200 mln euro na PV u producentów mleka

200 mln euro na PV u producentów mleka
TUBS / wikimedia cc
REKLAMA

Holenderskie ministerstwo gospodarki przyzna subsydia do produkcji energii z instalacji fotowoltaicznych na dachach zakładów mleczarskich należących do spółdzielni mleczarskiej FrieslandCampina.

Rząd Holandii poinformował o przyznaniu kolejnej puli subsydiów w ramach rządowego programu SDE+, z którego dofinansowanie jest przeznaczane na produkcję energii słonecznej.

Dotacje w wysokości 200 mln euro umożliwią montaż w sumie 416 tys. paneli fotowoltaicznych na dachach 310 farm mlecznych. Powierzchnia wszystkich instalacji wyniesie około 670 tys. m2.  

Zakłada się, że wykorzystanie fotowoltaiki zmniejszy zapotrzebowanie na energię zakładów z grupy FrieslandCampina o około 20 proc. Zakładany uzysk energii ma odpowiadać zapotrzebowaniu na energię około 33 tys. holenderskich gospodarstw domowych.

FrieslandCampina zaznacza, że chce, aby docelowo zapotrzebowanie na energię jej zakładów było w całości pokrywane energią pochodzącą ze źródeł odnawialnych.

Aby zachęcić rolników zrzeszonych w holenderskiej grupie do korzystania z czystej energii, FrieslandCampinaoferuje im bonusy w wysokości 10 euro za każdą unikniętą tonę wyemitowanego CO2.

W zakresie fotowoltaiki FrieslandCampina współpracuje z firmą GroenLeven, która montuje elektrownie fotowoltaiczne w obiektów rolników posiadających dachy wielkości przynajmniej 1 tys. m2, odpowiada za ich sfinansowanie oraz utrzymuje własność już na etapie operacyjnym.

W zamian za udostępnienie dachu rolnikom przysługuje roczny bonus w wysokości 3-4 euro za zamontowany panel. Jednocześnie mogą odbierać produkowaną energię, a pozostała część jest odkupowana przez FrieslandCampina w celu zasilenia m.in. obiektów biurowych.

Rolnikom przysługuje też co roku prawo do odkupienia  instalacji fotowoltaicznej wraz z przypisanymi do niej subsydiami w ramach programu SDE+.

FrieslandCampina podkreśla, że przeciętnej wielkości gospodarstwo mleczarskie posiada dachy, które mogą pomieścić instalację fotowoltaiczną produkującą energię w ilości odpowiadającej jego zapotrzebowaniu. Do tej pory instalacje fotowoltaiczne zamontowano już na 1,6 tys. farm wchodzących w skład holenderskiej spółdzielni, która działa w 33 krajach, zatrudniając około 22 tys. pracowników.

Celem programu SDE+ jest przyznawanie subsydiów na pokrycie różnicy między rynkowymi cenami energii, a kosztem jej wytworzenia z OZE. Program obejmuje instalacje o mocy przynajmniej 15 kW. Łączna wartość dotacji do sprzedaży energii, które zostaną przyznane w tegorocznej edycji programu, ma sięgnąć około 12 mld euro. Dotacje są przyznawane na okres 8, 12 lub 15 lat w zależności od rodzaju instalacji. 

W 2013 r. holenderskie władze zdecydowały, że zwiększą udział OZE w krajowym miksie energetycznym do 14 proc. do roku 2020 oraz do 16 proc. do roku 2023.

red. gramwzielone.pl

Zobacz również

Komentarze

* Dodanie komentarza jest równoznaczne z akceptacją regulaminu

Giełda OZE

Turbiny Wiatrowe, Projekty, Budowa i Finansowanie

Vestas, Enercon - Turbiny, Projekty zgodne z Ustawą Odległościową, "Realizacje pod klucz" czytaj dalej...

Wydzierżawię działkę pod farmę fotowoltaiczną

Wydzierżawimy działki niezacienione pod farmy fotowoltaiczne. Brak miejscowego planu zagospodarowani czytaj dalej...

Prefkwalifikacje do aukcji, promesy, koncesje, technical due diligence

Oferujemy przygotowanie wniosków: - o wydanie zaświadczenia o dopuszczeniu do udziału w aukcji; - o czytaj dalej...

Vestasy V80, 100m wieza

Vestasy V-80, 2000kW, 80m lopaty, 100 m WIEZA, top stan techniczny, w lecie 2018 do demontazu, be czytaj dalej...