Koło Zgorzelca powstają pierwsze farmy fotowoltaiczne. W przyszłym roku 17 MW

Koło Zgorzelca powstają pierwsze farmy fotowoltaiczne. W przyszłym roku 17 MW
Fot. Gramwzielone.pl
REKLAMA

W powiecie zgorzeleckim, czyli w regionie kojarzonym wcześniej głównie z wydobyciem węgla i Elektrownią Turów, powstają pierwsze instalacje odnawialnych źródeł energii, które mają stać się częścią bazującego na OZE lokalnego systemu energetycznego.

Z inicjatywy zgorzeleckich samorządowców i przedsiębiorców powołano Zgorzelecki Klaster Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii i Efektywności Energetycznej. To jeden z wielu klastrów, które powstały jako odpowiedź na przygotowane przez Ministerstwo Energii regulacje i zapowiedzi wsparcia takich podmiotów. Twórcy zgorzeleckiego klastra przodują jednak w pracach nad urzeczywistnieniem idei klastrów. Dotychczasowe efekty to budowa w regionie Zgorzelca pierwszych farm fotowoltaicznych czy zakup pierwszych aut elektrycznych, które wkrótce będą ładowane energią pochodzącą z lokalnych, czystych źródeł.

Jak zwraca uwagę Daniel Fryc, prezes Stowarzyszenia Innowacyjności Energetycznej w Zgorzelcu, które jest koordynatorem zgorzeleckiego klastra, roczne zapotrzebowanie na energię w zamieszkałym przez około 90 tys. osób powiecie zgorzeleckim sięga 200 tys. MWh, nie licząc zapotrzebowania na ciepło i chłód, a także energię zużywaną w transporcie, czyli w obszarach które powinny przechodzić na energię elektryczną.

Rynek energii będzie w przyszłości rynkiem usług energetycznych. Z energii elektrycznej będą korzystać wszystkie dziedziny – również ciepło i transport – Daniel Fryc zapewniał podczas zorganizowanej niedawno przez Ministerstwo Energii konferencji poświęconej klastrom energii.

Sam klaster chce wygenerować popyt na energię elektryczną w transporcie. Zakupiono już pierwsze auta elektryczne, które ma napędzać lokalnie produkowana, czysta energia.

Zainteresowanie zakupem energii odnawialnej z lokalnych źródeł przejawiają też działający w powiecie zgorzeleckim przedsiębiorcy. Jeden z wiodących, krajowych producentów warzyw chce przy produkcji wykorzystać energię ze źródeł odnawialnych, aby w ten sposób promować swoją ofertę.

Na terenie powiatu zgorzeleckiego trwa już budowa pierwszych farm fotowoltaicznych, które z czasem mogą stać się elementem klastra, a których realizacja to efekt wygranej w pierwszej aukcji dla OZE z 30 grudnia 2016 r. Na koniec tego kwartału przewidziano uruchomienie 6 farm fotowoltaicznych, każda o mocy 1 MW. Inwestor, firma ReneSola, zabezpieczył prawo do sprzedaży energii po cenie 408,8 zł/MWh w okresie 15 lat liczonym od uruchomienia generacji. 

W celu włączenia tych instalacji do lokalnego systemu elektroenergetycznego działający na tym terenie dystrybutor energii – spółka Tauron Dystrybucja – wykonał niezbędne inwestycje w rozbudowę infrastruktury sieciowej. Sfinansował je dzięki unijnym dotacjom pozyskanym z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Dolnego Śląska.

Kolejne farmy fotowoltaiczne, które zostaną objęte nowym systemem wsparcia dzięki wygranej w aukcji z 29 czerwca, zostaną uruchomione do końca lipca przyszłego roku. Pracę rozpocznie wówczas 11 farm fotowoltaicznych, każda o mocy 1 MW, a łączna moc gruntowych elektrowni PV w powiecie zgorzeleckim wzrośnie do 17 MW.

W przyszłym roku Tauron Dystrybucja ma wykonać dofinansowaną ze środków unijnych rozbudowę sieci średniego napięcia. To umożliwi przyłączenie kolejnych farm fotowoltaicznych.

W przygotowaniu są kolejne projekty PV, które z czasem mogą stać się elementem klastra. W planach jest budowa potencjału rzędu 50 MW. Oprócz fotowoltaiki zgorzelecki klaster planuje inwestycje w inne źródła OZE.

Jak zapewniają twórcy klastra, powstanie również biogazownia, której projekt jest w trakcie prac planistycznych.

Planowane jest również zgłoszenie do aukcji elektrowni wiatrowych, których łączny potencjał ma sięgnąć 9 MW. Te projekty – wraz z kolejnymi projektami PV – mają czekać na kolejne aukcje.

Ponadto w planach jest uruchomienie wysokosprawnej kogeneracji, która mogłaby powstać na podstawie opalanej węglem ciepłowni w Zgorzelcu.

Jakość i zasady współpracy z lokalnym dystrybutorem energii to kluczowy obszar, który może przesądzić o powodzeniu bądź fiasku powstających w kraju klastrów energii. Twórcy zgorzeleckiego klastra podpisali już list intencyjny ze spółką Tauron Dystrybucja. Kluczowe kwestie to zasady taryfowania i dystrybucji, a także współpraca w ramach wirtualnej elektrowni i inteligentnego zarządzania siecią, czyli technologii, które mają połączyć działających w powiecie zgorzeleckim wytwórców i odbiorców energii.

Klastrowych wytwórców energii ma połączyć lokalna sieć dystrybucyjna. Docelowo twórcy klastra chcą doprowadzić do budowy lokalnego, niezależnego rynku energii, który połączy wszystkie dostępne zasoby odnawialnych źródeł energii.

Nadwyżki energii mają być magazynowane. Technologia magazynów ma pomóc w energetycznym zbilansowaniu powiatu zgorzeleckiego. Twórcy klastra planują magazynowanie energii nie tylko na poziomie sieci, ale również z pomocą małych, prosumenckich magazynów energii czy baterii znajdujących się w autach elektrycznych.

Magazyn energii pomoże w zaspokojeniu potrzeb na energię wyłącznie ze źródeł odnawialnych lokalnego centrum badawczo-rozwojowego, do którego budowy przygotowuje się zgorzelecki klaster.

red. gramwzielone.pl


Korekta

W pierwotnej wersji artykułu ukazała się informacja, zgodnie z którą elektrociepłownia w Zgorzelcu miałaby zostać wyłączona do roku 2021 ze względu na niespełnianie wymogów środowiskowych.

ZPEC Zgorzelec Sp. z o.o., właściciel tej instalacji, a jednocześnie uczestnik Zgorzeleckiego Klastra Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii i Efektywności Energetycznej, informuje, że posiada pozwolenie zintegrowane na prowadzenie instalacji wytwarzającej energię cieplną, warunki pozwolenia zintegrowanego, dostosowano do mechanizmów derogacyjnych, a eksploatowana instalacja ma podlegać mechanizmom derogacyjnym, określonym w ustawie Prawo Ochrony Środowiska, co oznacza, że wielkości dopuszczalnej emisji, które zostały określone w Pozwoleniu zintegrowanym mają zastosowanie do 31 grudnia 2022 r.

– W zakresie dot. emisji pyłu, przedsiębiorstwo spełnia wymagania, które obowiązywać będą od 2023 r. Efekt ten uzyskano w wyniku zrealizowanej w 2011 r. modernizacji instalacji odpylania. Każdy z kotłów w Ciepłowni (nie – elektrociepłowni) ZPEC przy ul. Groszowej, głównym źródle ciepła miasta Zgorzelec, wyposażony został w dwustopniowy system odpylania, w tym filtr workowy modułowy typu HCSS. Inwestycja została zrealizowana dzięki dotacji, udzielonej w ramach programu Współpraca Polsko-Niemiecka, przyznanej przez Federalne Ministerstwo Środowiska, Ochrony Przyrody, Budownictwa i Bezpieczeństwa Reaktorów Republiki Federalnej Niemiec (BMUB). Była to jedna z wielu zrealizowanych przez przedsiębiorstwo inwestycji, których jednym z głównych efektów była redukcja emisji zanieczyszczeń – informuje ZPEC Zgorzelec Sp. z o.o. w informacji wysłanej do portalu Gramwzielone.pl.

Zobacz również

Komentarze (3)

* Dodanie komentarza jest równoznaczne z akceptacją regulaminu
pc |
Predewszystkim w Zgorzelcu niema elektrociepłowni jest ciepłownia miejska kt9ra spełnia wszelkie normy ,a w najbliższym czasie bedzie instalowany najnowocześniejszy system odsiarczania więc wiedza Pana Fryca w temacie jest słaba pozdrawiam
TTTT |
Czy sa pomysły aby ciepłownie zamienic na elektrociepłownie ?
YYY |
Ciepłownia, która jest na liście derogacyjnej. PC może sprawdzić sobie co to jest?

Giełda OZE

Spółka celowa z projektem 2.6 MW PV

Sprzedam spółkę celową posiadającą własność działki o pow. 5.66 ha z mpzp pod elektrownię słoneczną czytaj dalej...

Wydzierżawię działkę pod farmę fotowoltaiczną

Wydzierżawimy działki niezacienione pod farmy fotowoltaiczne. Brak miejscowego planu zagospodarowani czytaj dalej...

Wydzierżawimy działki pod Farmy Fotowoltaiczne PV w całej Polsce

Wydzierżawimy działki pod farmy fotowoltaiczne PV w całej Polsce. Wymagana powierzchnia działki min czytaj dalej...

Projekt decentralnej elektrociepłowni

Gotowy projekt. Koncepcja wraz z pełnym łańcuchem wartości. Wsparcie wdrożenia. Przychody ok. 550 zł czytaj dalej...