Kontraktacja energii z generacji wiatrowej. Zmiana zasad od 2018 r.

Kontraktacja energii z generacji wiatrowej. Zmiana zasad od 2018 r.
Vestas press
REKLAMA

Zapraszamy na warsztat, który umożliwi zapoznanie się z nowymi warunkami kontraktacji energii elektrycznej i bilansowania z farm wiatrowych, które będą obowiązywać od roku 2018, zgodnie z przepisami znowelizowanej ustawy o odnawialnych źródłach energii

Zapisy znowelizowanej ustawy o OZE wprowadzają zasadniczą zmianę warunków sprzedaży energii elektrycznej, pochodzącej z instalacji odnawialnych źródeł energii o mocy zainstalowanej równej i większej niż 500 kW. Likwidują one pewną formę przywileju – wsparcia, polegającą na obowiązku zakupu energii wytworzonej w źródłach odnawialnych przez tzw. Sprzedawców Zobowiązanych, po cenie regulowanej przez URE. Oznacza to, że zdecydowana większość obecnych właścicieli i operatorów instalacji OZE, będzie zmuszona oferować wyprodukowaną przez siebie energię elektryczną na rynku, stając się jego bezpośrednim czy pośrednim uczestnikiem.

Nowe regulacje zaczną obowiązywać od 2018 r., natomiast proces kontraktacji rozpocznie się już wcześniej. Będzie to niewątpliwie znacznym wyzwaniem dla wszystkich uczestników rynku energii elektrycznej, przede wszystkim jednak dla wytwórców OZE, szczególnie reprezentantów generacji wiatrowej, którzy staną przed koniecznością zmierzenia się z niełatwym wyzwaniem, jakim jest sprzedaż swojej energii według warunków rynkowych.

Wyjaśnieniom tych zmian, istotnych dla właścicieli odnawialnych źródeł energii, zostanie poświęcony warsztat „Kontraktacja energii z generacji wiatrowej”, który odbędzie się w dniu 8 czerwca br. w Warszawie.

Warsztat ma na celu przybliżyć rynkowe zagadnienia z zakresu wyceny, formuł kontraktacji i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do energii elektrycznej z generacji wiatrowej. Zagadnienia specyfiki profilu produkcji, jego zmienności i niepewności, a także wpływu na ceny energii elektrycznej na rynku spot oraz sposobów wyceny kontraktów na energię elektryczną od operatorów farm wiatrowych, stanowić będą podstawowy zakres merytoryczny programu.

Prelegent: dr inż. Bartosz Krysta

Doktor nauk ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, absolwent Politechniki Śląskiej w Katowicach oraz studiów podyplomowych z zakresu zarządzania spółką handlu i dystrybucji energią elektryczną. Posiadacz certyfikatów wielu krajowych i zagranicznych programów szkoleniowych z obszaru energetyki i praktyk menedżerskich. Doświadczony menedżer i pracownik związany z sektorem elektroenergetycznym od 1997 r. W swojej karierze zorientowany na obszarze zarządzania portfelem, wycenach i pomiarze ryzyka oraz business controllingu i zarządzaniu strategicznym. Współautor dwóch książek oraz licznych publikacji z zakresu rynku energii, zarządzania ryzykiem i controllingu.

Program

10:00 – 10:15 Informacje wprowadzające w tematykę warsztatu

10:15 – 12:00 Specyfika generacji wiatrowej z punktu widzenia cenotwórstwa na rynku energii elektrycznej.

 • »Analiza historyczna cen na rynku energii elektrycznej vs. regulowanych cen URE – referencji do sprzedaży energii z OZE;
 • »Określenie bilansu korzyści / strat poszczególnych stron kontraktacji;
 • »Analiza profilu generacji wiatrowej w KSE za lata 2012-2016;
 • »Analiza profilu generacji wiatrowej wybranej farmy wiatrowej lata 2012-2016 + analiza zgodności – korelacji profilu z profilem KSE;
  • »Profil roczny oraz sezonowość kwartalna i miesięczna,
  • »Zmiany na skutek przyrostu mocy zainstalowanej w wietrze,
  • »Profil dobowo – godzinowy,
 • »Zmienność błędu prognoz generacji wiatrowej w zależności od okresu ich sporządzania.

12:00 – 12:15 Przerwa kawowa

12:15 - 13:30 Zmienność cen energii elektrycznej na rynku krótkoterminowym (SPOT i RB) w warunkach zmiennej generacji wiatrowej.

 • »Wrażliwość cen energii elektrycznej na rynku SPOT i Rynku Bilansującym na zmianę generacji wiatrowej;
  • »Case study – rzeczywiste przykłady / zdarzenia rynkowe,
  • »Szczegółowa analiza i statystyka,
  • »Określenie zależności.
 • »Wycena profilu generacji wiatrowej:
  • »Podejście bazujące na cenach SPOT,
  • »Podejście bazujące na cenach terminowych z tzw. deltą profilu, przy zastosowaniu metody volume / value delta hedge,
  • »Analiza wyceny profilu w poszczególnych latach – analiza wpływu wzrostu generacji wiatrowej,
  • »Porównanie różnic / wnioski / dyskusja.

13:30 – 14:15 Przerwa na obiad

14:15 – 15:30 Wycena ryzyka

 • »Wycena ryzyka profilu farmy wiatrowej.
  • »Symulacje zmienności cen energii elektrycznej pod wpływem zmienności generacji wiatrowej;
  • »Case study - podejście do wyceny ryzyka.
 • »Wycena ryzyka niezbilansowania farmy wiatrowej.
  • »Zmienność profilu generacji wiatrowej z doby „n-1” na dobę „n”;
  • »Statystyka delt cenowych energii elektrycznej SPOT/RB;
  • »Case study - podejście do wyceny ryzyka.

15:30 – 16:30 Przykładowe produkty / formuły znajdujące zastosowanie w kontraktacji energii elektrycznej z generacji wiatrowej:

 • »Formuła wykorzystująca cenę SPOT, ważoną wolumenem generacji / powykonawczo;
 • »Formuła wykorzystująca cenę terminową z premią za ryzyko;
 • »Formuła wykorzystująca cenę terminową z premią za ryzyko z formułą SWAP (podział zysków i strat; symetryczny, niesymetryczny).

16.30 - 17.00 Podsumowanie, dodatkowe pytania & odpowiedzi

17:00 zakończenie szkolenia.


Cena udziału w warsztacie to 1500 zł + 23% VAT.

Dla czytelników, którzy prześlą formularz zgłoszeniowy za pośrednictwem portalu Gramwzielone.pl, kierując go na adres: biuro@gramwzielone.pl , przewidziany jest rabat w wysokości 5%.

Ponadto w przypadku wysłania formularza zgłoszeniowego dla drugiego i kolejnych uczestników z tej samej firmy przewidziany jest rabat rzędu 10%.

Formularz zgłoszeniowy można pobrać pod tym linkiem: Formularz zgłoszeniowy [PDF]

Po wypełnieniu prosimy o wysłanie go na adres: biuro@gramwzielone.pl

Organizatorem szkolenia jest firma Personalities.

artykuł sponsorowany

Zobacz również

Giełda OZE

Wydzierżawię działkę ok 3 ha

Wydzierżawię działkę pod farmy fotowoltaiczne PV (ok 3 ha). Lokalizacja woj. Mazowieckie/Podlasie. czytaj dalej...

Pompa ciepła All in one 3-12,4 kW

Najciekawsza z naszej oferty pompa ciepła ,z racji na rozwiązanie techniczne Cena netto /sztuka 9 czytaj dalej...

Analiza opłacalności farm PV – 385 za 1 MWh w aukcji jesień 2018 – czy to się opłaca ?

Czy Wiesz jaki wpływ na opłacalność farmy fotowoltaicznej ma limit pomocy publicznej, czy cena 385 z czytaj dalej...

1 MW na gotowo od 650.000,00 € / 2.790.000,00 PLN

Z nasza firma budowa instalacji PV o mocy od 1MW kosztuje 650.000,00 €. Zapraszamy do wspolpracy : czytaj dalej...