Właściciele farm wiatrowych: działania Energi nieetyczne i sprzeczne z interesem państwa

Właściciele farm wiatrowych: działania Energi nieetyczne i sprzeczne z interesem państwa
Fot. Invenergy
REKLAMA

Wczoraj na zwołanej w tym celu konferencji prasowej przedstawiciele spółek wiatrowych skrytykowali działania Energi Obrót, która zaprzestała realizacji zawartych z nimi umów na zakup zielonych certyfikatów. Właściciele farm wiatrowych określili działania Energi m.in. jako „bezprecedensowe, niezwykle agresywne i wymierzone bezpośrednio w interesy i ich dobre imię”. Na zarzuty inwestorów wiatrowych jeszcze w tym samym dniu odpowiedział prezes grupy Energa Daniel Obajtek.

W dniu 11 września br. zarząd spółki Energa Obrót zdecydował o zaprzestaniu realizacji 22 umów na zakup zielonych certyfikatów, czyli praw majątkowych, które uzyskują producenci energii ze źródeł odnawialnych i których pewien wolumen muszą kupować m.in. spółki obrotu energią, takie jak Energa Obrót.

Powodem tej decyzji mają być niekorzystne dla Energi skutki realizacji tych umów oraz naruszenia prawa, jakie rzekomo miały miejsce podczas ich zawierania.

Grupa Energa, posiłkując się opinią kancelarii prawnej SMM Legal, która jednocześnie będzie reprezentować Energę w sądzie, oceniła, że umowy na zakup certyfikatów zostały zawarte niezgodnie z prawem, ponieważ nie uwzględniono przy ich zawieraniu prawa zamówień publicznych.

Energa przedstawiła jednocześnie wyliczenia, zgodnie z którymi zaprzestanie zakupu zielonych certyfikatów na podstawie tych umów miałoby dać jej oszczędności liczone tylko w przyszłym roku na 110 mln zł. Łączne oszczędności, liczone za okres do końca obowiązywania tych umów, Energa szacuje aż na 2,1 mld zł.

Oszczędności mają wynikać z faktu, że obecnie zielone certyfikaty można kupić na rynku po dużo niższej cenie, niż cena ustalona w długoterminowych umowach, które Energa Obrót zawarła kilka lat temu, kiedy ceny certyfikatów były niemal 10-krotnie droższe.

Wczoraj na decyzję Energi odpowiedzieli poszkodowani operatorzy farm wiatrowych.

Zaprzestanie realizacji wiążących nas umów przed jakimikolwiek rozstrzygnięciami sądowymi i bez próby porozumienia się z kontrahentami wskazuje, że zarząd Energa Obrót przypisuje sobie uprawnienia i kompetencje właściwe sądom i działając z pozycji siły, całkowicie ignoruje nasze interesy. Działania takie, podjęte arbitralnie, odbierane są przez nas jako poważne naruszenie etyki biznesowej oraz bardzo mocno uderzają w delikatną tkankę zaufania biznesowego i pewności obrotu gospodarczego. Nie pozostaje to bez wpływu na wizerunek całej Grupy Energa. Długofalowe skutki będą z pewnością szkodliwe nie tylko dla Grupy Energa, ale także dla innych spółek kontrolowanych przez Skarb Państwa, a w konsekwencji dla całej gospodarki i społeczeństwa – czytamy w stanowisku operatorów farm wiatrowych.

W stanowisku czytamy ponadto, że działania Energi „dają wszystkim obecnym i przyszłym klientom holdingu, także odbiorcom końcowym, wyraźny sygnał, do czego może posunąć się energetyczny oligopol walczący o zabezpieczenie swoich partykularnych, acz źle pojmowanych interesów, nie liczący się z tym, że może doprowadzić do upadłości swoich niepublicznych konkurentów, których majątek ktoś przejmie za bezcen”.

– Należy przy tym podkreślić, że wbrew publicznym deklaracjom Prezesa holdingu, nie podjęto żadnej próby porozumienia się z nami w celu znalezienia wyjścia z potencjalnego impasu prawnego, jakim jest podejrzenie, iż umowy zostały zawarte z naruszeniem prawa – czytamy w stanowisku operatorów farm wiatrowych.

Operatorzy farm wiatrowych wezwali jednocześnie władze Energi oraz zarząd Energi Obrót do wycofania się ze „szkodliwych dla całej gospodarki, naruszających dobre obyczaje działań i powrotu do kontynuacji współpracy”. – Wzywamy również Ministra Energii i Rząd RP do mediacji i działań mających na celu naprawienie szkód powstałych na skutek wieloletnich zaniedbań w realizacji celów wyznaczonych przez Krajowy Plan Działań oraz nieodpowiedzialnych decyzji podejmowanych przez Zarządy koncernów energetycznych – zaapelowali przedstawiciele firm, w które uderzyły działania Energi.

Na stanowisko kontrahentów pokrzywdzonych przez Energę Obrót odpowiedział w wydanym tego samego dnia komunikacie prezes grupy Energa Daniel Obajtek, powtarzając, że umowy na zakup zielonych certyfikatów „są nieważne z mocy prawa”.

Stanowisko to zostało potwierdzone w opiniach renomowanych kancelarii prawnych. Oznacza to, że nieważność tych umów, wynikająca z naruszenia przy ich zawieraniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, występowała już od samego początku i jest niezależna od woli stron. W związku z powyższym jakiekolwiek procedury polubowne co do tej okoliczności byłyby niemożliwe do zastosowania. Wykonywanie umowy, która jest nieważna (a więc tak, jakby nigdy nie istniała), byłoby działaniem na szkodę spółki. Energa-Obrót S.A. nie tylko więc miała prawo, ale wręcz obowiązek zaprzestania wykonywania umów sprzecznych z prawem – czytamy w oświadczeniu prezesa Obajtka.

Prezes Obajtek ocenił ponadto, że „nie jest prawdą, że działania podjęte przez Energa-Obrót S.A. mogą być podstawą dochodzenia roszczeń przez inwestorów zagranicznych w postępowaniu arbitrażowym przeciwko Skarbowi Państwa, w związku z zawartymi umowami o wzajemnym popieraniu i ochronie inwestycji (tzw. BIT) oraz Kartą energetyczną”.

Daniel Obajtek powtórzył ponadto, że zgodnie z wyliczeniami spółki, grupa Energa tylko w 2018 roku zaoszczędzi z powodu zaprzestania wykonywania umów z właścicielami farm wiatrowych ok. 110 mln zł, a w ciągu najbliższych kilkunastu lat oszczędności mają wynieść 2 mld zł. 

 Kwoty te to realna oszczędność dla Grupy, wynikająca z zaprzestania wykonywania sprzecznych z prawem umów zawartych z farmami wiatrowymi. Pieniądze te w części mogą stanowić przychód dla budżetu państwa. Skarb Państwa posiada bowiem ponad połowę akcji w spółce Energa S.A., uprawniających do otrzymywania dywidendy – zapewnia prezes Obajtek.

Pełne stanowisko operatorów farm wiatrowych ws. sporu z Energą Operator jest dostępne pod tym linkiem. 

red. gramwzielone.pl

Zobacz również

Komentarze (30)

* Dodanie komentarza jest równoznaczne z akceptacją regulaminu
Wiatrakowiec |
OMAJTEK ;) to sie zdziwisz jak zaplacicie poterzne odszkodowania ;)
Krzycho |
Jeśli według Energa wszystkie umowy w sprawie zakupu praw majątkowych są nieważne (Energa informowała że nie tylko 22 umowy których nie chce realizować ale także 130 innych jest niewaznych) to oznacza że moja firma kupiła od Energa w 2012 roku prawa majatkowe do których Energa nie miała praw wlasnosci.Zapłaciliśmy za nie (poprzez brokera) ponad 200 PLN/MWh.Czy to oznacza że możemy wystąpić do kich o zwrot pieniędzy? A co z prawami umorzonymi przez Energa? Wygląda że umorzyli nie swoje prawa.
Seb |
Obierek atakuje.
alladyn-solar-batt |
do Krzycho: gdzie były te ,,opiniach renomowanych kancelarii prawnych'' zanim Energa składała podpisy na umowach zawieranych z Wami. Nadto- nieważność z mocy prawa orzec u ustalić może wyłącznie sąd i wyłącznie w wyniku tak stwierdzajaych wyroków sądowych (którymi Energa nie dysponuje) Energa mogłaby zprzestać wykonywania tych umów. W obenym stanie rzeczy mamy do czynienia z domniemaniem nieważności i mamay do czynienia z mataczeniem faktów w sprawie oszustwa Panie Obajtek. To powiedzmy sobie jasno. ,,ale także 130 innych jest niewaznych''- czyli co, ktokolwiekorzekł tę niewazność? Czy też ,,orzekł'' Prezes Energi?
Szyszko |
Najbardziej zabawne jest stwierdzenie wiatrakowców że: - „ sprzeczne z interesem państwa ”. Nie wspomnieli słowem, że gdy trzeba było wykupować zielone po 300 zeta przez 20 lat - to to było jak najbardziej w ich interesie. I tylko w ich interesie.
. |
do Szyszko - w czyim interesie działa Tchórzewski i kto za to zapłaci - " W piątek minister energii Krzysztof Tchórzewski zapowiedział w Sejmie, że jeszcze w tym roku rodziny emerytów górników dostaną rekompensaty w kwotach 10 tys. złotych. Uszczupli to budżet państwa o ponad 2 miliardy złotych."
WWWppp |
Tzn że wszystkie umowy, w oparciu o które Energa kupowała energie równiez czarną do dalszej odsprzedaży dla odbiorców tez są nieważne, widać tu ewidentnie mataczenie - pewnie skończy sie na odpowiedzialności zarządu, nawet jesli maja opinie to normalny sąd to wyśmieje (nie wiadomo jak się zachowa sąd po zmianach).
ElektrowniaPV |
Sorry ale był czas by negocjować, teraz tylko cięcie kosztów by nie wpaść pod wodę.
Szyszko |
Górnicy nie dostaną żadnych rekompensat po 10.000 zł . To są niestety stare zobowiązania. To są deputaty węglowe, które zostały wynegocjowane przy okrągłym stole. To była i jest oczywiście patologia, ale właśnie teraz zostanie to raz na zawsze zamknięte. Bo przez wiele lat, żaden rząd nie chciał jednorazowo to rozliczyć z górnikami. Te deputaty to jest ich część składowa wynagrodzeń. Od dawna chcieliśmy aby jednorazowo umówić się zgórnikami i aby za jakąś kwotę przestać latami płacić. Na stole było znacznie więcej. Górnicy chcieli początkowo po 30.000 zł. I umowa musiała być dwustronna. I te deputaty nie mają nic wspólnego ani z OZE ani z wiatrakami. Komentarze frustratów są nieistotne.
Szyszko |
W rzeczywistości 22 umowy uznane za nieważne są tylko wierzchołkiem góry lodowej. Dla tych inwestorów są one nieistotne, gdyż farmy na ich podstawie, już dawno 1-2 razy się zwróciły. O co naprawdę chodzi :) Ano chodzi o to, że jest prowadzone postępowanie, zostało wznowione. Obajtek na GPW o nim mówił. I gdy w sądach będzie się toczył arbitraż, gdy cwane tzw wielkie kancelarie będą wciskać kit o niechybnych wygranych ( co jest niemożliwe, gdyż ewidentnie nie było przetargów ) to na boku zacznie się wyjaśnianie - jakie spółeczki handlowały z WSZYSTKIMI koncernami zielonymi certyfikatami poza sesją giełdową. Jak cedowano umowy, prawa do tych umów. Jakie zabezpieczenia były na tych umowach, jakie fajne kredyty pod te geszefciki były załatwiane. Bo na wszystkich koncernach kolesie sobie handlowali czym sobie zamarzyli. I te umowy długoterminowe, były ekstra zabezpieczeniem. Do całkiem innych biznesów niż farmy wiatrowe, wcześniej już zwrócone. Albo wszystkie koncerny otworzą swoje szafy i powyciągają te trupy, albo obecne zarządy pójdą siedzieć, za nie swoje przekręty. Z których zresztą nic dzisiaj nie mają. Tak jak zrobił to Obajtek. Obecnie w spółkach trwa kolejna - już 3 wymiana zarządów i szefów niższego szczebla decyzyjnego. Bo dotychczas przychodzili ludzie z BigEnergy. I dalej chronili siebie i swe interesy. I czyszczenie Energa czy innych spółek BigEnergy z umów wiatrakowych, to tylko ułamek % strat. Prawdziwe eldorado to były wszelkie umowy zewnętrzne. Mimo tego, źe koncerny zatrudniały setki swych pracowników do tych samych prac. Jak np kilkudziesięcio stronnicowa ekspertyza o rozwoju wiatru w Polsce za STO TRZYDZIEŚCI MILIONÓW ZŁOTYCH. Umowy na wszelkie możliwe pośrednictwo. Energa i Obajtek niczego nie ryzykują. I inne koncerny także nie ryzykują. Bo i tak decyduje sąd w arbitrażu. Natomiast wiatrakowcy zapłacą krocie za obsługę prawną. Czy wygrają czy przegrają. Bo nawet gdyby bigenergu miało przegrać, co jest mało wątpliwe, to i tak państwowe spółki mają jeszcze 3 zasadnicze asy w rekawie. Przekręt był wielopoziomowy i próżne żale.
TT |
@Szyszko- podaj wiarygodne źródło wyceny tej ekspertyzy.
. |
do Szyszko - czyli jak są zawarte zobowiązania z GÓRNIKAMI są one ważne i należy je respektować nawet jeśli są nieuczciwe a umowy zawarte z Farmami Wiatrowymi należy zerwać. Szyszko od dziś masz pełne prawa nazywać się KALI.
Wiatrakowiec |
Seb... masz racje , ale nic z tym nie zrobimy :( PIS nawet Polskich inwestorow ktorzy zainwestowali w OZE uwaza za zlodzieji, nierobow itd Tak jak to juz kiedys pisalem, PIS to jest grupa ludzi ktorzy do niczego w zyciu nie doszli i cale zycie siedza na garnuszku PANSTWA, jak nie w urzedach gminnych to na Wiejskiej .... wiec skad oni moga wiedziec o biznesach, problemach itd Tak oni widza jak co niektorym sie udaje zrobic dobry biznes ale w tedy TO JUZ DLA NICH JAK ZADRA W OKU !!!! POLSKA KATOLICKA ZAZDROSC PATOLOGICZNA ;)
Seb |
Wiatrakowiec- tak pewnie jest. Banda nierobów i miglantów z karłem-dziewicą na czele, z katolickim komunizmem w statucie. Zobaczymy czy tow. Szyszko odpowie jaki PiS ma punkt widzenia na wykańczanie prywatnych inwestorów co mają elektrownie wodną 50kW albo jeden wiatrak.
Gan |
I dobrze ma nadzieje, że przestaniecie zaśmiecać krajobraz i spokój ludzi tymi wiatrakami...
MojaPV |
Myślę, że każdy czytający tutejsze komentarze Sebów i wiatrowców sam oceni z jakiego pokroju gawiedzią mamy do czynienia. Ten jad, żółć, wyzwiska, przekonanie o swojej wyjątkowości... zacna mieszanka.
Szyszko |
Na konferencji w GPW była prezentowana problematyka sprzedaży farmy wiatrowej Hiszpanów do Energa. I w tej transakcji została ukryta analiza za 130 mln zł . Po to aby podbić cenę całej farmy. W ogóle farma była przeszacowana o ponad 30%.
Szyszko |
Umowa z górnikami jest umową społeczną, usankcjonowaną stosownymi USTAWAMI. i takie umowy społeczne ma wiele grup zawodowych jak np nauczyciele - Karta Nauczyciela, czy kolejarze, albo inni. Na patologię obrotu zielonych certyfikatów USTAWY nie było i nie ma do dzisiaj.
Szyszko |
Jak na razie, to PIS dzięki ustawie o opłacie zastępczej, spowodował, ze zielone certyfikaty są nadal droższe o 100% niż przed ustawą. Ponadto to dzięki temu rządowi odbyły się aukcje gdzie małe wodne wyemigrowały do wyższych lepszych cen.
Seb |
Jak bratasz się ze złodziejami to możesz dostać rykoszetem, tak to działa. No ale nawijaj- z chęcią posłuchamy.
Seb |
witczak .... morda w kubeł kryminalisto, nikt cię tu nie potrzebuje jak już mówiłem, wracaj do swojego tatusia z Siedlec.
Seb |
@Szyszko- najpierw pis spowodował załamanie cen ZC (umyślnie) a później odpowiednia ustawą zablokował wzrost ich cen powyżej 60-70 zł. Aukcje dla MEW i innych źródeł są kompletnym niewypałem- biurokracja kary i papiery, nierealne oderwane o rzeczywistości wymagania nie znane w żadnym innym kraju, świadczy o tym ile źródeł z całości zdecydowało się przejść do tego systemu- nieliczne. Kogo ty chcesz ściemniać tą propagandą?
Wiatrakowiec |
Szyszko... idz lepiej panienko na szyszki do lasu ;) Bo takie brednie co ty piszez to az zal czytac !!! Cikaw ile ci placa za takie brednie co wypisujesz ...??
Wiatrakowiec |
Szyszko i do przyglupow w Big Energy i PIS ... Jezeli myslicie ze to tak przejdzie bez niczego to sie grubo mylicie ;) Beda poterzne odszkodowania ze wam oczy wyjda !!! Sorki ale takich jaj co robicie to nawet w Afryce nie ma, sorki ale z umow trzeba sie wywiazac !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ElektrowniaPV |
@wiatrakowiec "Sorki" ale jeśli w ten sposób piszesz te pozwy to sukcesu Ci nie wróżę, potrzeba Ci jeszcze argumentów, pokory i potęŻnego przyśpieszenia w przyswajaniu zasad ortografii.
Wiatrakowiec |
ElektrowniaPV.- o to ty juz sie nie boj :) nie mam z POLSZY windowsa ;) wiec pisze tak zebys cymbale zrozumial buhahaaaa Tak to jest caly ten grajdol co teraz mamy mysli sobie ze moga ich cmoknac ....NO A MOGA i tak zrobia !!! Bedzie wielki placz i $$$$$$$$$$$$ do zaplaty !
ElektrowniaPV |
Aha żeby nie walić byków to potrzebujesz "Windowsa z Polszy" :D no super wytłumaczenie !. Co do pozwów to spokojna Twoja rozczochrana. Masz za dużo kasy to pozywaj ;)
www |
Czy mam w takim razie prawo przestać spłacać kredyt CHF, jeżeli w umowie są klauzule niedozwolone? Czy bajtek mnie obroni?
Wiatrakowiec |
www- ale takie maly pisiak jak ElektrowniaPV .... ;) nie kumuja, oni uznaja prawo i umowy tam i w tedy gdzie jest im na reke, SORKI ALE TAK TO NIE DZIALA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Seb |
Szyszko, co taka cisza? gdzie te wasze działania?

Giełda OZE

Kupię projekty elektrowni wiatrowych, pracujące elektrownie

Kupię projekty elektrowni wiatrowych oraz pracujące elektrownie. czytaj dalej...

Opolskie – pożyczka unijna do 1 mln zł dla inwestorów i instalatorów OZE.

Katana Konsulting zaprasza firmy mikro, małe i średnie do skorzystania z unijnych, więc preferencyjn czytaj dalej...

Dotacje do 90% na oświetlenie LED w firmach w 2019 roku.

Katana Konsulting do końca roku 2018 zaprasza przedsiębiorstwa z całej Polski o aplikowanie o bezzwr czytaj dalej...

FARMY FOTOWOLTAICZNE

Wydżierżawie ziemię 2ha: -kujawsko-pomorskie - miejscowość Brzoza - ziemia klasa 4,5 łąki -100% czytaj dalej...