Polenergia szykuję się na aukcje dla wiatru i PV

Polenergia szykuję się na aukcje dla wiatru i PV
Farma wiatrowa Puck. Fot. Polenergia
REKLAMA

Przy okazji publikacji wyników finansowych za pierwszy kwartał 2018 roku największa polska prywatna grupa energetyczna poinformowała, jakie projekty zgłosi do zapowiadanych na ten rok aukcji dla odnawialnych źródeł energii.

W pierwszym kwartale 2018 roku Polenrgia odnotowała wzrost przychodów w ujęciu rok do roku o 5 proc. do poziomu 747 mln zł. Jak zaznacza, to efekt wyższych przychodów ze sprzedaży segmentu obrotu, energetyki wiatrowej i konwencjonalnej.

Skorygowany wynik EBITDA w omawianym okresie wyniósł 38,9 mln PLN i był niższy o 3,6 mln PLN w porównaniu z ubiegłym rokiem, głównie za sprawą niższej marży na handlu energią elektryczną w segmencie obrotu spowodowaną negatywną wyceną kontraktów w portfelu tradingowym, częściowo skompensowaną wyższym wynikiem w segmencie energetyki wiatrowej.

Segment wiatrowy odnotował wzrost wyniku EBITDA o 2,7 mln PLN do 23,3 mln PLN, co było efektem wyższych cen sprzedaży zielonych certyfikatów oraz niższych kosztów operacyjnych, częściowo skompensowanych niższą produkcją.

Polenergia podkreśla, że początek tego roku stał pod znakiem gorszej wietrzności. Segment farm wiatrowych wyprodukował blisko 169 GWh energii elektrycznej. Było to o 4 proc. mniej niż przed rokiem. Średnia wydajność dla całego sektora w Polsce wyniosła w pierwszym kwartale 2018 roku 27,4 proc., natomiast farmy wiatrowe Polenergii odnotowały wskaźnik 31,4 proc.

W całym ubiegłym roku farmy wiatrowe Puck, Łukaszów, Modlikowice, Gawłowice, Rajgród, Skurpie oraz Mycielin o łącznej zainstalowanej mocy ponad 243 MW osiągnęły produktywności na poziomie 35 proc., która wzrosła w porównaniu z 2016 rokiem o 18 proc. W najlepszych miesiącach produktywność czołowych farm wiatrowych grupy przekroczyła 55 proc.

Przełożyło się to na rekordowy poziom produkcji energii elektrycznej z farm wiatrowych za 2017 rok na poziomie 761 GWh.

– Mimo, iż produkcja farm wiatrowych okazała się niższa niż przed rokiem, to wynik skorygowanej EBITDA tego segmentu okazał się lepszy w porównaniu z pierwszym kwartałem 2017 roku. Wciąż utrzymujemy wysoką produktywność naszych farm wiatrowych. To efekt zastosowanych nowoczesnych technologii, bardzo dobrej lokalizacji projektów i pracy doświadczonego zespołu technicznego. Dlatego wciąż osiągamy wyższe poziomy produkcji od średniej rynkowej – komentuje prezes Polenergii Jacek Głowacki.

Wynik EBITDA segmentu energetyki konwencjonalnej osiągnął poziom 17,1 mln PLN i jest niższy niż w I kwartale 2017 roku głównie za sprawą wzrostu cen gazu i uprawnień do emisji CO2 oraz niższej prognozowanej wysokości kompensaty gazowej. EBITDA segmentu dystrybucji w I kwartale tego roku wyniosła 3,7 mln PLN.

Jej spadek był spowodowany niższym poziomem opłat przyłączeniowych oraz niższą marżą na działalności dystrybucyjnej wynikającą z opóźnienia wejścia w życie aktualizacji taryfy.

Skorygowana marża EBITDA za pierwszy kwartał 2018 roku wyniosła 5,2 proc. natomiast marża EBITDA na wyniku skorygowanym z wyłączeniem działalności obrotu (segment ten charakteryzuje się relatywnie niską marżą jednostkową przy bardzo wysokim wolumenie transakcji) spadła w omawianym okresie do 28,1 proc.

Odnotowane przez Polenergię w całym ubiegłym roku przychody ze sprzedaży wyniosły blisko 2 762 mln PLN, skorygowana EBITDA sięgnęła blisko 182 mln PLN, a skorygowany zysk netto wyniósł ponad 20 mln PLN.

Plan na aukcje

Polenergia przygotowuje do udziału w aukcjach projekty farm wiatrowych na lądzie w Dębsku, Szymankowie, Kostomłotach oraz w Piekle o łącznej mocy 185 MW. Są to projekty w końcowej fazie dewelopmentu i mają pozwolenie na budowę. Polenergia pozyskała też prawa do gruntów i przygotowuje do udziału w aukcji projekty fotowoltaiczne o łącznej mocy 40 MW.

Spółka przygotowuje też do realizacji projekt budowy i eksploatacji elektrowni biomasowej o mocy 31 MW, przyłączonej do sieci energetycznej. W roku 2017 projekt otrzymał ostateczne pozwolenie na budowę wraz linią wyprowadzającą moc do sieci Tauron. W drugim kwartale roku 2018 planowane jest uzyskanie decyzji Urzędu Regulacji Energetyki o dopuszczeniu do aukcji, w ramach tzw. prekwalifikacji.

Spółka zaznacza przy tym, że dopuszcza możliwość pozyskania inwestora zainteresowanego zakupem tego projektu przed aukcją lub po wygranej aukcji.

Umowa z Equinor

Wydarzeniem pierwszego kwartału 2018 roku, które – jak ocenia Polenergia – zdecydowanie pozytywnie wpłynęło na cały rynek odnawialnych źródeł energii w Polsce – było podpisanie przez Polenergię porozumienia z Equinor (wcześniej Statoil) dotyczącego sprzedaży połowy udziałów w morskich farmach wiatrowych Polenergia Bałtyk II i Polenergia Bałtyk III o łącznej mocy 1 200 MW.

W niespełna dwa miesiące od podjęcia współpracy zrealizowane zostały dwa warunki zawieszające –  zarejestrowano podwyższenie kapitału oraz pozyskano zgodę Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na transakcję. Spełnienie tych warunków umożliwia podpisanie już 22 maja 2018 roku właściwej umowy inwestycyjnej z Equinor.

– Otworzyliśmy nowy rozdział w historii polskiego systemu elektroenergetycznego. Pozyskanie przez Polenergię tak renomowanego partnera, którym jest Equinor okazało się jakże potrzebnym impulsem dla całego rynku energii odnawialnej. Działania Polenergii, a także innych kluczowych graczy na tym rynku sprawiają, że rosną szanse na realizację morskich projektów wiatrowych. Dodatkowo działania podejmowane przez ustawodawcę zmierzające w kierunku przywrócenia stanu obowiązującego przed przyjęciem ustawy w 2016 roku o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, a także zapowiedź aukcji dla nowych farm wiatrowych oraz zatwierdzenie przez URE regulaminu rynku mocy, dają szanse na dalszy stabilny rozwój Grupy w horyzoncie najbliższych lat – stwierdza Jacek Głowacki, prezes Polenergii.

red. gramwzielone.pl

Zobacz również

Komentarze

* Dodanie komentarza jest równoznaczne z akceptacją regulaminu

Giełda OZE

Kupie elektrownie wodną

Kupie elektrownie wodną lub lokalizacje powyżej 70kw w całej Polsce. Ofert prosze wysyłać na email H czytaj dalej...

KUPIMY projekty elektrowni fotowoltaicznych z PNB i wygraną aukcją

Jako firma specjalizująca się w rozwoju projektów PV na terenie Polski poszukujemy gotowych projektó czytaj dalej...

Działka GDAŃSK ul.Poleska 5036m.kw OZE

SPRZEDAM działkę w GDAŃSK dzielnica śródmieście ul. Poleska 5036 m.kw , możliwe warunki zabudowy mie czytaj dalej...

Zlece opracowania karty informacyinej

Karta info. do decyzji środowiskowej do pozwolenia na budowe farmy fotowoltaiczej lokalizacja połudn czytaj dalej...