Tauron potwierdza pozew od Polenergii

Tauron potwierdza pozew od Polenergii
Vestas press
REKLAMA

Tauron informuje, że otrzymał odpis wniesionego przeciwko niemu pozwu, w którym należące do grupy Polenergia spółki domagają się odszkodowań za wypowiedzenie umów na zakup zielonych certyfikatów, przysługujących za produkcję energii odnawialnej przez farmy wiatrowe tych spółek.

Zarząd Tauron Polska Energia S.A. poinformował o otrzymaniu wczoraj odpisu pozwu wniesionego przez spółki Amon i Talia wchodzące w skład grupy Polenergia.

Spółka Amon domaga się odszkodowania za dokonane w 2015 roku wypowiedzenie umów na zakup zielonych certyfikatów w kwocie 47,55 mln zł, a Talia chce uzyskać odszkodowanie w wysokości 31,29 mln zł.

Ponadto Amon i Talia domagają się ustalenia odpowiedzialności Taurona za szkody, które mogą powstać w przyszłości z czynów niedozwolonych, polegających na skorzystaniu przez Tauron ze szkody wyrządzonej obu spółkom. Pierwsza z nich wyceniła te szkody na 158,26 mln zł, a druga na 106,96 mln zł.

Tauron informuje o przystąpieniu do analizy treści pozwu i "w odpowiednim czasie" ma złożyć na niego odpowiedź.

Jednocześnie państwowy koncern energetyczny ocenia, że „dokonana wstępna ocena żądań pozwu i ich uzasadnienia wskazuje, że powództwa wytoczone przez Amon oraz Talia są bezprzedmiotowe oraz całkowicie bezzasadne”.

Pod koniec 2009 roku Amon i Talia zawarły z należącą do grupy Tauron Polską Kompanią Handlową długoterminowe umowy sprzedaży energii elektrycznej wytwarzanej w odnawialnych źródłach energii oraz sprzedaży praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia potwierdzających wytworzenie energii na farmach wiatrowych w Modlikowicach i Łukaszowie należących do Amon i Talia.

Farmy wiatrowe Łukaszów i Modlikowice, które należą do spółek Amon i Talia, zostały uruchomione na Dolnym Śląsku, w pobliżu Legnicy, uzyskując koncesję URE w 2012 roku. Moc pierwszej z tych farm wiatrowych wynosi 34 MW, a drugiej 24 MW.

Prawa majątkowe nabywane przez PKH miały być odsprzedawane następnie przez PKH z zyskiem do Tauron Sprzedaż Sp. z o.o. na podstawie wieloletniej umowy.

– Wobec spadku cen rynkowych oraz niewyrażenia przez Amon i Talia zgody na wprowadzenie do umów zmian korzystnych wyłącznie dla Grupy Tauron, podjęto działania zmierzające do uchylenia się od wykonania zaciągniętych zobowiązań i wygaszenia długoterminowych umów. Tauron odstąpił od połączenia PKH z Tauron Sprzedaż oraz doprowadził do przeniesienia składników majątkowych oraz zyskownych segmentów działalności PKH na inne spółki z Grupy Tauron, pozostawiając w PKH wyłącznie umowy długoterminowe. Tak przygotowana PKH została przez Tauron postawiona w stan likwidacji, aby w jej toku lub na skutek zakończenia procesu likwidacji i wykreślenia PKH z Rejestru doszło odpowiednio do zerwania lub wygaśnięcia umów – komentowała wcześniej Polenergia.

To zresztą nie pierwsze roszczenia operatorów farm wiatrowych, którym Tauron wypowiedział wieloletnie umowy na zakup zielonych certyfikatów.

Ostatnio również Polenergia, posiadająca również spółkę obrotu zobowiązaną do realizacji tzw. obowiązku OZE, została pozwana za rzekome niewykonanie zawartej umowy na zakup zielonych certyfikatów przez operatora farm wiatrowych Eolos, który domaga się wypłaty odszkodowania w wysokości 27,89 mln zł wraz z ustawowymi odsetkami.

gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.

Zobacz również

Komentarze (1)

* Dodanie komentarza jest równoznaczne z akceptacją regulaminu
SPS |
Polskie bagienko.

Giełda OZE

Kupie elektrownie wodną

Kupie elektrownie wodną lub lokalizacje powyżej 70kw w całej Polsce. Ofert prosze wysyłać na email H czytaj dalej...

KUPIMY projekty elektrowni fotowoltaicznych z PNB i wygraną aukcją

Jako firma specjalizująca się w rozwoju projektów PV na terenie Polski poszukujemy gotowych projektó czytaj dalej...

Działka GDAŃSK ul.Poleska 5036m.kw OZE

SPRZEDAM działkę w GDAŃSK dzielnica śródmieście ul. Poleska 5036 m.kw , możliwe warunki zabudowy mie czytaj dalej...

Zlece opracowania karty informacyinej

Karta info. do decyzji środowiskowej do pozwolenia na budowe farmy fotowoltaiczej lokalizacja połudn czytaj dalej...