PSEW: poselska nowelizacja pogorszy sytuację inwestorów

PSEW: poselska nowelizacja pogorszy sytuację inwestorów
EDP Renovaveis press
REKLAMA

Wbrew twierdzeniom zawartym w uzasadnieniu procedowanego w Sejmie poselskiego projektu nowelizacji ustawy o OZE nie przyczynia się ona w żaden sposób do rozwiązania problemu nadpodaży rynkowej świadectw pochodzenia, wręcz przeciwnie, będzie miała szybki i negatywny wpływ na sytuację ekonomiczną wielu inwestorów komentuje Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej.

W ocenie Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej założony w projekcie nowelizacji sposób obliczania opłaty zastępczej jest jednoznacznie niekorzystny dla branży, ponieważ ogranicza ewentualny wzrost notowań tego instrumentu. Tym samym, tempo wzrostu notowań cen zielonych certyfikatów będzie ograniczone wartością opłaty zastępczej, która na mocy proponowanego projektu zostaje obniżona z 300,03 zł/MWh do szacowanego poziomu ok. 56 PLN/MWh w roku 2018.

Powiązanie jednostkowej opłaty zastępczej z rynkowymi cenami świadectw będzie skutkowało według PSEW ustanowieniem niższego progu cenowego dla tych instrumentów, co może przyczynić się do powstania spadkowej tendencji notowań.

Z dostępnych na rynku modeli dotyczących prognoz kształtowania się rynku zielonych certyfikatów, dojście do cen zielonych certyfikatów oczekiwanych przez inwestorów z punktu widzenia rentowności inwestycji i możliwości spłaty zadłużenia, staje się perspektywą tak odległą, że pozostaje bez znaczenia dla inwestorów, którzy do tej pory poniosą tak znaczne straty, iż w odniesieniu do wielu z nich zostanie ogłoszona upadłość – komentuje PSEW.

Stowarzyszenie reprezentujące inwestorów wiatrowych ocenia ponadto, że pogłębiające się problemy ekonomiczne inwestorów wskutek spadku przychodów mogą w efekcie stanowić poważny problem dla banków kredytujących sektor OZE, a powiązanie w obecnych realiach wysokości jednostkowej opłaty zastępczej z cenami zielonych certyfikatów byłoby kolejnym złym sygnałem zarówno dla rynku OZE jak i dla banków.

Dla obu tych grup byłby to następny dowód na to, jak bardzo niestabline są regulacje dotyczące OZE, jak bardzo nieprzewidywalne jest działanie państwa i jak bardzo ryzykowne jest inwestowanie w odnawialne źródła energii w Polsce – komentuje PSEW.

PSEW zaznacza, że o tym, jak wysokie jest ryzyko regulacyjne w sektorze OZE, przekonała się już przynajmniej część inwestorów, którzy wygrali ogłoszone przez Ministerstwo Energii aukcje, ale mają kłopot z uzyskaniem bankowego finansowania.

PSEW podkreślił, że w decyzji z dnia 2 sierpnia 2016 r., SA.37345 (2015/NN), Komisja Europejska uznała system świadectw pochodzenia za zgodny z rynkiem wewnętrznym, na podstawie art. 107 ust. 3 lit. c Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, jednocześnie zaznaczając, że wszelkie zmiany dotyczące tych środków pomocy wymagają notyfikacji. Tak więc, zdaniem PSEW, uchwalenie i wdrożenie proponowanej w projekcie zmiany bez uprzedniej notyfikacji grozi obwiązkiem zwrotu otrzymanego wsparcia jako niedozwolonej pomocy publicznej, łącznie z odsetkami.

Ponadto, podobnie jak to miało miejsce w przypadku Francji, istnieje ryzyko nałożenia na Polskę wysokich kar za okres od momentu wdrożenia zmiany do czasu jej notyfikowania przez Komisję, o ile w ogóle zmiana ta w ogóle zostałaby notyfikowana – komentuje PSEW.

W stanowisku Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej podkreśla się również, że przyjęcie przygotowanej przez PiS nowelizacji ustawy o OZE może być podstawą do wystąpienia przez inwestorów ze skargami przeciwko Skarbowi Państwa w celu zasądzenia odszkodowania za poniesione szkody lub utracone zyski, w oparciu o postanowienia umów w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji, a także w oparciu o Traktat Karty Energetycznej.

W celu poprawy sytuacji inwestorów działających w systemie zielonych certyfikatów PSEW proponuje zachowanie ustawowego poziomu obowiązku umorzenia dla roku 2018, a następnie wprowadzenie obowiązku umorzenia świadectw pochodzenia na poziomie 17,4 proc., 18,4 proc., a także 19,35 proc. w latach 2019-2021.

PSEW zaproponował również powiązanie ustalania wysokości obowiązku umorzenia zielonych certyfikatów z publikacją informacji o ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, która może zostać sprzedana w drodze aukcji w trzech kolejnych latach kalendarzowych.

Dzisiaj na godziny wieczorne zaplanowano drugie czytanie poselskiego projektu zmiany ustawy o odnawialnych źródłach energii, której celem jest powiązanie wartości opłaty zastępczej z rynkowymi cenami certyfikatów. Wczoraj posłowie przyjęli ten projekt w pierwszym czytaniu, bez wnoszenia jakichkolwiek poprawek.

W trybie procedowania ustawy przyjętym przez Sejm brak jest obecnie możliwości zgłaszania przez stronę społeczną jakichkolwiek uwag do projektu, przez co praktycznie wyłączona jest możliwość przedyskutowania jego skutków i wzięcia pod uwagę jego oceny przez przedstawicieli branży OZE, których projekt ten bezpośrednio i w sposób bardzo istotny dotyczy – komentuje PSEW.

red. gramwzielone.pl

Zobacz również

Komentarze (10)

* Dodanie komentarza jest równoznaczne z akceptacją regulaminu
Prawda |
Duże projekty od 300KW w górę nie mają żadnego sensu ponieważ: Wiatru już nie będzie, za mało w polsce miejsca i jest głośny (prostesty społeczne) Kolejna sprawa to mało stabilny rząd i jego obietnice - NIEBAWEM BĘDZIE POLEXIT i już żaden inwestor zagraniczny nie będzie chciał inwestowac w Polskę i jej projekty :) Dobre jest to że już po woli bronią się projekty fotowoltaiczne bez dotacji. 3kWp na dach za 11-12 tyś zł netto - i żadna ustawa cię nie obejmuje :)
Sołtys |
No i koniec wiatru w polsce, czas na słońce i wodę. Wiatrakowcy chcieli sie szybko nachapać, ale im nie wyszło i teraz są w ciemnej du....ie. Teraz czas na prosumebta i energię rozproszoną.
stop wiatrakowym trollom |
I dobrze im tak.
Sic |
I z czego się ludzie cieszycie? Że rząd PiSu jak zwykle oszukał ludzi, że nie można nikomu w tym kraju ufać? Że kilkuset ludzi próbowało popełnić samobójstwo? Że kilku się udało? Że ludzie zainwestowali oszczędności? Że chcieli żeby ten kraj nie zatruwał swoich obywateli? Czy naprawdę jesteście tak moralnie zepsuci? Wstyd mi być Polakiem jak czytam wypowiedzi takich ludzi.
Tchórzewski |
Wola partii wolą narodu , PRL wraca!
Wójt |
Chory ten Developer który rozwijał i rozwija projekty farm wiatrowych! Niestety oszukani zostali też zagraniczni developerzy którym obiecało się że w polsce powstaną projekty wiatrowe a Ci trolle to łykneli i płacili za deweloperkę... Wiatr w polsce umarł i na długo już nie powstanie - bo żaden kolejny rząd nie będzie chciał się podkładać i budować 500m od zabudowań wiatraków ->Protesty społeczne. Tymczasem fotowoltaika nie potrzebuje już dofinansowania i ma się co raz lepiej, ceny modułów i falowników spadają, net metering w polsce od roku sprawdza się znakomicie. Nic tylko budować 3,4,5 kW na swoim dachu :) A jak ktoś ma swój zakład to żużywa penergię tu i teraz na własne potrzebu od 7-18 i wtedy ma net metering 1:1. I to jest nasza przyszłość a nie wielkie projekty z utopioną gotówką bez pokrycia... co rząd do inna koncepcja. Już żaden mądry developer nie zaufa polskiemu rządowi!
Sołtys |
Wójt dobrze mówi, polać mu. :)
RemizaSołtysa |
Do grabi wieśniaki.
M |
Nie ma to jak zniszczyć cały rynek.
aha |
Wiatrakowe trolle stulcie pysk, wasze dni są policzone.

Giełda OZE

Ziemia pod PV lub wiatr. Działki; 20, 30, 40 i 56 ha

Ziemia pod PV lub wiatr. Działki; 20, 30, 40 i 56 ha. Klasa ziemi IV-VI. Lubelskie i Podkarpackie. D czytaj dalej...

Sprzedam projekt FW 1 MW z pozwoleniem na budowę

Sprzedam projekt FW 1 MW z pozwoleniem na budowę. kontakt 607 64 64 64 czytaj dalej...

Sprzedaż dokumentacji pod budowę elektrowni PV 0,5 MW z wygraną aukcją (394 zł)

Sprzedam pełną dokumentację wraz z pozwoleniem na budowę i wygraną aukcją ( 394 zł.) na budowę elekt czytaj dalej...

Ekipa montażowa poszukuje zleceń

Doświadczona ekipa montażowa poszukuje zleceń na montaże PV. Zlecenia w centralnej Polsce bez kosztó czytaj dalej...