Portugalia utrzyma stawki taryf gwarantowanych

Portugalia utrzyma stawki taryf gwarantowanych
Fot. Wagner Solar
REKLAMA

Portugalski rząd zdecydował się na utrzymanie w tym roku referencyjnego poziomu taryfy gwarantowanej przyznawanej za sprzedaż zielonej energii na poziomie obowiązującym w latach 2015-2017. Z taryf gwarantowanych mogą korzystać producenci energii w kilku technologiach OZE. Najwyższą taryfę otrzymują producenci energii z fotowoltaiki.

Lizbona zdecydowała się na utrzymanie na rok 2018 funkcjonującej w ostatnich dwóch latach referencyjnej stawki taryfy gwarantowanej na poziomie 95 euro/MWh, co potwierdzono publikacją odpowiedniej regulacji w rządowym dzienniku.

Z taryf gwarantowanych w Portugalii mogą korzystać właściciele różnych instalacji OZE, przy czym dla poszczególnych technologii przewiduje się inny poziom gwarantowanej stawki na sprzedaż energii.

W przypadku uruchamianej w tym roku instalacji fotowoltaicznej o mocy nie większej niż 250 kW za sprzedaż energii można otrzymać 100 proc. taryfy referencyjnej, czyli 95 euro/MWh. W przypadku energetyki biomasowej i biogazowej przysługuje 90 proc. taryfy referencyjnej, a w przypadku energetyki wiatrowej i wodnej odpowiednio 70 proc. i 60 proc.

Ponadto w przypadku fotowoltaiki i hydroenergii wyznaczona w ten sposób stawka będzie przysługiwać jedynie za wyprodukowanie i oddanie do sieci rocznie do 2,6 MWh energii elektrycznej w przeliczeniu na zainstalowany 1 kW mocy nominalnej. W przypadku produkcji z biomasy, biogazu i wiatru ograniczenie ustalono na 5 MWh na 1 kW.

Inwestorzy planujący budowę większych elektrowni fotowoltaicznych w Portugalii nie mogą liczyć na jakiekolwiek rządowe wsparcie w zakresie sprzedaży energii. Portugalski rząd wydaje dla takich projektów licencje uprawniające do budowy i uruchomienia produkcji energii, która może być jednak sprzedawana wyłącznie na zasadach rynkowych – na giełdzie lub na podstawie zawartych z odbiorcami umów PPA.

W ubiegłym miesiącu Lizbona zatwierdziła licencje umożliwiające budowę elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy 229 MW, szacując wartość wygenerowanych w ten sposób inwestycji potencjalnie na 206 mln euro, a łączna moc projektów PV z takimi licencjami wzrosła już do 756 MW.

Również w tym miesiącu hiszpański oddział firmy Axpo poinformował, że będzie odbierać energię z jednej ze zbudowanych w ten sposób elektrowni PV o mocy 28,8 MW mającej powstać w pobliżu portugalskiego miasta Evora w regionie Alentejo. W tym wypadku podstawą do zakupu energii będzie również zawarta na10 lat komercyjna umowa PPA.

Obecnie zainstalowany potencjał fotowoltaiki w Portugalii zbliża się do 0,5 GW. OZE w Portugalii to także elektrownie wodne o mocy około 6 GW, elektrownie wiatrowe o mocy ok. 5,3 GW oraz elektrownie biomasowe o mocy ok 0,6 GW.

Do Portugalii należy europejski rekord produkcji energii z OZE. W maju 2016 roku Portugalczycy korzystali wyłącznie z energii ze źródeł odnawialnych nieprzerwanie aż przez 107 godzin, czyli przez ponad 4 dni – od godziny 6.45 w dniu 7 maja do godz. 17.45 w dniu 11 maja 2016 r.

Unijny cel Portugalii w zakresie OZE na 2020 r., do którego obok energii elektrycznej wlicza się też udział zielonej energii w transporcie i produkcji ciepła, wynosi 31 proc. Według Eurostatu, w 2015 r. Portugalczycy osiągnęli poziom 28 proc., a w 2016 roku 28,5 proc.

Korzyści z rozwoju OZE odnosi też cała portugalska gospodarka. Lokalny dziennik Diario de Noticias wyliczył, że tylko w 2013 r. oszczędności na imporcie gazu i węgla dla energetyki, zastąpionych przez własną generację z OZE, w Portugalii wyniosły 850 mln euro.

red. gramwzielone.pl

Zobacz również

Komentarze

* Dodanie komentarza jest równoznaczne z akceptacją regulaminu

Giełda OZE

Turbiny Wiatrowe, Projekty, Budowa i Finansowanie

Vestas, Enercon - Turbiny, Projekty zgodne z Ustawą Odległościową, "Realizacje pod klucz" czytaj dalej...

Wydzierżawię działkę pod farmę fotowoltaiczną

Wydzierżawimy działki niezacienione pod farmy fotowoltaiczne. Brak miejscowego planu zagospodarowani czytaj dalej...

Prefkwalifikacje do aukcji, promesy, koncesje, technical due diligence

Oferujemy przygotowanie wniosków: - o wydanie zaświadczenia o dopuszczeniu do udziału w aukcji; - o czytaj dalej...

Vestasy V80, 100m wieza

Vestasy V-80, 2000kW, 80m lopaty, 100 m WIEZA, top stan techniczny, w lecie 2018 do demontazu, be czytaj dalej...