BOŚ pozytywnie o zmianach dla energetyki wiatrowej

BOŚ pozytywnie o zmianach dla energetyki wiatrowej
Fot. Gramwzielone.pl (C)
REKLAMA

W pierwszym kwartale br. Bank Ochrony Środowiska wypracował 16,3 mln zł zysku netto. W tym czasie BOŚ zwiększył finansowanie projektów proekologicznych, których saldo kredytów wynosi obecnie 4,5 mld zł, a ich udział w całym portfelu kredytowym wzrósł do 35,4 proc. Bank podkreśla w komunikacie na temat wyników za pierwszy kwartał korzystne zmiany w zakresie podatku od nieruchomości i notowań zielonych certyfikatów, co może poprawić sytuację finansową jego klientów, którym przyznał kredyty na budowę farm wiatrowych.  

W I kwartale 2018 r. wynik na działalności bankowej Grupy BOŚ wyniósł 133,7 mln zł. Wynik z tytułu opłat i prowizji wyniósł 27,1 mln zł podczas gdy przed rokiem był o 2,8 mln zł wyższy.

Zysk netto wyniósł 16,3 mln zł, podczas gdy przed rokiem bank wypracował 20 mln zł. Wynik I kwartału 2018 r. podobnie jak w 2017 r. został obciążony jednorazowo całą ustaloną przez BFG roczną składką na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków. Składka w 2018 r. wyniosła 14,4 mln złotych.

BOŚ podkreśla, że jest krajowym liderem na rynku finansowania projektów proekologicznych. Saldo kredytów proekologicznych na dzień 31 marca 2018 r. wynosiło 4,53 mld zł, a udział kredytów na działania służące ochronie środowiska oraz wspierające zrównoważony rozwój wzrósł rok do roku o 1,2 pkt proc.  i wynosi obecnie 35,4 proc. całego portfela kredytowego Grupy.

Realizacja strategii zakłada, że BOŚ stanie się bankiem pierwszego wyboru w zakresie finansowania przedsięwzięć służących poprawie ochrony środowiska i konsekwentnie do tego dążymy – komentuje Bogusław Białowąs, prezes Banku Ochrony Środowiska.

Zmiany w energetyce wiatrowej

BOŚ podkreśla, że zmiany regulacyjne w 2016 r. wpłynęły na ograniczenie dochodowości finansowanych przez Bank podmiotów związanych z energetyką wiatrową, co w konsekwencji doprowadziło do utworzenia rezerw na poziomie około 100 mln zł.

Teraz, w ocenie banku, projektowane kierunki zmian regulacyjnych w zakresie m. in. wysokości podatku od nieruchomości wpłyną pozytywnie na poprawę rentowności farm wiatrowych. Dodatkowo czynnikiem wzmacniającym kondycję finansową tych podmiotów ma być obserwowany w tym roku wzrost ceny zielonych certyfikatów.

Niezależnie od powyższych zdarzeń Bank zachowuje ostrożną politykę w zakresie redukowania poziomu rezerw do momentu, kiedy wystąpią twarde przesłanki przemawiające za takim działaniem i konserwatywnie podchodzi do wyceny projektów związanych z finansowaniem farm wiatrowych – czytamy w komunikacie banku.

BOŚ wyliczył, że na koniec 2017 r. wartość przyznanych kredytów na farmy wiatrowe wynosiła 2 037,9 mln zł (1 916,3 mln zł po odjęciu odpisów aktualizacyjnych). Wartość ekspozycji wobec farm wiatrowych z rozpoznaną przesłanką utraty wartości została oszacowana na koniec ub.r. na 1 455,1 mln zł, obejmując 32 podmioty, co w stosunku do całości portfela ekspozycji z rozpoznaną przesłanką utratą wartości wynosiło 52,1 proc. w ujęciu wartościowym.

NFOŚiGW zwiększa udziały

Bank Ochrony Środowiska informował ostatnio, że wyemituje ponad 30 milionów nowych akcji po 10 zł. Bank pozyska w ten sposób 300,74 mln zł na rozwój akcji kredytowej w obszarze projektów proekologicznych, w tym w ramach realizowanych przez rząd programów antysmogowych.

Swoje zaangażowanie w BOŚ istotnie zwiększył NFOŚiGW, pozyskując 21 mln akcji banku.

To bardzo istotne w kontekście naszych wspólnych planów związanych z inwestycjami wspierającymi ochronę środowiska, w których BOŚ będzie odgrywać strategiczną rolę zapewniając finansowanie. Jednym z takich projektów, nad którym trwają obecnie prace, jest spółka Polskie Domy Drewniane, która będzie inwestować w energooszczędne budownictwo przeznaczone na wynajem dla osób o umiarkowanych dochodach – komentuje Kazimierz Kujda, prezes NFOŚiGW.

Wspólne projekty BOŚ ma realizować także z Orlenem, z którym zawarł w tym tygodniu porozumienie. Zgodnie z podpisanym listem intencyjnym obie instytucje mają prowadzić rozmowy w celu wypracowania ram potencjalnej współpracy w obszarze doradztwa w przygotowaniu inwestycji z zakresu ochrony środowiska oraz odnawialnych źródeł energii.  

Równolegle przewidziane jest objęcie przez PKN Orlen 2,5 mln akcji BOŚ Banku o jednostkowej wartości nominalnej 10 złotych.

gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.

Zobacz również

Komentarze (1)

* Dodanie komentarza jest równoznaczne z akceptacją regulaminu
MlaskaczWaflami |
BOŚ sroś. Bez łaski mam tańszy kredyt gotówkowy w zwykłym banku komercyjnym na fotowoltaikę niż w tym ich "specjalnym produkcie". Ale pijar to mają dobry.

Giełda OZE

Grunt z dzierżawą PV

Sprzedam grunt o pow 4ha z zawartą dzierżawą farmy foto na 30 lat z rocznym przychodem, bez kosztów czytaj dalej...

TERMIKA eco line - zestaw paneli fotowoltaiczny 2,70 kW

TERMIKA ECO LINE zajmuje się projektowaniem, montażem oraz sprzedażą systemów fotowoltaicznych. Nas czytaj dalej...

sprzedam biogazownie rolniczą

Sprzedam nowoczesną i działającą biogazownię rolniczą 0,99 MW w Łagiewnikach (woj. dolnośląskie) poł czytaj dalej...

Projekty PV i FW

Wykonujemy pełną procedurę administracyjną pozwalającą na rozpoczęcie budowy farm wiatrowych i fotow czytaj dalej...