Biznes wiatrowy Polenergii w górę, ale duża strata w segmencie obrotu

Biznes wiatrowy Polenergii w górę, ale duża strata w segmencie obrotu
Farma wiatrowa Puck. Fot. Polenergia
REKLAMA

W pierwszym półroczu 2018 roku Grupa Polenergia odnotowała 17 proc. wzrostu przychodów ze sprzedaży w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, poprawiając wynik zwłaszcza w drugim kwartale br. Spółka odnotowała wyraźną poprawę wyniku EBITDA w segmencie energetyki wiatrowej, ale za to mocno straciła na obrocie energią.

Spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk tłumaczy, że wzrost przychodów w drugim kwartale br. o 31 proc. w porównaniu z drugim kwartałem 2017 r., do poziomu 827 mln zł, był efektem wyższych przychodów ze sprzedaży segmentu obrotu. Jednak strata na tradingu energią elektryczną w tym segmencie, która częściowo skompensowano wyższym wynikiem w segmencie energetyki wiatrowej, obniżyła skorygowany wynik EBITDA w pierwszym półroczu o 24 mln zł do poziomu 57 mln zł.

Niewątpliwym sukcesem Polenergii odnotowanym w pierwszym półroczu jest finalizacja umowy z Equinor, umożliwiającej wspólną realizację strategicznych dla spółki projektów farm wiatrowych na Bałtyku. Ponadto zakończono prace związane z reprofilowaniem długu naszych farm wiatrowych. To pozwala z mniejszymi obawami obserwować, to co dzieje się obecnie na rynku. Widocznym symptomom poprawy otoczenia regulacyjnego związanym z usunięciem niejasności w sprawie podstawy wyliczania podatku od nieruchomości oraz aukcji dla nowych farm wiatrowych o mocy ponad 1000 MW, towarzyszy zaskakująco duża zmienność rynkowych cen energii elektrycznej zarówno na rynku spot jak i terminowym – wylicza Jacek Głowacki, prezes zarządu Polenergii.

Segment Energetyki Wiatrowej zanotował od stycznia do czerwca 2018 roku wzrost wyniku EBITDA o 8,8 mln zł do 49,3 mln zł, a w samym drugim kwartale wynik EBITDA wzrósł o 6,1 mln zł do 26,1 mln zł.

Na lepsze wyniki tego segmentu złożyły się wyższe średnie ceny zielonych certyfikatów, niższy koszt podatku od nieruchomości oraz serwisu technicznego, skompensowane częściowo przez niższe wolumeny produkcji.

W drugim kwartale 2018 roku wciąż rosły wyceny zielonych certyfikatów. Spółka zauważa, że średnia cena certyfikatów wyniosła w tym czasie 71,7 zł/MWh, przy czym na koniec kosztowały one średnio 75,2 zł/MWh, a w lipcu osiągnęły poziom ponad 90 zł/MWh.

W pierwszym półroczu farmy wiatrowe Polenergii wyprodukowały ponad 314 GWh energii elektrycznej, a produktywność wyniosła 28,6 proc. Ponadto, w wyniku nabycia aktywów farmy wiatrowej Krzęcin, zainstalowana moc farm wiatrowych Polenergii wzrosła od maja 2018 roku o 6 MW do blisko 250 MW.

Wynik EBITDA segmentu Energetyki Konwencjonalnej w pierwszym półroczu obniżył się do 31,1 mln zł. Gorszy wynik segmentu ma wynikać z wyższych cen gazu ziemnego i uprawnień do emisji CO2 oraz niższych przychodów z certyfikatów kogeneracyjnych, częściowo skompensowanych przez wyższe przychody z rekompensaty gazowej.

W okresie od grudnia 2017 roku do lipca 2018 roku ceny uprawnień do emisji dwutlenku węgla wzrosły o ponad 100 proc. do wysokiego poziomu ponad 16 euro. Natomiast cena certyfikatów kogeneracyjnych spadła z poziomu 117 zł/MWh w 2017 roku do 112 zł/MWh w 2018 roku.

Pozostałe segmenty największej polskiej prywatnej grupy energetycznej odnotowały w pierwszym półroczu następujące wyniki EBITDA – Dystrybucja 7,1 mln zł, Biomasa 0,5 mln zł, a w segmencie Obrotu EBITDA była ujemna, wynosząc -21,6 mln zł.

Jak tłumaczy Polenergia, gorszy wynik segmentu Obrotu był głównie konsekwencją straty na tradingu energią elektryczną z uwagi na gwałtowny wzrost cen energii elektrycznej w drugim kwartale. W celu ograniczenia ekspozycji na ryzyko spółka miała podjąć działania polegające na zamknięciu pozycji skutkujących stratą oraz ograniczeniu skali działalności tradingowej do czasu ustabilizowania sytuacji na rynku energii.

W rezultacie opisanych powyżej zdarzeń skorygowana marża EBITDA z wyłączeniem segmentu Obrotu wyniosła 28,6 proc. i była o 1,8 p.p. niższa od rozpoznanej w analogicznym okresie poprzedniego roku. Natomiast w drugim kwartale wartość tego wskaźnika wyniosła 29,1 proc. i była o 1,3 p.p niższa w porównaniu z ubiegłym rokiem.

W całym 2017 r. przychody ze sprzedaży Polenergii wyniosły blisko 2 762 mln zł, skorygowana EBITDA sięgnęła blisko 182 mln zł, a skorygowany zysk netto wyniósł ponad 20 mln PLN.

Na ogólny wynik EBITDA za 2017 r. złożył się wyniki: energetyki wiatrowej na poziomie 86,1 mln zł, energetyki konwencjonalnej rzędu 72,7 mln zł, segmentu dystrybucji 16,4 mln zł, segmentu obrotu 13,1 mln zł, a wynik segmentu biomasy wyniósł 0,9 mln zł.

Farmy wiatrowe Puck, Łukaszów, Modlikowice, Gawłowice, Rajgród, Skurpie oraz Mycielin o łącznej zainstalowanej mocy ponad 243 MW osiągnęły produktywności na poziomie 35 proc., która wzrosła w porównaniu z 2016 rokiem o 18 proc. W najlepszych miesiącach produktywność czołowych farm wiatrowych grupy przekroczyła 55 proc.

Miało się to przełożyć na rekordowy poziom produkcji energii elektrycznej z farm wiatrowych Polenergii za 2017 rok na poziomie 761 GWh.

red. gramwzielone.pl

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o

Zobacz również

Giełda OZE

Kancelaria kupi projekty dla klienta- dużej korporacji PV

Kupimy projekty PV o mocy od 0.8-1 MW tylko (!) po aukcji . Oferty przyjmujemy tylko od właścicieli czytaj dalej...

Sprzedam projekty pV

Posiadamy projekty pV w różnej fazie rozwoju, poszukujemy inwestora zainteresowanego nawiązaniem wsp czytaj dalej...

Poszukujemy inwestorów do współpracy przy realizacji projektówPV

Poszukujemy inwestorów chcących uczestniczyć w realizacji projektów PV na aukcje w roku 2019-2020 po czytaj dalej...

Finansowanie farm PV oraz wiatrowych z wygranymi aukcjami.

Katana Konsulting zaprasza Inwestorów kupujących gotowe projekty OZE z wygranymi aukcjami do aplikow czytaj dalej...