Kto będzie mógł instalować domowe systemy fotowoltaiczne po wejściu w życie ustawy o OZE?

Kto będzie mógł instalować domowe systemy fotowoltaiczne po wejściu w życie ustawy o OZE?
foto: Team Massachusetts, flickr cc-by-2.0
REKLAMA
Ustawa o OZE wprowadzi obowiązek certyfikowania instalatorów mikro- i małych elektrowni fotowoltaicznych. 

Krytykowana przez wielu ekspertów certyfikacja instalatorów OZE to wymóg unijnej dyrektywy o odnawialnych źródłach energii. W opinii krytyków systemu certyfikacji regulowanie zawodu instalatora systemów OZE jest niepotrzebne, a jakość usług świadczonych przez instalatorów powinien weryfikować rynek. Regulację zawodu instalatora wymusza jednak unijne prawo i dlatego zapisy, które wprowadzą certyfikację instalatorów OZE w Polsce, znalazły się w projekcie ustawy o OZE, której ostateczną wersję Ministerstwo Gospodarki zaprezentowało pod koniec ubiegłego tygodnia. Posiadanie certyfikatu instalatora będzie wymagane w przypadku montażu następujących mikro- i małych instalacji OZE: kotły i piece na biomasę, systemy fotowoltaiczne, kolektory słoneczne, pompy ciepła i płytkie systemy geotermalne.

Do uzyskania ważnego 5 lat certyfikatu instalatora konieczne będzie odbycie specjalnego kursu dla konkretnego rodzaju OZE, w którego montażu chce się specjalizować dany instalator. Obowiązek certyfikacji wejdzie w życie wraz w impelementacją ustawy o OZE, a więc - jak przekonuje resort gospodarki - z dniem 1 stycznia 2013 roku.

Problem w tym, że do tego czasu nie uda się przeprowadzić żadnego kursu dla instalatorów, ponieważ system szkolenia nie jest jeszcze gotowy. Dlatego w przejściowym okresie - do momentu pojawienia się na rynku pierwszych, certyfikowanych instalatorów - Ministerstwo Gospodarki zakłada umożliwienie wykonywania mikro- i małych instalacji OZE osobom, które w terminie trzech lat od dnia wejścia w życie ustawy uzyskały świadectwa ukończenia co najmniej dwusemestralnych studiów podyplomowych związanych z konkretnym rodzajem instalacji, a także osoby, które posiadają dokument wydany zgodnie z kryteriami określonymi przez załącznik IV do dyrektywy 2009/28/WE w zakresie danego typu mikroinstalacji i małych instalacji OZE. Uprawnienia zdobyte na tej podstawie będą ważne jednak tylko trzy lata po implementowaniu ustawy o odnawialnych źródłach energii. 

Ponadto, w terminie 3 lat od daty wejścia w życie ustawy, za równorzędne z uzyskaniem certyfikatu proponowane regulacje uznają ukończenie szkolenia u producenta danego rodzaju instalacji potwierdzonego zaświadczeniem - jeśli program dotyczył minimum zagadnień związanych z projektowaniem, montażem i konserwacją danej technologii OZE.

gramwzielone.pl

Zobacz również

Komentarze (6)

* Dodanie komentarza jest równoznaczne z akceptacją regulaminu
C |
to ciekawe, ale w projekcie z 26 lipca nie ma nigdzie napisane, że instalacja mikro musi byc instalowana przez instalatorów certyfikowanych :)) Jest co prawda rozdziało instalatorach, ale nie ma ani słowa o obowiązku ich uzywania. Chyba konieczna jest uzupełnienie artykułu.
nie opłacalna inwestycja |
Miejmy nadzieję że tak nie będzie bo ceny systemów fotowoltaicznych znów staną się nie opłacalne. A pieniądze które miały być dotacjami dla posiadaczy staną się dotacjami dla instalatorów, nic tylko pogratulować naszemu prawodawstwie w szczególności przy perspektywie problemów z dostawą energii w około 2015r
jak to będzie |
witam czy może się ktoś odnieść co do tego jak to będzie naprawdę z tymi instalacjami i czy jak posiadacz farmy słonecznej o mocy około 40kw mogę całość odsprzedać państwu czy tylko te 30%
he |
Osoba będąca obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, moŜe instalować mikroinstalacje lub małe instalacje, jeŜeli posiada waŜny certyfikat lub równowaŜny dokument wydany w tym państwie zgodnie z kryteriami określonymi w załączniku IV dyrektywy 2009/28/WE w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych
daro |
te 30% było wpisane do projektu z grudnia, w nowym tego nie ma
Eco-energia |
Monter instalacji elektrycznych z regułu posiada swiadectwo kwalifikacyjne do eksploatacji bądź dozoru instalacji elektroenergetycznych. Świadectwo to wazne jest przez 5 lat i wymaga ponownego wykazania się wiedzą przed komisją egzaminacyjną. To co proponuje ustawa jest dublowaniem już istniejacego systemu. dziwne że jak pojawia się jakaś głupota to jejźródłem jest UE.

Giełda OZE

4x1MW PV

3x1MW + 0,87MW Elektrownie Słoneczne z Pozwoleniem na budowę. Przyłącz na działce. Cena netto zawi czytaj dalej...

Poszukujemy firmy instalatorskie (sektor OZE)

Poszukujemy firmy instalatorskie do współpracy biznesowej przy budowie instalacji PV na terenie całe czytaj dalej...

Kupimy projekty farm PV w fazie RTB

Jesteśmy zainteresowani kupnem projektów farm PV, które uzyskały pozwolenie na przyłączenie do sieci czytaj dalej...

Panele Tier1 - Astronergy CHSM dla projektów

Oferujemy moduły Tier1 Astronergy poli/monokrystaliczne. Tylko ilości kontenerowe. Marka uzyskała s czytaj dalej...