Program Sowa. Dofinansowanie na energooszczędne oświetlenie

Program Sowa. Dofinansowanie na energooszczędne oświetlenie
Fot. NFOŚiGW
REKLAMA

Dofinansowanie przedsięwzięć poprawiających efektywność energetyczną systemów oświetlenia zewnętrznego to cel nowego programu priorytetowego NFOŚiGW. Przedsięwzięcie będzie wdrażane w latach 2018-2021, a jego budżet to 50 mln zł. Pierwszy nabór wniosków rozpocznie się 24 maja br.

Jak informuje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, o wsparcie w ramach programu "Sowa – oświetlenie zewnętrzne" będą mogły starać się jednostki samorządu terytorialnego (JST) oraz spółki z większościowym udziałem JST, posiadające tytuł do dysponowania infrastrukturą oświetlenia zewnętrznego, w tym ulicznego w zakresie realizowanego przedsięwzięcia.

Dofinansowanie może być udzielone na inwestycje polegające na kompleksowej modernizacji oświetlenia zewnętrznego w zakresie istniejącej sieci oświetleniowej. W szczególności chodzi o demontaż starych wyeksploatowanych opraw oświetleniowych i montaż nowych; wymianę przewodów elektrycznych w słupach i wysięgnikach wraz z wymianą zabezpieczeń, a także wysięgników, zapłonników oraz wyeksploatowanych słupów kablowych; modernizację/przebudowę istniejących punktów zapalania i sterowania oświetleniem; montaż sterowalnych układów redukcji mocy oraz stabilizacji napięcia zasilającego, a ponadto inteligentnego sterowania oświetleniem.

Do dofinansowania kwalifikuje się również montaż nowych punktów świetlnych w ramach modernizowanych istniejących ciągów oświetleniowych, jeżeli jest to niezbędne do spełnienia obowiązujących przepisów (m.in. normy PN-EN 13201: Oświetlenie dróg).

Zakres modernizacji oświetlenia wskazany we wniosku o dofinansowanie musi wynikać z przeprowadzonego audytu oświetlenia i spełniać wymagania określone w warunkach umowy o przyłączenie do sieci oraz w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1194/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r.

Przedsięwzięcie może obejmować dodatkowo zakres prac bezpośrednio związanych z realizowaną inwestycją (wymiana/przesunięcie słupów, prace odtworzeniowe) pod warunkiem opisu i uzasadnienia we wniosku. Dofinansowanie nie może być udzielone na przedsięwzięcia, których realizacja została zakończona przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.

Dofinansowanie będzie udzielane w formie pożyczki w wysokości do 100 proc. kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia z możliwością częściowego umorzenia – do 10 proc., ale nie więcej niż 1 mln zł.

Program "Sowa – oświetlenie zewnętrzne" będzie finansowany ze środków krajowych Narodowego Funduszu i – jak zaznacza NFOŚiGW – nie należy go mylić z realizowanym wcześniej w latach 2013-2017 podobnym programem "Sowa – Energooszczędne oświetlenie uliczne" w ramach Systemu Zielonych Inwestycji (Green Investment Scheme, GIS), na który pieniądze pochodziły ze sprzedaży jednostek unikniętej emisji (AAU).

Nabór wniosków w programie Sowa potrwa do 30 października 2018 r.

red. gramwzielone.pl

Zobacz również

Komentarze (3)

* Dodanie komentarza jest równoznaczne z akceptacją regulaminu
Dar |
Jeden z wymaganych załączników do wniosku to: "Oświadczenie Wnioskodawcy o wyborze audytora posiadającego referencje, potwierdzające wykonanie w okresie ostatnich 8 lat minimum 2 opracowań dotyczących efektywności wymiany / modernizacji oświetlenia zewnętrznego, na podstawie którego zaprojektowany został poprawnie działający system oświetlenia zewnętrznego składający się z co najmniej 150 punktów świetlnych". Program napisany pod kogoś? Po co ten bezsensowny wymóg.Wiadomo, że będą to prawie wyłącznie audytorzy związani z firmami dostarczającymi dotychczas lampy LED. Oznacza to, że inni producenci będą mieli małą szansę wejść na rynek.
alladyn-solar-batt |
Do Dar: ten wymóg ,,załatwili" sobie wskazano przez Ciebie dużo dostawcy oświetlenia LED.Korupcja jak się patrzy. Praktyki monopolistyczne w wymogach do funduszy UE. Bizancjum.
IXI |
Jest Sowa. A gdzie są Przyjaciele?

Giełda OZE

4x1MW PV

3x1MW + 0,87MW Elektrownie Słoneczne z Pozwoleniem na budowę. Przyłącz na działce. Cena netto zawi czytaj dalej...

Poszukujemy firmy instalatorskie (sektor OZE)

Poszukujemy firmy instalatorskie do współpracy biznesowej przy budowie instalacji PV na terenie całe czytaj dalej...

Kupimy projekty farm PV w fazie RTB

Jesteśmy zainteresowani kupnem projektów farm PV, które uzyskały pozwolenie na przyłączenie do sieci czytaj dalej...

Panele Tier1 - Astronergy CHSM dla projektów

Oferujemy moduły Tier1 Astronergy poli/monokrystaliczne. Tylko ilości kontenerowe. Marka uzyskała s czytaj dalej...