PGE Energia Odnawialna poszukuje projektów farm fotowoltaicznych

PGE Energia Odnawialna poszukuje projektów farm fotowoltaicznych
Fotolia
REKLAMA

PGE Energia Odnawialna S.A. rozpatruje możliwość nabycia: 1) projektów instalacji fotowoltaicznych, o mocy jednostkowej do 1 MW, należących do wytwórców, którzy wygrali aukcje OZE dla tych instalacji, w pakietach nie mniejszych niż 10 projektów o mocy jednostkowej do 1 MW każda, 2) istniejących (eksploatowanych) instalacji fotowoltaicznych, o mocy jednostkowej do 1 MW, należących do wytwórców, którzy wygrali aukcje OZE dla tych instalacji, w pakietach nie mniejszych niż 5 istniejących (eksploatowanych) instalacji fotowoltaicznych o mocy jednostkowej do 1 MW każda.

Oferty ww. instalacji proszę wysyłać do 16 marca br. na adresy email: piotr.majchrzak@gkpge.pl oraz sebastian.slomka@gkpge.pl. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel.:22 433 1322 lub 22 433 1333.

Niniejsze ogłoszenie jest kierowane w celu ustalenia zainteresowania podjęciem ewentualnej, przyszłej współpracy, której minimalne wymagania i zasady zostały określone w niniejszym dokumencie  oraz uzyskania propozycji szczegółowych warunków tej współpracy.

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 k.c.

Wszelkie uzgodnienia, które nie mają formy pisemnej będą traktowane jedynie jako ustalenia robocze mające na celu sformułowanie warunków ewentualnej przyszłej współpracy. PGE Energia Odnawialna S.A. nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku ze złożeniem oferty, w tym wymaganych informacji, a także nie pokrywa żadnych kosztów, które zostaną poniesione w związku z przygotowaniem lub przedłożeniem oferty.

Doręczenie PGE Energia Odnawialna S.A. oferty lub potwierdzenie przez PGE Energia Odnawialna S.A. takiego doręczenia nie stanowi oświadczenia woli PGE Energia Odnawialna S.A. i nie powoduje zawarcia umowy i zaciągnięcia zobowiązania przez PGE Energia Odnawialna S.A., a jest jedynie zaproszeniem do ewentualnego nawiązania możliwości współpracy z oferentem. Dla potrzeb niniejszego ogłoszenia nie mają zastosowania art. 681, 682 i 69 k.c.

PGE Energia Odnawialna S.A. zastrzega sobie prawo unieważnienia lub zakończenia procedury prowadzącej do potencjalnego nabycia ww. instalacji bez podania przyczyny i nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku wystąpienia powyższego zdarzenia.

artykuł promocyjny

Zobacz również

Giełda OZE

Dzierżawa działki pod fotowoltaikę

Wydzierżawię działkę 3,5 ha pod farmę fotowoltaiczną. Działka zlokalizowana ok 100 km od Warszawy, w czytaj dalej...

Generalny wykonawca farm fotowoltaicznych

Jesteśmy wykonawcą dużych farm fotowoltaicznych. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w budowie dużyc czytaj dalej...

Sprzedam projekt 3 x Vestas V80 woj. Łódzkie

Sprzedam projekt 3 x Vestas V80 woj. Łódzkie. Otwarty dziennik budowy. Zapraszam czytaj dalej...

Zlecę zaprojektowanie farmy PV 2MW

proszę o podanie ceny (+-) i terminu realizacji na w/w adres czytaj dalej...