BOŚ pozytywnie o zmianach dla energetyki wiatrowej

BOŚ pozytywnie o zmianach dla energetyki wiatrowej
Fot. Gramwzielone.pl (C)
REKLAMA

W pierwszym kwartale br. Bank Ochrony Środowiska wypracował 16,3 mln zł zysku netto. W tym czasie BOŚ zwiększył finansowanie projektów proekologicznych, których saldo kredytów wynosi obecnie 4,5 mld zł, a ich udział w całym portfelu kredytowym wzrósł do 35,4 proc. Bank podkreśla w komunikacie na temat wyników za pierwszy kwartał korzystne zmiany w zakresie podatku od nieruchomości i notowań zielonych certyfikatów, co może poprawić sytuację finansową jego klientów, którym przyznał kredyty na budowę farm wiatrowych.  

W I kwartale 2018 r. wynik na działalności bankowej Grupy BOŚ wyniósł 133,7 mln zł. Wynik z tytułu opłat i prowizji wyniósł 27,1 mln zł podczas gdy przed rokiem był o 2,8 mln zł wyższy.

Zysk netto wyniósł 16,3 mln zł, podczas gdy przed rokiem bank wypracował 20 mln zł. Wynik I kwartału 2018 r. podobnie jak w 2017 r. został obciążony jednorazowo całą ustaloną przez BFG roczną składką na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków. Składka w 2018 r. wyniosła 14,4 mln złotych.

BOŚ podkreśla, że jest krajowym liderem na rynku finansowania projektów proekologicznych. Saldo kredytów proekologicznych na dzień 31 marca 2018 r. wynosiło 4,53 mld zł, a udział kredytów na działania służące ochronie środowiska oraz wspierające zrównoważony rozwój wzrósł rok do roku o 1,2 pkt proc.  i wynosi obecnie 35,4 proc. całego portfela kredytowego Grupy.

Realizacja strategii zakłada, że BOŚ stanie się bankiem pierwszego wyboru w zakresie finansowania przedsięwzięć służących poprawie ochrony środowiska i konsekwentnie do tego dążymy – komentuje Bogusław Białowąs, prezes Banku Ochrony Środowiska.

Zmiany w energetyce wiatrowej

BOŚ podkreśla, że zmiany regulacyjne w 2016 r. wpłynęły na ograniczenie dochodowości finansowanych przez Bank podmiotów związanych z energetyką wiatrową, co w konsekwencji doprowadziło do utworzenia rezerw na poziomie około 100 mln zł.

Teraz, w ocenie banku, projektowane kierunki zmian regulacyjnych w zakresie m. in. wysokości podatku od nieruchomości wpłyną pozytywnie na poprawę rentowności farm wiatrowych. Dodatkowo czynnikiem wzmacniającym kondycję finansową tych podmiotów ma być obserwowany w tym roku wzrost ceny zielonych certyfikatów.

Niezależnie od powyższych zdarzeń Bank zachowuje ostrożną politykę w zakresie redukowania poziomu rezerw do momentu, kiedy wystąpią twarde przesłanki przemawiające za takim działaniem i konserwatywnie podchodzi do wyceny projektów związanych z finansowaniem farm wiatrowych – czytamy w komunikacie banku.

BOŚ wyliczył, że na koniec 2017 r. wartość przyznanych kredytów na farmy wiatrowe wynosiła 2 037,9 mln zł (1 916,3 mln zł po odjęciu odpisów aktualizacyjnych). Wartość ekspozycji wobec farm wiatrowych z rozpoznaną przesłanką utraty wartości została oszacowana na koniec ub.r. na 1 455,1 mln zł, obejmując 32 podmioty, co w stosunku do całości portfela ekspozycji z rozpoznaną przesłanką utratą wartości wynosiło 52,1 proc. w ujęciu wartościowym.

NFOŚiGW zwiększa udziały

Bank Ochrony Środowiska informował ostatnio, że wyemituje ponad 30 milionów nowych akcji po 10 zł. Bank pozyska w ten sposób 300,74 mln zł na rozwój akcji kredytowej w obszarze projektów proekologicznych, w tym w ramach realizowanych przez rząd programów antysmogowych.

Swoje zaangażowanie w BOŚ istotnie zwiększył NFOŚiGW, pozyskując 21 mln akcji banku.

To bardzo istotne w kontekście naszych wspólnych planów związanych z inwestycjami wspierającymi ochronę środowiska, w których BOŚ będzie odgrywać strategiczną rolę zapewniając finansowanie. Jednym z takich projektów, nad którym trwają obecnie prace, jest spółka Polskie Domy Drewniane, która będzie inwestować w energooszczędne budownictwo przeznaczone na wynajem dla osób o umiarkowanych dochodach – komentuje Kazimierz Kujda, prezes NFOŚiGW.

Wspólne projekty BOŚ ma realizować także z Orlenem, z którym zawarł w tym tygodniu porozumienie. Zgodnie z podpisanym listem intencyjnym obie instytucje mają prowadzić rozmowy w celu wypracowania ram potencjalnej współpracy w obszarze doradztwa w przygotowaniu inwestycji z zakresu ochrony środowiska oraz odnawialnych źródeł energii.  

Równolegle przewidziane jest objęcie przez PKN Orlen 2,5 mln akcji BOŚ Banku o jednostkowej wartości nominalnej 10 złotych.

gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.

Zobacz również

Komentarze (1)

* Dodanie komentarza jest równoznaczne z akceptacją regulaminu
MlaskaczWaflami |
BOŚ sroś. Bez łaski mam tańszy kredyt gotówkowy w zwykłym banku komercyjnym na fotowoltaikę niż w tym ich "specjalnym produkcie". Ale pijar to mają dobry.

Giełda OZE

WindWorld WW 750/52 Kompletna Gondola -Części

Na sprzedaż kompletna gondola WW 750/52 dolne szafy,skrzydła czytaj dalej...

Kupię projekty farm fotowoltaicznych na każdym etapie

Kupimy projekty farm fotowoltaicznych na każdym etapie rozwoju czytaj dalej...

Działka pod fotowoltaikę

Mam do sprzedania lub wydzierżawienia działkę 1,3 ha pod farmę fotowoltaiczną .Działka jest zklokali czytaj dalej...

Nawiążemy współpracę z instalatorami PV

Nawiążemy współpracę z instalatorami na terenie całej Polski. Oprócz instalacji mamy do zaoferowania czytaj dalej...