Spadek cen we francuskich aukcjach dla PV

Spadek cen we francuskich aukcjach dla PV
Fot. Solairdirect
REKLAMA

Francuski rząd podał wyniki ostatniej aukcji przeznaczonej dla dużych elektrowni fotowoltaicznych. Paryż ogłosił jednocześnie, że wśród kolejnych aukcji pojawią się również dedykowane instalacjom budowanym z myślą o częściowej autokonsumpcji, a także projektom zakładającym innowacyjne rozwiązania technologiczne, w tym majacym na celu budowę solarnych dróg.

W ostatniej aukcji wsparciem w postaci stałej, zaproponowanej przez inwestora ceny za energię nagrodzono 79 projektów zakładających budowę elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy 534,8 MW, których uruchomienie ma się przełożyć na produkcję 700 GWh energii w skali roku. Te inwestycje mają kosztować w sumie około 460 mln euro.

Średnia cena ofert, które zakwalifikowano do wsparcia, wynosi 62,5 EUR/MWh. To najniższy odnotowany dotąd poziom w aukcjach dla PV w Europie – obok ostatnich aukcji dla fotowoltaiki, które przeprowadzono w Niemczech.

Francuski rząd zapowiedział wcześniej, że do roku 2019 przeprowadzi sześć aukcji dla dużych elektrowni fotowoltaicznych, które mają skutkować budową instalacji o łącznej mocy 3 GW. W sumie ma się odbyć sześć aukcji po 500 MW, z czego pierwszą właśnie rozstrzygnięto.

Jednocześnie Pałac Elizejski zapowiedział organizację aukcji dla odnawialnych źródeł energii o łącznej mocy 450 MW, w przypadku których podstawowym sposobem wykorzystania energii będzie autokonsumpcja. 

W pierwszej aukcji przeznaczonej dla projektów zakładających częściową autokonsumpcję produkowanej energii, wyłoniono do wsparcia 62 projekty w przedziale 100-500 kW o łącznej mocy 20 MW.

Prawo wprowadzające pojęcie autokonsumpcji i zakładające ułatwienia w przyłączaniu do sieci małych instalacji oraz zwolnienia podatkowe dla inwestorów Francuzi przyjęli zaledwie kilka tygodni temu. Co ciekawe, wprowadzono też pojęcie autokonsumpcji kolektywnej, którą można realizować w instalacjach o mocy nieprzekraczającej 100 kW.

W planach francuskiego rządu jest organizacja aukcji dedykowanej projektom zakładającym autokonsumpcję produkowanej energii łącznie na 450 MW.

W poprzedniej aukcji dla małych systemów fotowoltaicznych o jednostkowej mocy 100-250 kW instalowanych na budynkach i carportach, której wyniki ogłoszono w październiku 2016 r., wsparcie przyznano dla 353 projektów, dla których średnia cena energii wyniosła 131,25 EUR/MWh. Te inwestycje mają kosztować w sumie około 132 mln EUR i przełożyć się na produkcję energii rzędu 100 GW w skali roku.

Pałac Elizejski planuje również przeprowadzenie aukcji dla projektów fotowoltaicznych, które charakteryzują się wykorzystaniem innowacyjnych technologii fotowoltaicznych, w tym dla projektów solarnych dróg – technologii, w której ma się specjalizować francuski przemysł. Zaplanowano organizację trzech takich aukcji, w każdej do dyspozycji ma być po 70 MW.

W 2016 roku we Francji powstały elektrownie fotowoltaiczne o łącznej mocy 559 MW – najmniej od roku 2009 i o ponad 60 proc. mniej niż w roku 2015. Na koniec ubiegłego roku we Francji działały elektrownie fotowoltaiczne o łącznej mocy 7,13 GW.  

Cel francuskiego rządu to budowa do 2023 r. potencjału elektrowni fotowoltaicznych na poziomie 20 GW.

red. gramwzielone.pl

Zobacz również

Komentarze (3)

* Dodanie komentarza jest równoznaczne z akceptacją regulaminu
Randy Mott PBA |
Auctions have historically produced unrealistically low bids which are relying on a set of changes in the cost of production before the project is actually constructed. Sometimes these work out and sometimes they don't. It is not unusual for less than half of the winning projects to actually be built. Sometimes it is zero. The real price test will be when they are constructed and operating at these prices. Don't hold your breath. Aukcje historycznie wytwarzane nierealistycznie niskie stawki, które opierając się na zestawie zmian kosztów produkcji, zanim projekt zostanie faktycznie zbudowany. Czasami to wypracować, a czasami nie. Nie jest niczym niezwykłym dla mniej niż połowa zwycięskich projektów, które mają być w rzeczywistości zbudowany. Czasami jest zero. Prawdziwym testem cena będzie, gdy są one zbudowane i działające przy tych cenach. Nie wstrzymuj oddechu.
Paweł |
"Francuski rząd zapowiedział wcześniej, że do roku 2019 przeprowadzi sześć aukcji dla dużych elektrowni fotowoltaicznych 3 GW." i tego właśnie najbardziej brakuje w Polsce... "słuchajcie inwestorzy, do 2020 r. robimy jedną aukcję rocznie, na X MW dla technologii Z" tymczasem u nas jest: "nie wiemy jak dużo i jakich źródeł potrzebujemy, ale gdy już łaskawie zdecydujemy sie ogłosić aukcję, to macie czekać z gotowymi papierami w zębach"
Adam |
Dlatego każdy szanujący się inwestor ucieka z niepewnego rynku w Polsce. Taka prawda niestety, większość poważnych firm już uciekło i nie zamierza wrócić, co lepiej nie traktuje Polski jako poważnego kraju do inwestycji OZE. Widzą jaki mamy rząd, który jest za utrzymaniem nierentownych kopalń węglowych. Więc nikt o zdrowym umyślę nie chce inwestowac w naszej Cebulandii!

Giełda OZE

Sprzedam projekt PV 0,99 MW

Chcielibyśmy zaproponować Państwu sprzedaż projektu elektrowni fotowoltaicznej o mocy 0,99 MW. Proje czytaj dalej...

Projekt PV z pozwoleniem na budowę 1MW (NISKI KOSZT BUDOWY!!)

Sprzedam spółkę z projektem lub sam projekt PV 1MW z pozwoleniem na budowę, umową przyłączeniową ora czytaj dalej...

Projekt PV z pozwoleniem na budowę 1MW

Sprzedam spółkę z projektem lub sam projekt PV 1MW z pozwoleniem na budowę, umową przyłączeniową ora czytaj dalej...

Sprzedam projekt elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1 MW z pozwoleniem na budowę

Lokalizacja - Nowa Wieś Książęca gm Bralin woj. wielkopolskie, pogranicze dolnośląskiego Projekt PV czytaj dalej...