Enea: odpis w obszarze farm wiatrowych na 49 mln zł

Enea: odpis w obszarze farm wiatrowych na 49 mln zł
Farma wiatrowa Bardy. Fot. Enea
REKLAMA

Enea podała wstępne wyniki finansowe za 2016 r., informując m.in. o dokonaniu odpisu aktualizującego wartość aktywów w obszarze energetyki wiatrowej.

W raporcie finansowym Enei za I połowę 2016 r. pojawiła się informacja o odpisie aktualizującym wartość aktywów Enei , który wyniósł 42 mln zł.

– Na dzień 30 czerwca 2016 r. spółka przeanalizowała przesłanki utraty wartości udziałów w jednostkach zależnych. W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, począwszy od 2017 r. zmianie ulegnie sposób kwalifikacji rzeczowych aktywów trwałych farm wiatrowych do podstawy naliczenia podatku od nieruchomości. W związku ze zmianą w zasadach naliczania podatku od nieruchomości spółka dokonała aktualizacji testów na utratę wartości dokonanych w 2015 r. w jednostce zależnej zajmującej się produkcją energii ze źródeł wiatrowych i oszacowała wpływ wzrostu obciążeń podatkowych na wartość użytkową udziałów. Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdzono utratę wartości udziałów na łączną kwotę 42 000 tys. zł. Dokonany odpis z tytułu utraty wartości obniżył wynik netto spółki o 42 000 tys. zł – informowała w raporcie za I półrocze 2016 r. Enea.

Teraz – informując o wstępnych wynikach finansowych za 2016 r. – Enea podaje, że odpis wartości aktywów wiatrowych za cały ubiegły rok wyniesie 49 mln zł.

Enea podała, że przychody na poziomie całej grupy kapitałowej wyniosły w ubiegłym roku 11,25 mld zł, EBITDA wyniosła 2,32 mld zł, EBIT – 1,11 mld zł, a zysk netto – 849 mln zł.

W ubiegłym roku Enea miała wyprodukować 13,6 TWh energii elektrycznej przy dystrybucji rzędu 18,7 TWh i sprzedaży energii elektrycznej i gazu odbiorcom detalicznym na poziomie 18 TWh.

Publikację sprawozdania finansowego za 2016 r. Enea planuje na 30 marca.

W portfelu Enei są farmy wiatrowe Darżyno o mocy 6 MW (woj. pomorskie), Bardy o mocy 50 MW (woj. zachodniopomorskie), a także farma wiatrowa Baczyna o mocy 14,1 MW w miejscowości Lubno k. Gorzowa Wlkp. (woj. lubuskie). 

Enea dysponuje najmniejszym potencjałem OZE wśród państwowych koncernów energetycznych, które informowały w swoich sprawozdaniach finansowych o jeszcze większych odpisach aktualizujących wartość ich aktywów, wiążąc tą sytuację z nowymi regulacjami dla rynku OZE oraz ze złą sytuacją producentów zielonej energii w systemie zielonych certyfikatów. 

O największym odpisie aktywów spośród państwowych koncernów energetycznych poinformowała w raporcie za 2016 r. Polska Grupa Energetyczna. W wyniku dokonania odpisów wartość aktywów PGE spadła o 864 mln zł, z czego elektrownie wiatrowe straciły na wartości 369 mln zł, projekty wiatrowe – 218 mln zł, a odpis w pozycji „wartość firmy” wyniósł 277 mln zł.

Tauron informował w ubiegłym miesiącu, że wartość odpisów za 2016 r. dotyczących tylko farm wiatrowych ma wynieść około 281 mln zł.

Z kolei Energa już w ubiegłym roku informowała o dokonaniu odpisu na 552  mln zł z powodu utraty wartości aktywów w segmencie energetyki wiatrowej.

red. gramwzielone.pl

Zobacz również

Komentarze (1)

* Dodanie komentarza jest równoznaczne z akceptacją regulaminu
. |
I było się pchać w te wiatraki? ;)

Giełda OZE

3kW OFF GRID /ON GRID :zestawy hybrydowe PV: TRINA SOLAR 270W +SKYMAX Hybrid (EN50438)

Kolejny huragan zerwał przewody energetyczne? Brak prądu... ..UPS przestał działać? Aby zabezpiecz czytaj dalej...

SPRZEDAM PRĄD

Sprzedam energię elektryczną z farmy wiatrowej. Produkcja 3000-5000 MW rocznie. Preferowana stała ce czytaj dalej...

Sprzedaż 100 udziałów sp.z.o.o , OZE fotovoltaica łącznie 4,7 MW, dotacje ,aukcje

Spółka z.o.o sprzeda 100 udziałów Spółka działa od 4 lat na rynku OZE , prowadzi obecnie 4 projekty czytaj dalej...

Przygotowanie Pełnej Dokumentacji Projektowej Farma Fotowoltaiczna

Przygotowujemy pełną dokumentację projektową do budowy Elektrowni Fotowoltaicznych wraz z kwalifikac czytaj dalej...