Nowy program dopłat dla prosumentów w Słowenii

Nowy program dopłat dla prosumentów w Słowenii
Fot. Bisol
REKLAMA

Słoweńskie ministerstwo środowiska uruchomiło program, w ramach którego inwestorzy budujący małe instalacje fotowoltaiczne będą mogli skorzystać z dopłat pokrywających 1/5 kosztów inwestycji.

Lubljana zakłada, że budżet programu o nazwie Eko Sklad, zakładającego wprowadzenie dopłat do inwestycji w małe instalacje fotowoltaiczne o mocy do 11 kW, wyniesie w tym roku 3 mln euro.

Zgodnie z zasadami programu podmioty instalujące system fotowoltaiczny będą mogły skorzystać z dopłaty w wysokości 20 proc. kosztów kwalifikowanych, jednak dopłata nie będzie mogła przekroczyć 180 euro na instalowany kW.

Środki na realizację programu Eko Sklad słoweński rząd pozyskał z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju oraz Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

Program jest adresowany zarówno do gospodarstw domowych jak i małych firm. Uruchomienie produkcji energii będzie musiało nastąpić w czasie do 15 miesięcy po przyznaniu dopłaty.

Inwestycję w system fotowoltaiczny zrealizowaną z dopłatą ze środków z programu Eko Sklad będzie można połączyć z wdrożonym w Słowenii systemem net-meteringu, który obowiązuje w tym kraju od 2015 r. i obejmuje instalacje o mocy do 11 kW.

„PV Magazine” podaje, że na koniec 2016 r. całkowity potencjał elektrowni fotowoltaicznych w Słowenii wynosił około 259 MW, a udział PV w słoweńskim miksie energii szacuje się na około 1,5 proc.

W październiku ubiegłego roku Komisja Europejska zaakceptowała zmiany w słoweńskim systemie wsparcia dla producentów energii odnawialnej, dając Słowenii zielone światło na przejście na aukcje. Mniejsi producenci zielonej energii mają korzystać z taryf gwarantowanych. 

Zgodnie z wdrażanym w Słowenii systemem aukcyjnym inwestorzy, którzy otrzymają wsparcie, będą sprzedawać energię zgodnie z zasadą market premium, tzn. jeśli cena za energię uzyskana przez nich na rynku będzie niższa od zagwarantowanej w aukcji, będzie im przysługiwać zwrot różnicy.

Jednocześnie Słowenia zachowa system taryf gwarantowanych (feed-in tariffs, FiT), z których będą mogli korzystać producenci energii odnawialnej w mniejszych instalacjach o mocy do 500 kW.

Powyższe założenia dotyczą instalacji uruchomionych po wrześniu 2016 r., kiedy wprowadzono nowe zasady wsparcia producentów zielonej energii, które później zaakceptowała Bruksela.

Zgodnie z nowym systemem wsparcie dla OZE i kogeneracji biomasowej jest przyznawane na okres 15 lat. Wyjątkiem jest produkcja energii z biogazu, w przypadku której wsparcie może przysługiwać przez 10 lat.

W ubiegłym roku na wsparcie w ramach aukcji Ljubljana zagospodarowała 10 mln euro. 10 proc. przydzielono produkcji energii z elektrowni wodnych o mocy do 1 MW, 30 proc. dla generacji z biomasy do 1 MW, 10 proc. dla kogeneracji gazowej (do 50 kW), 30 proc. dla zmodernizowanych instalacji CHP działających w ramach miejskich systemów ciepłowniczych, a 20 proc. (2 mln euro) dla pozostałych technologii – w tym elektrowni geotermalnych, wiatrowych i  fotowoltaicznych o mocy do 1 MW.

Dodatkowo Słoweńcy zamierzający zainstalować OZE mogą skorzystać z rządowego programu preferencyjnych pożyczek (Eko Fund), który zakłada przyznanie maksymalnych kredytów w wysokości do 5 mln euro dla gospodarstw domowych i lokalnych samorządów oraz do 6 mln euro dla firm. Kredyt jest przyznawany na maksymalnie 10 lat, a oprocentowanie jest ustalane w oparciu o stawkę EURIBOR 3M, do której doliczany jest minimum 1 pkt proc.

Słowenia w 2015 r. osiągnęła udział OZE w całkowitej konsumpcji energii na poziomie 22 proc., podczas gdy słoweński rząd zobowiązał się na forum Unii Europejskiej do osiągnięcia 25-procentowego udziału do roku 2020.

Koszty wsparcia dla OZE w Słowenii ponoszą odbiorcy końcowi, przy czym koszty te różnią się w zależności m.in. od sposobu wykorzystania i wielkości konsumpcji energii.

red. gramwzielone.pl

Zobacz również

Komentarze (1)

* Dodanie komentarza jest równoznaczne z akceptacją regulaminu
hgh |
phi. u nas wystarczy byc rolnikiem i do 90% dopłaty. no chyba ze z miasta to na własny koszt.

Giełda OZE

Montaż farmy PV - NIEMCY

Potrzebuje 12 osob do montazu konstrukcji PV na gruncie - Niemcy, okolice Szczecina. Rozliczenie za czytaj dalej...

Projekty budowlane biogzowni

Projekty budowlane biogazowni. Od opracowania koncepcji technologicznej poprzez uzyskanie decyzji śr czytaj dalej...

Dokumentacja Prosument II

Wykonuję dokumentację techniczną systemów fotowoltaicznych do programu Prosument II. Krótkie termi czytaj dalej...

Sprzedam projekt PV z wygraną aukcją i możliwą dotacją.

Sprzedamy Sp. z o.o. z projektem PV o mocy 0,54 MW z wygraną aukcją oraz z możliwą dotacją - obecn czytaj dalej...