Energia z fotowoltaiki zbyt tania dla banków?

Energia z fotowoltaiki zbyt tania dla banków?
Fot. BlackRockSolar
REKLAMA

Aukcje w Chile, dedykowane projektom fotowoltaicznym, doprowadziły do przyznania licencji na produkcję energii po rekordowo niskich cenach. Banki, bez których realizacja tych projektów nie będzie możliwa, podchodzą jednak do nich sceptycznie. Problem z uzyskaniem finansowania mogą mieć również inwestorzy, którzy wygrali aukcje na innych rynkach, oferując wyjątkowo niskie ceny za energię z PV. 

Systemy aukcyjne jako mechanizm wsparcia inwestycji w fotowoltaikę, który wdrażają kolejne kraje, prowadzi – zgodnie z założeniami – do obniżenia cen energii, które oferują w aukcjach inwestorzy.

Ceny w przypadku zwycięskich ofert są jednak czasem tak niskie, że realizacja projektów może wydawać się wątpliwa.

Krajem, w którym osiągane są jedne z najniższych na świecie cen oferowanych przez inwestorów chcących budować farmy fotowoltaiczne, jest Chile.

W ostatnio organizowanej aukcji w Chile nagrodzono projekty, w przypadku których zaoferowano ceny na poziomie zaledwie 29,1 USD/MWh (Solarpack Corp. Tecnologica) oraz 41,1 USD/MWh (Mainstream Renewable Power Ltd). 

Projekt fotowoltaiczny o mocy 120 MW hiszpańskiej firmy Solarpack, realizowany za pośrednictwem spółki Maria Elena Solar SA, zakłada sprzedaż energii w ilości 280 GWh rocznie. W kontrakcie ma być zastrzeżone, że energia z tej farmy fotowoltaicznej będzie sprzedawana w godzinach od 8 do 18.

Zgodnie z wymogami aukcji, produkcja energii ma się rozpocząć najpóźniej w 2021 r. i potrwać do roku 2040. Deweloper zakłada uruchomienie produkcji wcześniej, już w roku 2019.

Chilijskie władze uznały ostatnią aukcję, w której w przypadku zwycięskich projektów zaproponowano tak niskie ceny za energię, jako sukces. Pytanie, czy realizacja inwestycji przy tak niskich przychodach ma sens i czy ten sens dostrzegą instytucje, u których inwestor musi poszukać finansowania.

Sceptycznie na ten temat wypowiadają się cytowani przez Bloomberga przedstawiciele chilijskiego sektora finansowego. – Możesz mieć problem ze sfinansowaniem tych projektów, ponieważ ostatecznie i tak ryzyko jest po stronie banku – mówi jeden z nich.

Bloomberg zwraca uwagę, że problemy z realizacją swoich projektów mają nawet inwestorzy, którzy we wcześniejszych aukcjach zabezpieczyli ceny na poziomie bliskim 80 USD/MWh, a także podkreśla, że dynamiczny rozwój elektrowni fotowoltaicznych w Chile już teraz skutkuje sytuacjami, w których – w określonych częściach kraju nieposiadającego jednolitego systemu energetycznego – w okresach dużego nasłonecznienia ceny energii  na rynku spot spadają do zera.

Usiłujemy zrozumieć zmiany na rynku, ale nie damy się zwariować i nie będziemy finansować projektów, które nie są atrakcyjne – mówi cytowany przez Bloomberga przedstawiciel chilijskiego oddziału Banco Santander.

Inwestorzy, na których powołuje sie Bloomberg, nie tracą jednak nadziei na domknięcie finansowania i zrealizowanie swoich projektów.

Te ceny to nowy standard dla źródeł odnawialnych globalnie. W ubiegłym roku mówiono, że te ceny są zbyt niskie i że nie domkniemy finansowania, ale to robimy – komentuje na łamach Bloomberga przedstawiciel jednej z firm, która wygrała organizowaną w Chile aukcję.

Blomberg zaznacza jednak, że część inwestorów ustalało ceny zgłaszane do aukcji na podstawie prognoz, zgodnie z którymi koszty inwestycji spadną jeszcze do momentu, w którym będzie rozpoczynana budowa. W niektórych przypadkach inwestorzy mają na to czas nawet do roku 2021.

Chile nie jest bynajmniej wyjątkiem pod względem osiąganych w krajowych aukcjach cen za energię z fotowoltaiki.

Wcześniej najniższą cenę zanotowano w przypadku kolejnej edycji aukcji dla ogromnego kompleksu fotowoltaicznego, który ma powstać w Dubaju i który ma docelowo osiągnąć moc 5 GW. W przypadku aukcji na 800 MW zaoferowano cenę 29,9 USD/MWh. W tym roku wyjątkowo niską cenę na poziomie 35,4 USD/MWh odnotowano ponadto w aukcji w Meksyku.

W przypadku amerykańskiego rynku PV najniższe ceny za energię z farm fotowoltaicznych, uwzględniane w długoterminowych umowach na zakup energii, zbliżają się do poziomu 40 USD/MWh. W tym wypadku trzeba jednak uwzględnić ulgi podatkowe, które oferuje amerykański rząd.

Tymczasem na najbardziej zaawansowanym pod względem organizacji aukcji dla fotowoltaiki europejskim rynku, czyli w Niemczech, ceny za energię oferowane w przypadku zwycięskich projektów wynoszą około 80 EUR/MWh, czyli ok. 90 USD/MWh.

red. gramwzielone.pl

Zobacz również

Komentarze (3)

* Dodanie komentarza jest równoznaczne z akceptacją regulaminu
Randy Mott PBA |
Not a surprising result at all. Entirely expected by the experts. Typically, speculative bids are made with the hope that project costs will decline over the schedule to actually commit and build the projects. The penalties for under-bidding in this fashion can never be large enough to require the developer to actually build a project at his bid price if it will lose money for years. The basic problem described above, i.e. “threading the needle” between lowering the burden of bidding to encourage competition in bids and more restrictive pre-qualifications so that winning projects are actually built, has seldom been done successfully. In a report prepared for the European Commission, EcoFys et al noted in January 2014: “…finding a compromise between encouraging high implementation rates without reducing the number of market participants too much proved to be a difficult task.” Design features of support schemes for renewable electricity, January 2014, p. 5. Auctions have also notoriously failed to assure that projects actually get built. Firms bid the project to later find it is not economically possible to proceed or that they have failed to secure necessary steps that make completion impossible. At one point, only 8 % of biogas projects in the Netherlands that won bids were actually built.[1] Brazil had an auction where none of the winning projects were later built.[2] “While auctions aim for a specific amount of electricity to be produced or capacity to be installed, empirical experience has shown that a shortfall of the auctioned amount is a rather common phenomenon. This is mainly due to ‘underbidding,’ which results in economically non-feasible projects.” EcoFys, supra, page 45. “A tender scheme creates competition between bidders and, thus, inherently encourages them to bid as low as possible. However, the evidence in France, Portugal, Nova Scotia, U.K., India, China and Brazil shows that they may overestimate their capacity factors, underestimate their costs (because, for example material costs turn out to be higher than they were expected to be) and follow strategic behavior in bidding (i.e., win the bid, then adjust).” Del Rio,“Back to the Future,” Renewable and Sustainable Energy Reviews 35 (2014). page 51. “Empirical evidence indicates that low implementation rates caused, e.g. by underbidding or the existence of non-cost barriers, are one of the main drawbacks of auctions used for RES-support…..it remains to be seen whether auction schemes can eventually achieve the desired effectiveness.” EcoFys, supra, page 72 (emphasis added). Wynik nie dziwi wcale. Całkowicie oczekiwane przez ekspertów. Zazwyczaj spekulacyjnych stawki są wykonane z nadzieją, że koszty projektu będzie malała harmonogram faktycznie zatwierdzić i tworzenie projektów. Kary za niepełne licytacji w ten sposób nigdy nie może być wystarczająco duży, aby wymagać autora do budowania projektu jego cenie bid jeśli straci pieniądze latami. Podstawowy problem opisany powyżej, czyli "threading igły" między obniżenie obciążenia stawki, aby zachęcić konkurs ofert i bardziej restrykcyjne wstępnej kwalifikacji, tak, że zwycięskie projekty faktycznie są zbudowane, rzadko została wykonana pomyślnie. W raport przygotowany dla Komisji Europejskiej, EcoFys et al zauważył w styczniu 2014 r.: ".. znalezienia kompromisu między zachęcające cena wysokiej realizacji bez zmniejszania liczby uczestników rynku zbyt okazały się być trudne zadanie." Charakterystyka systemów wsparcia dla energii odnawialnej, styczeń 2014, s. 5. Aukcje także notorycznie nie udało się zapewnić które projekty faktycznie budowane. Firm Oferta projektu później stwierdzić, że nie jest ekonomicznie możliwe kontynuowanie lub że udało im się zabezpieczyć niezbędne kroki, które uniemożliwiają ukończenie. W pewnym momencie tylko 8% projektów biogazowych w Holandii, który wygrał oferty rzeczywiście zostały zbudowane. [1] Brazylia miała aukcji, gdzie żaden z zwycięskie projekty później zbudowano. [2] "Podczas aukcji dążyć do określonej ilości energii elektrycznej mają być produkowane lub zdolności do zainstalowania, empiryczne doświadczenie pokazuje, że niedobór aukcji kwoty jest dość powszechne zjawisko. Jest to głównie ze względu na 'underbidding', co skutkuje projektów ekonomicznie wykonalne." EcoFys, supra, str. 45. "Schemat przetargu tworzy konkurencji między oferentami i, w związku z tym, z natury zachęca je do oferty tak niskie, jak to możliwe. Jednak dowody w Francja, Portugalia, Szkocja, Wielkiej Brytanii, Indiach, Chinach i Brazylii pokazuje, że może przecenić ich zdolności czynników, doceniać ich kosztów, (ponieważ na przykład koszty materiałowe okaże się wyższa niż powinni byli być) i strategiczne zachowania w licytacji (czyli wygrywaniu licytacji, a następnie dostosować). " Del Rio, "Powrót do przyszłości," energii odnawialnej i zrównoważonej opinii 35 (2014). na stronie 51. "Dowody empiryczne wskazują, że cena realizacji niskie np. spowodowane underbidding lub istnienie barier kosztowej, są jedną z głównych wad aukcje używany do RES-pomocy... to okaże się w przyszłości czy systemów aukcyjnych można ostatecznie osiągnięcia pożądanej skuteczności." EcoFys, supra, Strona 72 (podkreślenie moje).
OZE GENESIS |
Aukcje przed nami, czyli 1 odcinek koszmaru się zacznie ? Czy należy spodziewać sie wycięcia konkurencji ? Zapewne tak: ceny osiągna 1/2 ceny referencyjnej a to już początek końca oze w Polsce. Jeszcze nie zaczęliśmy a już kończymy ? Banki nawet przy poziomie zbliżonym do ceny referencyjnej nie będą zbyt chętne do finansowania pv, chyba że inwestor pokaże, że posiada 50% sw. Ponawiam pytanie: kiedy środowisko oze obudzi się i podejmie realną walkę z niebezpiecznym zarządcą ?
SPS |
Cyt.: "...oraz 41,1 USD/MWh (Mainstream Renewable Power Ltd)" - 41USD nie opłacalne w instalacjach za 5 lat?? No popatrz... a w PL za (prawie) tyle sprzedaje się zieloną energię już dziś!

Giełda OZE

4x1MW PV

3x1MW + 0,87MW Elektrownie Słoneczne z Pozwoleniem na budowę. Przyłącz na działce. Cena netto zawi czytaj dalej...

Poszukujemy firmy instalatorskie (sektor OZE)

Poszukujemy firmy instalatorskie do współpracy biznesowej przy budowie instalacji PV na terenie całe czytaj dalej...

Kupimy projekty farm PV w fazie RTB

Jesteśmy zainteresowani kupnem projektów farm PV, które uzyskały pozwolenie na przyłączenie do sieci czytaj dalej...

Panele Tier1 - Astronergy CHSM dla projektów

Oferujemy moduły Tier1 Astronergy poli/monokrystaliczne. Tylko ilości kontenerowe. Marka uzyskała s czytaj dalej...