Ceny w aukcji we Włoszech niższe o 40 proc. od ceny referencyjnej

Ceny w aukcji we Włoszech niższe o 40 proc. od ceny referencyjnej
Fot. Lance Cheung, flickr cc
REKLAMA

We Włoszech przeprowadzono aukcję, w której swoje projekty mogli zgłosić inwestorzy planujący budowę farm wiatrowych o łącznej mocy 800 MW. Uzyskane ceny są znacznie niższe od przyjętej przez włoskiego regulatora maksymalnej ceny, po której był gotowy zakontraktować energię.

Do rozstrzygniętej właśnie aukcji można było zgłosić nie tylko planowane projekty wiatrowe w nowych lokalizacjach, ale również projekty polegające na tzw. repoweringu, czyli zastąpieniu starych maszyn nowymi elektrowniami wiatrowymi. Co więcej, do aukcji w osobnej kategorii można było zgłosić projekty morskich farm wiatrowych.

Organizator aukcji, państwowy regulator energetyczny Gestore dei Servizi Energetici (GSE), przyjął, że maksymalna cena za energię wyniesie 110 EUR/MWh. GSE zdecydował ponadto, że może zakupić energię po cenie niższej od ceny referencyjnej o 2 proc. do maksymalnie 40 proc.

Uzyskana w aukcji najniższa cena za energię, którą zaoferowali inwestorzy, była niższa właśnie o 40 proc. i wyniosła 66 EUR/MWh.

Zgodnie z włoskim systemem wsparcia zagwarantowana w aukcji cena za energię będzie przysługiwać operatorowi farmy wiatrowej przez okres 20 lat. 

Operatorzy farm wiatrowych będą sprzedawać energię na rynku, a jeśli uzyskana cena będzie niższa od zagwarantowanej w aukcji, wówczas GSE zwróci im różnicę. Jednak jeśli uzyskaja wyższą cenę rynkową, wówczas to oni będą musieli zwrócić nadwyżkę. 

Podczas wcześniejszej aukcji dla sektora wiatrowego we Włoszech, którą przeprowadzono jeszcze w 2014 r., minimalna cena za energię z nagrodzonych projektów wyniosła 88,9 EUR/MWh.

Beneficjentem ostatniej aukcji jest m.in. wywodzący się z Portugalii i działający również na polskim rynku wiatrowym EDP, który zapewnił sobie prawdo do sprzedaży energii z sześciu farm wiatrowych o łącznej mocy 127 MW. W tym wypadku EDP zabezpieczył cenę 66 EUR/MWh, a kostrukcja farm wiatrowych położonych na południu Włoch ma się zakończyć w 2018 r. 

Znaczący potencjał farm wiatrowych zrealizuje też włoska firma E2i Energie Speciali, która zbuduje farmy wiatrowe o łącznej mocy 150 MW.

Prawo do realizacji projektu pierwszej przybrzeżnej farmy wiatrowej na terenie Włoch zyskała firma Belenergia, która chce postawić wiatraki o łącznej mocy 30 MW w pobliżu miasta Tarent.

W tym wypadku w aukcji wprowadzono osobną kategorię, dla której cena referencyjna wyniosła 165 EUR/MWh, a Belenergia, która nie miała konkurencji, zaproponowała cenę 161,7 EUR/MWh, zakładającą minimalny przyjęty przez GSE rabat od ceny referencyjnej. Taryfę przyznano w tym wypadku na okres nie 20, ale 25 lat. 

Morska farma wiatrowa o nazwie Beleolico ma się składać z 10 elektrowni wiatrowych MHI Vestas o mocy 3 MW każda, które zostaną zainstalowane w niedalekiej odległości od brzegu wynoszącej ok. 100 m.

Ta inwestycja ma kosztować około 63 mln euro. Konstrukcja ma się rozpocząć na początku 2017 r. i powinna się zakończyć w 2018 r.

Na koniec 2015 r. potencjał energetyki wiatrowej we Włoszech wyniósł 8,957 GW, zwiększając się w ubiegłym roku o 295 MW. 

red. gramwzielone.pl 

Zobacz również

Komentarze

* Dodanie komentarza jest równoznaczne z akceptacją regulaminu

Giełda OZE

Poszukuję Inwestora 2MW PV i 2MW Biogazownia

Inwestycja zlokalizowna w okolicach Zielonej Gory, posiadamy 3 lokalizacje pod biogazownie łącznie m czytaj dalej...

Sprzedam 600 kW PV na dachu

Sprzedam spółkę celową. 600 kW PV na dachu z przyznaną dotacją i wygraną aukcją. czytaj dalej...

Biogazownię rolniczą

Sprzedam biogazownię rolniczą o mocy 0,8 MWh czytaj dalej...

Sprzedam projekt PV 0,99 MW

Chcielibyśmy zaproponować Państwu sprzedaż projektu elektrowni fotowoltaicznej o mocy 0,99 MW. Proje czytaj dalej...