Polenergia zwiększa produktywność farm wiatrowych i szykuje się do aukcji

Polenergia zwiększa produktywność farm wiatrowych i szykuje się do aukcji
Farma wiatrowa Puck. Fot. Polenergia
REKLAMA

Polenergia informuje do poprawy jej wyników za 2017 r. przyczyniła się większa produkcja energii z farm wiatrowych. Spółka zapewnia, że kontynuuje prace nad budową pierwszych morskich farm wiatrowych, a także jest gotowa ze swoimi projektami do aukcji dla lądowej energetyki wiatrowej, która ma się odbyć w tym roku.

Polenergia S.A., największa polska prywatna, pionowo zintegrowana grupa energetyczna, przedstawiła skonsolidowany raport finansowy za 2017 rok. Przychody ze sprzedaży wyniosły blisko 2 762 mln PLN, skorygowana EBITDA sięgnęła blisko 182 mln PLN, a skorygowany zysk netto wyniósł ponad 20 mln PLN.

Na ogólny wynik EBITDA za 2017 r. złożył się wyniki: energetyki wiatrowej na poziomie 86,1 mln PLN, energetyki konwencjonalnej rzędu 72,7 mln PLN, segmentu dystrybucji 16,4 mln PLN, segmentu obrotu 13,1 mln PLN, a wynik segmentu biomasy wyniósł 0,9 mln PLN.

Skorygowana marża EBITDA wyniosła w 2017 roku 6,6 proc. i była o 1 p.p. niższa od marży osiągniętej w 2016 roku. – Relatywnie niewielki spadek marżowości był możliwy za sprawą kontynuacji programu optymalizacji kosztów funkcjonowania, wysokiej produktywności farm wiatrowych oraz bardzo dobrej marżowości segmentu obrotu – komentuje spółka.

Marża EBITDA na wyniku skorygowanym z wyłączeniem segmentu obrotu – jak podkreśla spółka, segment ten charakteryzuje się relatywnie niską marżą jednostkową przy bardzo wysokim wolumenie transakcji – spadła w 2017 roku z 37,5 proc. do 31,4 proc.

W obszarze sprzedaży energii do klientów niepodłączonych do własnej sieci, w 2017 roku zawarto 320 umów na sprzedaż 19 GWh energii elektrycznej.

Polenergia ocenia, że W 2017 roku utrzymała przychody i marże na relatywnie stabilnym poziomie, co było możliwe dzięki „prowadzonym działaniom optymalizacyjnym, na przekór nadal bardzo trudnym warunkom rynkowym i zdarzeniom pozostającym poza kontrolą grupy, które wpłynęły na wynik segmentu energetyki wiatrowej”.

Tutaj Polenergia wymienia dalszy spadek cen zielonych certyfikatów, niepewność dotycząca podatku od nieruchomości oraz segmentu energetyki konwencjonalnej – w tym przypadku chodzi o niższą rekompensatę z tytułu kosztów osieroconych i wyższe kosztu gazu.

– Opisywany efekt został uzyskany dzięki ograniczaniu kosztów oraz koncentracji na optymalizacji marż biznesów operacyjnych – komentuje Polenergia.

– W efekcie przeprowadzonej restrukturyzacji koszty centrali zostały obniżone w 2017 roku o 1,7 mln PLN w porównaniu do 2016 roku i aż o 9 mln PLN w porównaniu do 2015 roku. Dodatkowo koszty operacyjne naszych farm wiatrowych są często znacząco niższe w porównaniu z innymi tego typu obiektami w Polsce. Optymalna sytuacja kosztowa pozwoli na maksymalne wykorzystanie zapowiadanych pozytywnych zmian regulacyjnych, takich jak nowelizacja ustawy OZE i wejście rynku mocy – komentuje Jacek Głowacki, kierujący pracami zarządu Polenergii.

Farmy wiatrowe Puck, Łukaszów, Modlikowice, Gawłowice, Rajgród, Skurpie oraz Mycielin o łącznej zainstalowanej mocy ponad 243 MW osiągnęły produktywności na poziomie 35 proc., która wzrosła w porównaniu z 2016 rokiem o 18 proc. W najlepszych miesiącach produktywność czołowych farm wiatrowych grupy przekroczyła 55 proc.

Przełożyło się to na rekordowy poziom produkcji energii elektrycznej z farm wiatrowych za 2017 rok na poziomie 761 GWh.

Plany w offshore i onshore

Polenergia równolegle z bieżącą działalnością operacyjną realizowała prace nad rozwojem nowych projektów. W marcu 2017 r. projekt "Bałtyk Środkowy II" otrzymał prawomocną decyzję środowiskową wydaną przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku. To druga prawomocna decyzja środowiskowa wydana spółce na przestrzeni ostatnich lat, a morskie farmy wiatrowe są strategicznymi projektami realizowanymi obecnie przez Polenergię.

Moc projektów offshore na poziomie 1200 MW jest 3-krotnie większa niż moc projektów farm wiatrowych na lądzie, których realizacja została zawieszona przez Polenergię w związku z wprowadzeniem w 2016 roku przepisów zmieniających w drastyczny sposób funkcjonowanie sektora OZE na lądzie.

Jak informuje spółka, prace deweloperskie w roku 2017 skupiały się na kampanii pomiarowej wiatru prowadzonej przy użyciu systemu LIDAR oraz wstępnych badań geologicznych dna morskiego. Trwają też prace nad uzyskaniem decyzji środowiskowej dotyczącej morskiej infrastruktury przesyłowej.

W przypadku lądowej energetyki wiatrowej spółka ma w swoim portfelu projekty o łącznej mocy 185 MW będące w końcowej fazie dewelopmentu, które mają pozwolenie na budowę oraz prekwalifikację do udziału w procesie aukcyjnym.

Ponadto spółka informuje, że kontynuowane są pilotażowe inicjatywy w obszarze fotowoltaiki dla istniejących klientów oraz stacji ładowania samochodów w ramach dystrybucyjnych projektów spółki, a także prowadzone są projekty w zakresie magazynowania energii, które Polenergia realizuje  we współpracy z firmą Convergent Energy & Power.

red. gramwzielone.pl

Zobacz również

Komentarze (2)

* Dodanie komentarza jest równoznaczne z akceptacją regulaminu
MojaPV |
ale wiatrakowcy twierdzą, że się nic nie opłaca... a jednak! potencjał do redukcji kosztów jednak jest, Polenergia udowadnia.
Pablo |
Janusz, skończ już

Giełda OZE

4x1MW PV

3x1MW + 0,87MW Elektrownie Słoneczne z Pozwoleniem na budowę. Przyłącz na działce. Cena netto zawi czytaj dalej...

Poszukujemy firmy instalatorskie (sektor OZE)

Poszukujemy firmy instalatorskie do współpracy biznesowej przy budowie instalacji PV na terenie całe czytaj dalej...

Kupimy projekty farm PV w fazie RTB

Jesteśmy zainteresowani kupnem projektów farm PV, które uzyskały pozwolenie na przyłączenie do sieci czytaj dalej...

Panele Tier1 - Astronergy CHSM dla projektów

Oferujemy moduły Tier1 Astronergy poli/monokrystaliczne. Tylko ilości kontenerowe. Marka uzyskała s czytaj dalej...