Polenergia zwiększa produktywność farm wiatrowych i szykuje się do aukcji

Polenergia zwiększa produktywność farm wiatrowych i szykuje się do aukcji
Farma wiatrowa Puck. Fot. Polenergia
REKLAMA

Polenergia informuje do poprawy jej wyników za 2017 r. przyczyniła się większa produkcja energii z farm wiatrowych. Spółka zapewnia, że kontynuuje prace nad budową pierwszych morskich farm wiatrowych, a także jest gotowa ze swoimi projektami do aukcji dla lądowej energetyki wiatrowej, która ma się odbyć w tym roku.

Polenergia S.A., największa polska prywatna, pionowo zintegrowana grupa energetyczna, przedstawiła skonsolidowany raport finansowy za 2017 rok. Przychody ze sprzedaży wyniosły blisko 2 762 mln PLN, skorygowana EBITDA sięgnęła blisko 182 mln PLN, a skorygowany zysk netto wyniósł ponad 20 mln PLN.

Na ogólny wynik EBITDA za 2017 r. złożył się wyniki: energetyki wiatrowej na poziomie 86,1 mln PLN, energetyki konwencjonalnej rzędu 72,7 mln PLN, segmentu dystrybucji 16,4 mln PLN, segmentu obrotu 13,1 mln PLN, a wynik segmentu biomasy wyniósł 0,9 mln PLN.

Skorygowana marża EBITDA wyniosła w 2017 roku 6,6 proc. i była o 1 p.p. niższa od marży osiągniętej w 2016 roku. – Relatywnie niewielki spadek marżowości był możliwy za sprawą kontynuacji programu optymalizacji kosztów funkcjonowania, wysokiej produktywności farm wiatrowych oraz bardzo dobrej marżowości segmentu obrotu – komentuje spółka.

Marża EBITDA na wyniku skorygowanym z wyłączeniem segmentu obrotu – jak podkreśla spółka, segment ten charakteryzuje się relatywnie niską marżą jednostkową przy bardzo wysokim wolumenie transakcji – spadła w 2017 roku z 37,5 proc. do 31,4 proc.

W obszarze sprzedaży energii do klientów niepodłączonych do własnej sieci, w 2017 roku zawarto 320 umów na sprzedaż 19 GWh energii elektrycznej.

Polenergia ocenia, że W 2017 roku utrzymała przychody i marże na relatywnie stabilnym poziomie, co było możliwe dzięki „prowadzonym działaniom optymalizacyjnym, na przekór nadal bardzo trudnym warunkom rynkowym i zdarzeniom pozostającym poza kontrolą grupy, które wpłynęły na wynik segmentu energetyki wiatrowej”.

Tutaj Polenergia wymienia dalszy spadek cen zielonych certyfikatów, niepewność dotycząca podatku od nieruchomości oraz segmentu energetyki konwencjonalnej – w tym przypadku chodzi o niższą rekompensatę z tytułu kosztów osieroconych i wyższe kosztu gazu.

– Opisywany efekt został uzyskany dzięki ograniczaniu kosztów oraz koncentracji na optymalizacji marż biznesów operacyjnych – komentuje Polenergia.

– W efekcie przeprowadzonej restrukturyzacji koszty centrali zostały obniżone w 2017 roku o 1,7 mln PLN w porównaniu do 2016 roku i aż o 9 mln PLN w porównaniu do 2015 roku. Dodatkowo koszty operacyjne naszych farm wiatrowych są często znacząco niższe w porównaniu z innymi tego typu obiektami w Polsce. Optymalna sytuacja kosztowa pozwoli na maksymalne wykorzystanie zapowiadanych pozytywnych zmian regulacyjnych, takich jak nowelizacja ustawy OZE i wejście rynku mocy – komentuje Jacek Głowacki, kierujący pracami zarządu Polenergii.

Farmy wiatrowe Puck, Łukaszów, Modlikowice, Gawłowice, Rajgród, Skurpie oraz Mycielin o łącznej zainstalowanej mocy ponad 243 MW osiągnęły produktywności na poziomie 35 proc., która wzrosła w porównaniu z 2016 rokiem o 18 proc. W najlepszych miesiącach produktywność czołowych farm wiatrowych grupy przekroczyła 55 proc.

Przełożyło się to na rekordowy poziom produkcji energii elektrycznej z farm wiatrowych za 2017 rok na poziomie 761 GWh.

Plany w offshore i onshore

Polenergia równolegle z bieżącą działalnością operacyjną realizowała prace nad rozwojem nowych projektów. W marcu 2017 r. projekt "Bałtyk Środkowy II" otrzymał prawomocną decyzję środowiskową wydaną przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku. To druga prawomocna decyzja środowiskowa wydana spółce na przestrzeni ostatnich lat, a morskie farmy wiatrowe są strategicznymi projektami realizowanymi obecnie przez Polenergię.

Moc projektów offshore na poziomie 1200 MW jest 3-krotnie większa niż moc projektów farm wiatrowych na lądzie, których realizacja została zawieszona przez Polenergię w związku z wprowadzeniem w 2016 roku przepisów zmieniających w drastyczny sposób funkcjonowanie sektora OZE na lądzie.

Jak informuje spółka, prace deweloperskie w roku 2017 skupiały się na kampanii pomiarowej wiatru prowadzonej przy użyciu systemu LIDAR oraz wstępnych badań geologicznych dna morskiego. Trwają też prace nad uzyskaniem decyzji środowiskowej dotyczącej morskiej infrastruktury przesyłowej.

W przypadku lądowej energetyki wiatrowej spółka ma w swoim portfelu projekty o łącznej mocy 185 MW będące w końcowej fazie dewelopmentu, które mają pozwolenie na budowę oraz prekwalifikację do udziału w procesie aukcyjnym.

Ponadto spółka informuje, że kontynuowane są pilotażowe inicjatywy w obszarze fotowoltaiki dla istniejących klientów oraz stacji ładowania samochodów w ramach dystrybucyjnych projektów spółki, a także prowadzone są projekty w zakresie magazynowania energii, które Polenergia realizuje  we współpracy z firmą Convergent Energy & Power.

red. gramwzielone.pl

Zobacz również

Komentarze (2)

* Dodanie komentarza jest równoznaczne z akceptacją regulaminu
MojaPV |
ale wiatrakowcy twierdzą, że się nic nie opłaca... a jednak! potencjał do redukcji kosztów jednak jest, Polenergia udowadnia.
Pablo |
Janusz, skończ już

Giełda OZE

Kupię projekt elektrowni fotowoltaicznej z PNB i wygraną aukcją.

Kupię projekt elektrowni fotowoltaicznej z PNB i wygraną aukcją. Zainteresowani sprzedażą proszę pod czytaj dalej...

Firma poszukuje działek pod projekty PV

Firma KRD Global Group poszukuje działek do wydzierżawienia pod projekty fotowoltaiczne w całej Pols czytaj dalej...

V80/ 2 MW

Vestasy V-80, 2MW, sprzedamy czytaj dalej...

Micon 500+600kW+750kW

Micony 500, 600kW, DeWind 500kW, Wind World 750kW, do sprzedazy i demontazu do stycznia 2019 czytaj dalej...