Raport "Perspektywy fotowoltaiki w Polsce"

Raport "Perspektywy fotowoltaiki w Polsce"
Gramwzielone.pl (C)
REKLAMA

Raport "Perspektywy fotowoltaiki w Polsce" przygotowaliśmy z myślą o inwestorach zainteresowanych fotowoltaiką w perspektywie wejścia w życie nowego systemu wsparcia dla energetyki odnawialnej, który stwarza szansę na rozwój polskiego rynku fotowoltaicznego. 

Aktualizacja 19-01-2015

W styczniu br. Sejm uchwalił długooczekiwaną ustawę o odnawialnych źródłach energii (OZE). Zawarte w niej regulacje po wprowadzeniu  w życie znacząco zmienią zasady funkcjonowania polskiego rynku OZE, a także – poprzez implementację nowych zasad systemu wsparcia dla producentów zielonej energii – mogą wpłynąć na zmianę dynamiki rozwoju poszczególnych technologii źródeł odnawialnych, w tym fotowoltaiki.

Możliwy termin wejścia w życie nowej ustawy o OZE to pierwszy kwartał 2015 r., a planowany termin wejścia w życie wpisanego do ustawy nowego systemu wsparcia dla OZE (Rozdział 4.) to 1 stycznia 2016 r. 

Raport „Perspektywy fotowoltaiki w Polsce” przygotowaliśmy z myślą o inwestorach zainteresowanych  udziałem w tworzącym się polskim rynku fotowoltaicznym. Raport stanowi szczegółową kompilację wiedzy na temat inwestycji w branży fotowoltaicznej, w tym w zakresie regulacji prawnych istotnych dla podmiotów zainteresowanych udziałem w rynku fotowoltaicznym, a także w zakresie prognoz finansowych, miesięcznych i rocznych analiz nasłonecznienia, uzysku energii oraz prognoz kosztów i przychodów z inwestycji w elektrownie fotowoltaiczne.

Treść raportu jest zaktualizowana do aktaulnego stanu prawnego oraz do założeń nowego systemu wsparcia dla OZE. Po przyjęciu finalnej wersji ustawy o OZE i po podpisaniu jej przez Prezydenta, przygotujemy aktualizację raportu z aktualnym stanem prawnym po wprowadzeniu w życie nowych regulacji.

Aktualizacja raportu na 2015 r. zostanie bezpłatnie wysłana e-mailem do klientów, którzy dotychczas zakupili nasz raport.

Mamy nadzieję, że raport „Perspektywy fotowoltaiki w Polsce” dostarczy Państwu niezbędnych informacji, które pomogą w ocenie planów związanych z dopiero powstającym w naszym kraju rynkiem fotowoltaicznym. Zachęcam do lektury raportu i wykorzystania wiedzy, którą zebraliśmy z myślą o osobach i firmach zainteresowanych skorzystaniem z okazji biznesowych, które stworzy rynek PV w Polsce. 

W raporcie znajdą Państwo m.in.:

  • informacje na temat wpływu nowych regulacji na rynek fotowoltaiki i proces oraz ekonomikę realizowanych inwestycji fotowoltaicznych, 
  • analizy dochodów i kosztów produkcji energii w instalacjach fotowoltaicznych o wybranej mocy i we wskazanej lokalizacji w Polsce, podanych przez klienta zamawiającego raport,,
  • miesięczne oraz roczne prognozy nasłonecznienia i uzysku energii w instalacjach fotowoltaicznych o wybranej mocy i we wskazanej lokalizacji w Polsce, podanych przez klienta zamawiającego raport,
  • informacje o administracyjnych procedurach inwestycji fotowoltaicznych, 
  • prawne i podatkowe aspekty poszczególnych etapów inwestycji w instalacje fotowoltaiczne - m.in. interpretacje i opinie na temat problematycznych apspektów inwestycji w fotowoltaikę przygotowane przez ekspertów z: 1) Ministerstwa Finansów, 2) Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, 3) Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego oraz 4) Departamentu Energii Odnawialnej w Ministerstwie Gospodarki (pkt 2, 3 i 4 są dostępne tylko w naszym raporcie)
  • koszty poszczególnych składników inwestycji w farmy fotowoltaiczne,
  • aktualne ceny paneli fotowoltaicznych i komponentów systemu PV dla określonej wielkości systemów fotowoltaicznych.
  • inormacje nt. możliwości pozyskania dotacji i preferencyjnego finansowania instalacji fotowoltaicznych. 

SPIS TREŚCI

1. Obecny stan rynku odnawialnych źródeł energii w Polsce (s. 4)
2. Polityka polskiego rządu w zakresie OZE (s. 6)
3. Obecna sytuacja na polskim rynku fotowoltaicznym (s. 7)
4. Możliwości dofinansowania i dotacji na budowę systemów fotowoltaicznych (s. 8)
5. Obecne regulacje dla polskiego rynku OZE (s. 11)
6. Obecny system wsparcia dla producentów energii z OZE (s. 11)
7. Nowe regulacje dla polskiego rynku OZE (s. 13)
8. Mikroinstalacje w nowej ustawie o OZE (s. 14)
9. Nowy system zielonych certyfikatów (s. 16)
10. Zasady systemu zielonych certyfikatów dla fotowoltaiki (s. 18)
11. Procedury administracyjne w zakresie budowy naziemnych instalacji fotowoltaicznych (s. 20)
12. Procedury administracyjne w zakresie budowy dachowych instalacji fotowoltaicznych (s. 24)
13. Istotne informacje podatkowe dla inwestorów: sposoby opodatkowania i formy prowadzonej działalności z uwzględnieniem podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego (s. 25)
14. Opodatkowanie i kwalifikacja naziemnej farmy fotowoltaicznej w Polsce z punktu widzenia Prawa Budowlanego: podatek od nieruchomości, podatek rolny, opodatkowanie budowli (s. 30)
15. Amortyzacja farmy fotowoltaicznej (s. 35)
16. Akcyza a produkcja energii na farmie fotowoltaicznej (s. 37)
17. Opodatkowanie prosumentów produkujących energię w instalacjach fotowoltaicznych (s. 37)
18. Koszty CAPEX/OPEX inwestycji w instalacje fotowoltaiczne z wyszczególnieniem pozycji kosztowych i ich szacunkowych wartości (s. 39)
19. Koszty, przychody i okresy zwrotu instalacji fotowoltaicznych w przedziale mocy do 10 kW (systemy dachowe) (s. 43)
20. Koszty, przychody i okresy zwrotu instalacji fotowoltaicznych w przedziale mocy od 10 kW do 100 kW (systemy dachowe) (s. 43)
21. Koszty, przychody i okresy zwrotu instalacji fotowoltaicznych w przedziale mocy od 10 kW do 100 kW (systemy gruntowe) (s. 44)
22. Koszty, przychody i okres zwrotu instalacji fotowoltaicznych w przedziale mocy od 100 kW do 1 MW (systemy dachowe) (s. 45)
23. Koszty, przychody i okresy zwrotu instalacji fotowoltaicznych w przedziale mocy od 100 kW do 1 MW (systemy gruntowe) (s. 46)
24. Koszty, przychody i okresy zwrotu instalacji fotowoltaicznych w przedziale mocy od 1 MW do 10 MW (s. 47)
25. Miesięczne i roczne prognozy nasłonecznienia w Polsce. Dodatkowa analiza na przykładzie Warszawy (s. 48)
26. Miesięczne i roczne prognozy nasłonecznienia oraz uzysku energii w instalacji PV o mocy ....................... dla regionu .......................z podziałem na poszczególne miesiące (s. 49)
27. Prognozy przychodów z instalacji PV o mocy ....................... dla miejscowości ....................... Analiza porównawcza z uwzględnieniem obecnego i nowego systemu wsparcia dla producentów zielonej energii (s. 50)
28. Miesięczne i roczne prognozy nasłonecznienia oraz uzysku energii w instalacji PV o mocy ....................... dla regionu .......................z podziałem na poszczególne miesiące (s. 51)
29. Prognozy przychodów z instalacji PV o mocy ....................... dla regionu ........................ Analiza porównawcza z uwzględnieniem obecnego i nowego systemu wsparcia dla producentów zielonej energii (s. 52)
30. Miesięczne i roczne prognozy nasłonecznienia oraz uzysku energii w instalacji PV o mocy ....................... dla regionu .......................z podziałem na poszczególne miesiące (s. 53)
31. Prognozy przychodów z instalacji PV o mocy ....................... dla regionu ........................ Analiza porównawcza z uwzględnieniem obecnego i nowego systemu wsparcia dla producentów zielonej energii (s. 54)

ANEKS NR 1. Nowelizacja Prawa Energetycznego (tzw. mały trójpak). Istotne aspekty dla sektora PV (s. 55)
1.1. Preferencje dla mikroinstalacji OZE (s. 55)
1.2. System certyfikacji instalatorów mikroinstalacji OZE (s. 56)
1.3. Nowe obowiązki informacyjne dla rynku zielonych certyfikatów (s. 57)
1.4. Nowe zasady przyłączania do sieci odnawialnych źródeł energii (s. 58)
1.5. System gwarancji pochodzenia (Guarantees of Origin – GoO) (s. 59)

ANEKS NR 2. Nowe założenia do systemu wsparcia dla OZE. Propozycje Ministerstwa Gospodarki z września i listopada 2013 r. (s. 60)
2.1. Zasady nowego systemu wsparcia dla OZE uruchomionych do czasu wejścia w życie nowych regulacji (s. 61)
2.2. System aukcji dla nowych instalacji OZE (s. 62)
2.3. System prekwalifikacji projektów (s. 63)
2.4. System wsparcia dla mikroinstalacji OZE o mocy do 40 kW (s. 64)

ANEKS NR 3. Założenia aktualnego projektu ustawy o OZE istotne dla branży fotowoltaicznej (s. 65)
3.1. Wsparcie instalacji OZE uruchomionych przed wejściem w życie ustawy o OZE (s. 65)
3.2. Wsparcie nowych instalacji OZE uruchomionych po wejściu w życie ustawy o OZE (s. 66)
3.3. Szanse na realizację projektów fotowoltaicznych w ramach sytemu aukcyjnego (s. 66)
3.4. Szacowanie przychodów w ramach systemu aukcyjnego (s. 67)
3.5. Małe instalacje (s. 67)
3.6. Mikroinstalacje (s. 68)
3.7. Aktualny harmonogram prac nad ustawą o odnawialnych źródłach energii (s. 68)
 
Rozdziały w części podatkowej Raportu (13-17) zostały przygotowane we współpracy z kancelarią podatkową ADVICERO TAX. 
Informacje w części analiz (rozdziały 26-31) dostosujemy do konkretnych potrzeb klienta - w tym w zakresie rocznych i miesięcznych danych nasłonecznienia/uzysku energii/przychodów/średnich kosztów CAPEX - dla wskazanej przez klienta lokalizacji na terenie Polski oraz na podstawie podanej wielkości systemu fotowoltaicznego. 

Raport jest dostępny także w wersji angielskojęzycznej. 

Wszystkie osoby zainteresowane zakupem raportu prosimy o kontakt na adres: biuro@gramwzielone.pl

gramwzielone.pl

 

Zobacz również

Giełda OZE

Dotacje WLKP już są , pełna instalacja PV z dofinansowaniem 40%

Witam, całość instalacji pv z dofinansowaniem wykonamy dla Państwa - sprzęt niemiecko holenderski w czytaj dalej...

Dotacje WLKP już są , pełna instalacja PV z dofinansowaniem 40%

Witam, całość instalacji pv z dofinansowaniem wykonamy dla Państwa - sprzęt niemiecko holenderski w czytaj dalej...

Inwertery Falowniki MEGA OKAZJA !!!!!!

Mam na magazynie Inwerter Fotowoltaiczny Power-One PVI-3600 szt 15 Inwerter General Electric SVT czytaj dalej...

Inwertery Falowniki MEGA OKAZJA !!!!!!

Mam na magazynie Inwerter Fotowoltaiczny Power-One PVI-3600 szt 15 Inwerter General Electric SVT czytaj dalej...