Od jutra nowe ulgi podatkowe. M.in. na domowe instalacje OZE

Od jutra nowe ulgi podatkowe. M.in. na domowe instalacje OZE
Foto. Wagner Solar
REKLAMA

Dzięki regulacjom wchodzącym jutro w życie, uldze podatkowej zacznie podlegać zakup materiałów, urządzeń i usług związanych z termomodernizacją. Chodzi m.in. o montaż pomp ciepła, kolektorów słonecznych czy instalacji fotowoltaicznych.

W dniu 29 grudnia 2018 r. w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane rozporządzenie ministra inwestycji i rozwoju z 21 grudnia 2018 r. ws. określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych.

Dzięki temu począwszy od 2019 r. wydatki poniesione na działania termomodernizacyjne opisane w rozporządzeniu będzie można odliczyć od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Przyjęte rozporządzenie jest konsekwencją ustawy z 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, która weszła w życie 30 listopada br.

Zgodnie z tą ustawą podatnik będący właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego ma prawo odliczyć od podstawy obliczenia podatku wydatki poniesione w roku podatkowym na materiały budowlane, urządzenia i usługi, związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w tym budynku, określone w przepisach opublikowanego właśnie rozporządzenia, które zostanie zakończone w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Zgodnie z ustawą kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 tys. zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem.

Wysokość wydatków ma być ustalana na podstawie faktur wystawionych przez podatnika podatku od towarów i usług niekorzystającego ze zwolnienia od tego podatku. Jeżeli poniesione wydatki były opodatkowane podatkiem od towarów i usług, za kwotę wydatku uważać się będzie wydatek wraz z podatkiem od towarów i usług, o ile podatek ten nie został odliczony na podstawie ustawy o VAT.

Odliczeniu nie będą podlegać wydatki w części, w jakiej zostały sfinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej lub zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie, a także zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, odliczone od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym lub uwzględnione przez podatnika w związku z korzystaniem z ulg podatkowych w rozumieniu ordynacji podatkowej.

Kwota odliczenia nieznajdująca pokrycia w rocznym dochodzie podatnika będzie podlegać odliczeniu w kolejnych latach, nie dłużej jednak niż przez 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Przy tym podatnik, który po roku, w którym dokonał odliczeń, otrzymał zwrot odliczonych wydatków na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, będzie zobowiązany do doliczenia odpowiednio kwot poprzednio odliczonych do dochodu za rok podatkowy, w którym otrzymał ten zwrot.

Co podlega odliczeniu?

Rozporządzenie wchodzące w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. wprowadza, na podstawie art. 26h ust. 10 o podatku dochodowym od osób fizycznych, wykaz rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych podlegających uldze podatkowej.

Wymienione w rozporządzeniu materiały budowlane i urządzenia, które mają podlegać uldze, to:

1) materiały budowlane wykorzystywane do docieplenia przegród budowlanych, płyt balkonowych oraz fundamentów wchodzące w skład systemów dociepleń lub wykorzystywane do zabezpieczenia przed zawilgoceniem; 2) węzeł cieplny wraz z programatorem temperatury; 3) kocioł gazowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin; 4) kocioł olejowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin; 5) zbiornik na gaz lub zbiornik na olej; 6) kocioł na paliwo stałe spełniający co najmniej wymagania określone w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe (Dz. Urz. UE L 193 z 21.07.2015, s. 100); 7) przyłącze do sieci ciepłowniczej lub gazowej; 8) materiały budowlane wchodzące w skład instalacji ogrzewczej; 9) materiały budowlane wchodzące w skład instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej; 10) materiały budowlane wchodzące w skład systemu ogrzewania elektrycznego; 11) pompa ciepła wraz z osprzętem; 12) kolektor słoneczny wraz z osprzętem; 13) ogniwo fotowoltaiczne wraz z osprzętem; 14) stolarka okienna i drzwiowa, w tym okna, okna połaciowe wraz z systemami montażowymi, drzwi balkonowe, bramy garażowe, powierzchnie przezroczyste nieotwieralne; 15) materiały budowlane składające się na system wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła lub odzyskiem ciepła i chłodu.

Z kolei wskazane w rozporządzeniu usługi to:

1) wykonanie audytu energetycznego budynku przed realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego; 2) wykonanie analizy termograficznej budynku; 3) wykonanie dokumentacji projektowej związanej z pracami termomodernizacyjnymi; 4) wykonanie ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej; 5) docieplenie przegród budowlanych lub płyt balkonowych lub fundamentów; 6) wymiana stolarki zewnętrznej np.: okien, okien połaciowych, drzwi balkonowych, drzwi zewnętrznych, bram garażowych, powierzchni przezroczystych nieotwieralnych; 7) wymiana elementów istniejącej instalacji ogrzewczej lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej lub wykonanie nowej instalacji wewnętrznej ogrzewania lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej; 8) montaż kotła gazowego kondensacyjnego; 9) montaż kotła olejowego kondensacyjnego; 10) montaż pompy ciepła; 11) montaż kolektora słonecznego; 12) montaż systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła z powietrza wywiewanego; 13) montaż instalacji fotowoltaicznej; 14) uruchomienie i regulacja źródła ciepła oraz analiza spalin; 15) regulacja i równoważenie hydrauliczne instalacji; 16) demontaż źródła ciepła na paliwo stałe.

Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne [link]

Rozporządzenie ministra inwestycji i rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. ws. określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych [link]

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o

Zobacz również

Komentarze (38)

* Dodanie komentarza jest równoznaczne z akceptacją regulaminu
MojaPV |
I w taki sposób niech dalej gospodarują. Zamiast urealnić koszty energii próbuje się ulg i dotacji, regulacji które same w sobie są zaprzeczeniem wolnego rynku. Taką lekcję już przerabialiśmy. Jeżeli potrzeba pieniążków na rozdawnictwo oraz utrzymanie nierentownego górnictwa, finansowanie emerytur uprzywilejowanym grupom zawodowym to nie ma innej drogi jak zagmatwanie tego systemu cen. Po ewentualnie przegranych wyborach zostawią następcom ład i porządek w energetyce.
IXI |
Cyt: "Podatnik, który po roku, w którym dokonał odliczeń, otrzymał zwrot odliczonych wydatków na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, będzie zobowiązany do doliczenia odpowiednio kwot poprzednio odliczonych do dochodu za rok podatkowy, w którym otrzymał ten zwrot." Jeśli dobrze rozumiem, to od zwrotu będzie trzeba zapłacić podatek?
Zezowata z wyrąbanym przodkiem |
Wsparcie do wungla? Ale giciorrrrr!
Mały |
To znaczy że rusza kolejny program propagandowy. ,,TERMOMODERNIZACJA +" Jak zwrot ma być doliczony w kolejnym roku do dochodu to uprzejmie dziękuję a ustawodawca niech nie marnuje moich podatków i nie wymyśla masła maślanego.
MojaPV |
Jupi nowy rok tani prąd jak barszcz dzięki naszemu rzadowi
aa |
MojaPV kretyn
Pees |
Czyli do mojego dochodu muszę DODAĆ to co odliczyłem sobie rok wcześniej? Szkoda.....mimo, ze nadal to jest jakoś tam opłacalne... Czyli znowu „ulga” z podatkiem? To coś podobnego jak podatek Belki.
G |
@IXI Zwrot wydatków to dochód więc nie ma w tym nic dziwnego.
aa |
G Ciekawe wyjaśnienie.Od kiedy zwrócony podatek jest dochodem?
Bubel |
Pees I aa. Asy podatkowe. Ponizej przykład: Kupujesz instalacje (np pompę ciepła) za 30k. Jeśli bez dotacji to tyle odliczasz od dochodu. Jeśli dostaniesz np 10k dotacji z programu czyste powietrze, to od dochodu odliczasz 20k. Dość proste. Za ten program PiS ma u mnie dużego plusa, wreszcie coś dla prosumentow. Rynek wzrośnie o kilkaset %. Średnio zamożna rodzina będzie miała instalacje 32% taniej, okresy zwrotu pv skroca się dramatycznie. Razem z programem czyste powietrze rozwiąże to problem smogu i zwiększy istotnie ilość prosumentow. Niedługo mała instalacja pv będzie na co 3 domu.
Miloszenko |
Wszystko fajnie, ale w budżecie na rok 2019 środków na ten program nie przeznaczono, jak będzie po 2019 ciężko powiedzieć, 2 x wybory, itd. Ludzie narobią zakupów, pozadłużają się a na końcu może być jak z ustawą o wiatrakach, ch, d, i kamieni kupa.
Paweł |
Ludzie otępiali i miłośnicy Patologii Obywatelskiej nic z tego nie rozumieją. Ale to już klasyka gatunku
Tylewtemacie |
@Bubel jakie 32% ??? Chyba 23 , raczej 8% bo tyle wynosi podatek na Pv na dachu do 300m². Nic nie wzrośnie , no chyba , że samoocena rządzących. To bzdura na kółkach by płacić później podatek od dochodu z odliczenia. Ale w świat poszło...
Tylewtemacie |
@ G w latach 2011 do końca ulgi budowlanej odliczałem VAT od materiałów , bo kupowałem i robiłem sam , żadnego podatku od zwrotu tegoż vatu nigdy nie żądali.
Bubel |
@tylewtemacie Mylisz VAT z dochodowym. Tu będziesz odlicza wydatki od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym. Odliczasz kwotę brutto z VAT. (chyba że odliczasz VAT w ramach działalności wtedy netti) W pit nie ma stawki 23% jest 18% I 32%. Nie nazywaj bzdura rzeczy których nie rozumiesz.
James |
To jest coś! a nie ten pseudo program czyste powietrze, który to jest nastawiony na likwidację szarej strefy.
IXI |
@Bubel - Czyli zwrot 18% (bo na takiej stawce podatkowej jest większość Polaków) minuc podatek od zwrotu podatku w przyszłym roku, czyli 18 procent od poprzednich 18 procent. Czyli jśli dobrze liczę, to mamy realny zwrot na poziomie coś koło 14,76%.
Jakub |
Czy wydatki poniesione w roku 2018 też będzie można odliczać?
BezSens |
Kowalski odliczy sobie tylko 8% bo tyle wynosi podatek na Pv na dachu do 300m². Kto wymyślił ten prawny bubel żeby płacić później podatek od dochodu z odliczenia.
Bubel |
@IXI Instalacje pv, pompy ciepła itp. to zabawki dla ludzi którzy zarabiają trochę więcej niz średnia krajowa. 32% płaci się już o wynagrodzenia 7k brutto miesiecznie. Pewnie ponad połowa osób mających własny dom i inwestujących w technologię oze złapie się na stawkę 32%. Podatku od zwrotu podatku nawet nie będę komentował, przeczytaj ustawę na spokojnie,nic takiego tam nie ma. Aberacja było by odpisywanie od dochodu kwot które i tak sfinansowalo państwo w ramach dotacji. Ta ustawa to największy impuls do rozwoju prozumenckiego oze jaki dostaliśmy w XXI wieku. Duże brawa dla rządu, może im nawet Ostrołęke wybacze.
Bubel |
@BezSens Kolejny analfabeta podatkowy, po co komentujesz coś czego nie rozumiesz? Jakie 8%? Przeczytałeś chociaż projekt tej ustawy?
Jakub |
Czy z ulgi będą mogły skorzystać domy w budowie?
IXI |
@Bubel - Wpisanie zwrotu podatku jako dochód w kolejnym roku podatkowym skutkować będzie opodatkowaniem tego "wpisu" - stąd formuła "podatek od zwrotu podatku". Ale rzeczywiście, najpierw musze przeczytać dokładnie Ustawę. Potem trzeba czekać na interpretacje Urzędu Skarbowego czy Ministerstwa.
Obywatel |
W dzienniku ustaw o ile dobrze przeczytałem jest mowa o 23% poniesionych kosztów, a tutaj nic o tym nie pisze . A więc jak to jest faktycznie
obywatel |
Obywatel jeszcze raz. Wg. mnie wynika z tego (może się mylę), że będzie można odpisać 23% poniesionych kosztów od podstawy opodatkowania(przychodu),ale nie więcej niż 53 tys.zł.
szofer |
Świetna ustawa! Ocieplenie mojego domu to własnie 50 tyś zł. A więc akurat moja podstawa opodatkowania i tym sposobem płace 0 podatku za 2019. Wróci mi się tym sposobem 18% bo na taki próg podatku się łapie. Czyli równo 9 tyś w kieszeni za ocieplenie domu. Brawo PIS.
ciekawski |
Jak odliczyć ma ulgę rolnik który nie rozlicza się pitem tylko jest na ryczałcie?
Jack |
Czy w przypadku instalacji PV do którego roku podatkowego można przypisać wydatek decyduje data faktury za wykonanie instalacji czy data uruchomienia instalacji (wiecie do sieci)?
Jack |
Błąd w komentarzu chodziło oczywiście o wpiecie do sieci.
Kozi |
Ulga termomodernizacyjna, czyli jak rozumiem nic dla nowo budujących i inwestujących w drogie nowoczesne technologie.
skarbowy |
dopłaty, ulga w podatku, doliczenie do podatku i po uldze. Kowalski utonie w papierach i sam tego nie ogarnie a potem skarbowy dojedzie ich tuż przez przedawnieniem i zabije karami.
Zielona pyra |
Czy w myśl zapisów ustawy będę mógł pv zasilające dom mieszkalny zainstalować na dachu budynku gospodarczego? Budynek gospodarczy ma dach idealne zwrócony do słońca
Mariusz |
Prosze czytac ze zrozumieniem: "Przy tym podatnik, który po roku, w którym dokonał odliczeń, otrzymał zwrot odliczonych wydatków na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, będzie zobowiązany do doliczenia odpowiednio kwot poprzednio odliczonych do dochodu za rok podatkowy, w którym otrzymał ten zwrot". Wynika z tego, ze z otrzymanego zwrotu podatku w nastepnych latach trzeba bedzie ponownie zaplacic podatek ze zwroconego podatku w poprzednim roku:) Ale zlodzieje!!!
Denver |
Ja akurat w listopadzie 2018 podpiąłem instalacje PV do sieci. Jak rozumiem, cała ta ulga podatkowa przejdzie mi koło nosa, chyba że mogę coś zrobić, żeby jakoś z tego skorzystać? Ma ktoś wiedzę?
WLKP AA |
Hej. Mam PC zamontowana w 12.2018. Poprosic o korekte tej FV aby data byla 2019? Mam juz wniosek na to zarejestrowany w Programie czyste powietrze -na 30% ? Podatku place 32%
GS |
Witam. Czy jak wzialem kredyt w banku ma 10 a lat (33tys. pln) i place rate miesieczna ok. 400 pln to na koniec 2010 roku moge odliczyc 12*400 czyli 4800, w 2020 tez i tak przez 6 lat? czy bardziej oplaca mi sie nadplacac kredyt juz teraz maksymalnie i dostawac zwrot z podatku. Czy odsetki kredytu tez sa zwracane (bo to moj koszt)? Z gory dziekuje za podpowiedz.
EcoTeror |
@Mariusz - myślę, że pod wyrażeniem "zwrot odliczonych wydatków" kryją się kwoty otrzymane jako zwrot z tytułu różnych programów jak np. czyste powietrze itp. a nie kwota otrzymanego zwrotu podatku z tytułu omawianej Ustawy.
R |
W rozporządzeniu "ogniwo fotowoltaiczne wraz z osprzętem" podane jest jako przedsięwzięcie termomodernizacyjne. czy oznacza to, że odliczeniu podlega tylko fotowoltaika będąca podstawą ogrzewania domu? Planuję fotowoltaike w celu oszczędności na kosztach prądu, bez związku z termomodernizacją, której nie przewiduje. Czy będę mógł to odliczyć?

Giełda OZE

Projekt PV 16,32MW (+9MW) (+30MW)

Położenie - Kamień Mały gmina Witnica województwo Lubuskie, teren 33,57ha Dokumentacja: - decyzja czytaj dalej...

Zlecę zaprojektowanie farm 1MW i 0.5 MW

Zlecę wykonanie projektu dwóch farm fotowoltaicznych.( 1 MW i 0.5 MW). czytaj dalej...

PILNIE zlecę montaż KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH

Poszukujemy ekip monterskich do długoterminowej współpracy w zakresie montażu instalacji solarnych, czytaj dalej...

Kupie elektrownie wodną

Kupie elektrownie wodną lub lokalizacje powyżej 70kw w całej Polsce. Ofert prosze wysyłać na email H czytaj dalej...