Bilansowanie międzyfazowe u prosumentów. Jednak można?

Bilansowanie międzyfazowe u prosumentów. Jednak można?
Fot. SMA
REKLAMA

Wprowadzony do ustawy o OZE w połowie 2016 roku zapis o bilansowaniu międzyfazowym miał prowadzić do bardziej sprawiedliwego rozliczania prosumentów posiadających trójfazowe instalacje. Pewna nieprecyzyjność zapisu o bilansowaniu sprawiła, że o korzystniejszych dla prosumentów rozliczeniach do tej pory nie było mowy. Nowa interpretacja tego zagadnienia dokonana przez Ministerstwo Energii pozwala jednak mieć nadzieję, że bilansowanie międzyfazowe w końcu zostanie wdrożone.

Zgodnie z nowelizacją ustawy o odnawialnych źródłach energii, która weszła w życie 1 lipca 2016 r., operatorzy systemów dystrybucyjnych powinni uwzględniać w rozliczeniach ze swoimi klientami, którzy użytkują mikroinstalacje OZE, tzw. bilansowanie międzyfazowe.

Chodzi o artykuł 4 ust. 3 ustawy o OZE, zgodnie z którym „Sprzedawca (...) dokonuje rozliczenia ilości energii elektrycznej wprowadzonej i pobranej z sieci przez prosumenta, na podstawie wskazań urządzenia pomiarowo-rozliczeniowego dla danej mikroinstalacji, po uzyskaniu danych pomiarowych od operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, przekazanych przez tego operatora w taki sposób aby ilość wprowadzonej i pobranej przez prosumenta energii była rozliczona po wcześniejszym sumarycznym bilansowaniu ilości energii z wszystkich faz dla trójfazowych mikroinstalacji”.

Intencje stojące za wprowadzeniem tego zapisu były takie, aby prosumneci, którzy wcześniej tracili w przypadku określonego skonfigurowania mikroinstalacji z domową siecią, zwiększyli korzyści finansowe generowane na konsumpcji energii, którą sami produkują. W praktyce tak się jednak nie stało, a dystrybutorzy i sprzedawcy energii przyjęli wygodniejszą dla siebie interpretację art. 4 ust. 3 ustawy o OZE.

Na czym w praktyce polega problem braku bilansowania międzyfazowego i jak tracą na tym prosumenci? Więcej w artykule: Bilansowanie międzyfazowe w ustawie o OZE. Czy rozwiąże problem niektórych prosumentów?

Po wprowadzeniu do ustawy o OZE zapisu o bilansowaniu międzyfazowym pytani o to zagadnienie przez portal Gramwzielone.pl najwięksi operatorzy systemów dystrybucyjnych (OSD) zgodnie zapewniali, że liczniki montowane przez nich u prosumentów umożliwiają prowadzenie rozliczeń z uwzględnieniem bilansowania międzyfazowego.

– Zdaniem Tauron Dystrybucja obecnie nie zachodzi konieczność wymiany liczników energii elektrycznej. Tauron Dystrybucja przekazuje sprzedawcy dane pomiarowe dla energii wprowadzonej do sieci oraz dla energii pobranej z sieci, po uprzednim zbilansowaniu tych energii z wszystkich faz. Przekazane dane pomiarowe pozwalają prawidłowo rozliczyć ilość energii elektrycznej wprowadzonej i pobranej przez prosumenta, po uwzględnieniu systemu opustów wskazanych w ustawie – informowało w odpowiedzi na pytanie portalu Gramwzielone.pl biuro prasowe Tauron Dystrybucja.

Liczniki spełniają wymagania ustawy o OZE  w zakresie wyznaczenia danych pomiarowych do rozliczenia ilości energii elektrycznej wprowadzonej i pobranej z sieci dystrybucyjnej przez prosumenta – sumaryczne bilansowanie ilości energii z wszystkich faz dla trójfazowych mikroinstalacji – odpowiedziało biuro prasowe PGE Dystrybucja.

W odpowiedzi na pytanie portalu Gramwzielone.pl biuro prasowe innego OSD, Enea Operator, odpowiedziało, że na obszarze działania tej spółki liczniki energii elektrycznej zainstalowane u prosumentów rejestrują przepływy energii według metody algebraicznej, niezależnie od kierunku, a więc poboru i oddawania energii z lub do sieci dystrybucyjnej.

– Niezależnie od zastosowanej metody pomiaru każdy z liczników trójfazowych umożliwia przekazanie do sprzedawcy danych pomiarowych niezbędnych do dokonania rozliczeń z prosumentem, zgodnie z zapisami ustawy o odnawialnych źródłach energii. (…) W związku z powyższym nie widzimy w chwili obecnej konieczności wymiany dotychczas zabudowanych liczników służących do rozliczeń z prosumentami – poinformowała portal Enea Operator, dodając, że jej stanowisko zostało potwierdzone w ramach korespondencji prowadzonej z Ministerstwem Energii.

– Liczniki instalowane przez Enea Operator (w tym MT174) dokonują algebraicznego sumowania energii i do czasu ewentualnej, kolejnej zmiany prawa energetycznego – w tym ustawy o odnawialnych źródłach energii – nie widzimy konieczności ich wymiany. Przyjęte przez Enea Operator zasady są zgodnie z wykładnią otrzymaną z Ministerstwa Energii  odpowiedziała jednemu z naszych czytelników spółka Enea Operator.

Zmiana stanowiska?

Jeden z naszych czytelników ostatnio poprosił o opinię w sprawie bilansowania międzyfazowego Ministerstwo Energii. Otrzymana z ME odpowiedź daje nadzieję na stosowanie zgodnego z intencjami autorów poprawki do ustawy o OZE, korzystnego dla prosumentów sposobu rozliczania międzyfazowego.

Ministerstwo Energii ocenia, że zasady określające sposób rozliczania prosumentów przez sprzedawców zobowiązanych, przy udziale operatorów systemów dystrybucyjnych elektroenergetycznych „są jasno i precyzyjnie sformułowane” w art. 4 ust. 3 ustawy o OZE.

Dalej ME stwierdza jednak, że „jeśli trójfazowe układy pomiarowo-rozliczeniowe energii elektrycznej rejestrujące przepływ energii u prosumentów według metody algebraicznej nie umożliwiają bilansowania międzyfazowego dla mikroinstalacji trójfazowych zgodnego z ww. przepisami ustawy, należy uznać je za niewłaściwe”.

W opinii sformułowanej przez Departament Energii Odnawialnej i Rozproszonej w Ministerstwie Energii czytamy dalej, że alternatywny sposób bilansowania międzyfazowego – metodą wektorową – jest zgodny z przywołanym zapisem ustawy o OZE.

Obowiązkiem operatorów systemów dystrybucyjnych jest natomiast działanie zgodne z przepisami prawa, które w tym przypadku wskazują na sposób, w jaki ilość energii wprowadzonej i pobranej przez prosumenta powinna być rozliczana. Wspomniane działanie powinno być z kolei w odpowiedni sposób egzekwowane, zaś niestosowanie tychże przepisów lub stosowanie ich w sposób niezgodny powinno wiązać się z określonymi konsekwencjami – informuje Ministerstwo Energii.

Egzekwowanie nieprawidłowości w tym zakresie należy natomiast do wyłącznej właściwości Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki – dodaje resort energii.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.

Zobacz również

Komentarze (15)

* Dodanie komentarza jest równoznaczne z akceptacją regulaminu
Michał |
Gdzie można znaleźć jakieś szczegóły, dotyczące tej cytowanej opinii ME?
Yaro |
Kłamstwa ENEII mają krótkie nóżki. Oto fragment pisma z Ministerstwa Energii. Szanowny Panie, w odpowiedzi na Pana wniosek o udostępnienie informacji publicznej, który wpłynął do Ministerstwa Energii w dniu 1 lipca 2018 r., uprzejmie informuję, że w 2017 r., tj. w listopadzie ub. roku, Departament Energii Odnawialnej w Ministerstwie Energii nie kierował do Spółki Enea Operator S.A. pisma potwierdzającego stanowisko tej spółki, że operator sytemu energetycznego nie jest obowiązany do zmiany liczników na dokonujące bilansowania międzyfazowego zgodnie z postanowieniami art. 4 ust 2 i 3 ustawy z 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2017 r. poz. 1148 z późn. zm.). Jednocześnie, pragnę zaznaczyć, iż jedynymi pismami, jakie zostały sporządzone w Ministerstwie Energii i dotyczą tej tematyki były wystąpienia Ministerstwa Energii do Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej. Są to pisma Ministerstwa Energii z 21 kwietnia 2017 r. i z 4 listopada 2016 r. Przedmiotowe pisma znajdzie Pan w załączeniu. Oj posypią się sprawy sądowe. Jak tąpnie, to może i giełda zauważy ?
Kk |
@ Michał https://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=17450414#17450414
KJ |
Oszustwa Energii nie mają limitu. Oszukują wszędzie gdzie tylko można: - Bilansowanie "po naszemu" - Wciskanie na siłę umowy "premium" z opłatą handlową 16zł / mc, bez informowania z czym to się wiąże oraz nawet wspomnieniu o innej opcji - Niestosowanie się do RODO - Maksymalne wydłużanie czasu przejścia z operatora zapasowego (bo 3x drożej) Przeglądałem dzisiaj ceny akcji Energii, widać że karma wraca ;-) (Zmiana w ciągu 12 miesięcy o ponad 36% w dół!) Niezmiernie będę cieszył się z każdego % oraz każdej kary oraz sprawy przegranej. Energa - Just die...!
Michał |
Czekam bardzo na jakieś konkrety.... Może ktoś ruszy temat bardziej. Ja dziś zapytałem Enea o stan bieżący + odniesienie się do informacji zawartych w artykule. Zobaczymy...
kajko |
To ME mnie oszukało kazali szukać prawdy w sądzie prywatnie ,to im napisałem, że za dużo osmiorniczek u sowy się nażarli
JohnGalt |
@KJ akcje wszystkich BE u nas szorują dno
PV Man |
Jakby co 3 polak miał swoją Instalację PV to Enea, Energa, PGE, Tauron idą z torbami! A prezesi na bruk! Dlatego też od 2 lat nie finansuje tych darmozjadów i mam swoją instlacje 4kW :)
Dawid |
Ale że polacy biedny i swojej instalacji PV nie mają, prezesi będa nadal jedli ośmiorniczki z waszego harczu za energię.
Realista |
Zwracam uwagę, iż artykuł pełen jest błędów. Nie istnieje w Ustawie ani nie istnieje w elektrotechnice pojęcie bilansowanie międzyfazowe. Międzyfazowe jest co najwyżej napięcie. Trudno zatem ocenić merytorycznie powyższy artykuł...
PV |
@Realista no tak słuszna uwaga, jest bilansowanie między fazami, a to przecież zupełnie coś innego
hehe |
"Jeden z naszych czytelników ostatnio poprosił o opinię w sprawie bilansowania międzyfazowego Ministerstwo Energii. Otrzymana z ME odpowiedź daje nadzieję na stosowanie zgodnego z intencjami autorów poprawki do ustawy o OZE, korzystnego dla prosumentów sposobu rozliczania międzyfazowego." Niestety otrzymana odpowiedź nic nie zmienia, bo ME umywa ręce i odsyła do URE Szanowna redakcjo Gramwzielone.pl, rzetelność dziennikarska nie polega na użyciu Crtl+C i Ctrl+V artykułów z elektrody, rzetelność dziennikarska powinna polegać na wnikliwym wyjaśnieniu tematu w ME, URE, oraz oczywiście u twórców ustawy o OZE jak i u operatorów. Cytowana Enea powołuje się na opinię ME, prosumenci również powołują się na opinie ME - opinie oczywiście sprzeczne, czy to u redakcji nie powinno zapalić czerwonej lampki, że coś tu nie gra ?
Michał |
Czy w końcu coś się ruszyło?
EcoSolar.pl |
Jest stanowisko ministerstwa, a czy liczniki wszystkich operatorów zapewniają poprawność naliczania energii bez względu na równomierność rozkładu produkcji energii na fazę? Czy wszyscy się prawidłowo dostosowali, czy nadal stosują korzystną dla siebie interpretację?
ZZ |
Jestem skazany na Tauron. Zostałem zmuszony do zmiany taryfy G12g na inną. Do chwili zmiany licznika (L&G E550) miałem bilansowanie energii pomiędzy fazami przed zsumowaniem. Po zmianie taryfy i licznika (L&G E350) nie ma bilansowania pomiędzy fazami. Oczywiści reklamowałem i oto w oryginalnej pisowni pełna odpowiedź z 20 listopada 2018 r. Szanowny Panie, Liczniki energii elektrycznej instalowane dla prosumentów zapewniają odrębna rejestrację danych pomiarowych dla energii wprowadzonej i pobranej do i z sieci dystrybucyjnej. Metoda sumowania wielkościowego faz odzwierciedla rzeczywiste przepływy energii elektrycznej. Na liczniku energii elektrycznej są prezentowane są sumowane (zbilansowane ze wszystkich faz) stany rejestrów energii pobranej i oddanej które służą do rozliczeń. Zgodnie z ustawą: Sprzedawca, o którym mowa w art. 40 ust. 1a, dokonuje rozliczenia ilości energii elektrycznej wprowadzonej i pobranej z sieci przez prosumenta, na podstawie wskazań urządzenia pomiarowo-rozliczeniowego dla danej mikroinstalacji, po uzyskaniu danych pomiarowych od operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, przekazanych przez tego operatora w taki sposób aby ilość wprowadzonej i pobranej przez prosumenta ilości energii ze wszystkich faz dla trójfazowych mikroinstalacji” Informacje dodatkowe Ustawa OZE nie wskazuje metody pomiaru w licznikach energii elektrycznej tzw. metodę wektorową na którą się Pan powołuje. Przekazane dane pomiarowe pozwalają prawidłowo rozliczyć ilość energii elektrycznej wprowadzonej i pobranej przez prosumenta.\ I co ? Z cytowanej odpowiedzi wynika, że w Tauronie bilansują (sumują) oddzielenie pobór i generację w fazach, tyle że oddzielnie. A ich bilansowanie to różnica arytmetyczna. Zdają sobie jednak sprawę, że istnieje bilansowanie wektorowe i, jeśli jest tam chociaż jeden elektryk, to wiedzą że obchodzą ustawę (do zmiany licznika miałem bilansowanie !). Czy ktoś zna inny sposób chwilowego bilansowania energii innego niż wektorowe, które byłoby zgodne z intencją ustawy? Ja nie, a jestem od 40 lat elektrykiem. Bez ogródek można powiedzieć, że Tauron i inni operatorzy, znaleźli kolejny sposób pozbawiania prosumentów kolejnej części przychodu. Kolejnym, po pierwszym było „bilansowanie” energii pobranej i oddawanej w taryfach wielostrefowych. Wdać, że zarówno ustawy i prawo tworzą, a spółkach dystrybucyjnych interpretują głównie prawnicy, którzy matematyki i fizyki na maturze zapewne nie zdawali, dla których suma wektorowa to to samo co suma arytmetyczna. Widać też, że zarówno ME jak i URE umywają ręce, odsyłać prosumentów do sądów.

Giełda OZE

WindWorld WW 750/52 Kompletna Gondola -Części

Na sprzedaż kompletna gondola WW 750/52 dolne szafy,skrzydła czytaj dalej...

Kupię projekty farm fotowoltaicznych na każdym etapie

Kupimy projekty farm fotowoltaicznych na każdym etapie rozwoju czytaj dalej...

Działka pod fotowoltaikę

Mam do sprzedania lub wydzierżawienia działkę 1,3 ha pod farmę fotowoltaiczną .Działka jest zklokali czytaj dalej...

Nawiążemy współpracę z instalatorami PV

Nawiążemy współpracę z instalatorami na terenie całej Polski. Oprócz instalacji mamy do zaoferowania czytaj dalej...