Dotacje na efektywność energetyczną z POIiŚ. Szkolenie w NFOŚiGW

Dotacje na efektywność energetyczną z POIiŚ. Szkolenie w NFOŚiGW
Fot. NFOŚiGW
REKLAMA

Trwa nabór na unijne dofinansowanie na projekty związane ze zwiększeniem efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach. Do rozdysponowania jest 100 mln zł. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 15 lutego br. zaprasza dużych przedsiębiorców na bezpłatne szkolenie z prawidłowego przygotowania wniosków.

Jak zapewnia NFOŚiGW, to jedna z niewielu okazji na zdobycie praktycznej wiedzy dotyczącej trwającego konkursu z działania 1.2 "Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach". Tematem spotkania z ekspertami Funduszu będą między innymi harmonogram konkursu, kryteria wyboru projektów, instrukcja wypełniania wniosku, zasady ich oceny, metodyka sporządzania audytów energetycznych, a także procedury zawierania umów z wykonawcami.

To już trzeci konkurs w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko z działania 1.2. Nabór rozpoczął się 31 stycznia i potrwa do 30 marca 2018 r. Budżet ze środków Funduszu Spójności w ramach konkursu wynosi 100 mln zł. Maksymalny udział dofinansowania w postaci pomocy zwrotnej – wraz z możliwością uzyskania premii inwestycyjnej – w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu jest ustalany zgodnie z przepisami pomocy publicznej, jednak nie może przekroczyć 75 proc.

Dofinansowanie może być udzielone jedynie dużym przedsiębiorstwom lub podmiotom będącym dostawcami usług energetycznych w rozumieniu dyrektywy 2012/27/UE działającym na rzecz dużych przedsiębiorstw (forma prawna – kod 019, kod 023, kod 115, kod 116, kod 117, kod 118, kod 120, kod 121, kod 124, kod 140).

W ramach działania 1.2 wsparcie mogą uzyskać przedsięwzięcia wynikające z przeprowadzonego audytu energetycznego przedsiębiorstwa, zgodne z rozoprządzeniem ministra energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowego wykazu przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, mających na celu poprawę efektywności energetycznej, a wprowadzających zmiany technologiczne w istniejących obiektach, instalacjach i urządzeniach technicznych.

Jak informuje NFOŚiGW, chodzi o takie działania jak przebudowa linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie; głęboka, kompleksowa modernizacja energetyczna budynków w przedsiębiorstwach; zastosowanie technologii efektywnych energetycznie w przedsiębiorstwach przez przebudowę lub wymianę na energooszczędne urządzenia i instalacje technologiczne, oświetlenie oraz ciągi transportowe linii produkcyjnych; budowa lub przebudowa lokalnych źródeł ciepła – w tym wymiana źródła na instalację OZE; a także zastosowanie technologii odzysku energii wraz z systemem wykorzystania energii ciepła odpadowego w ramach przedsiębiorstwa.

Na szkolenie, które odbędzie się w siedzibie Narodowego Funduszu w Warszawie przy ul. Konstruktorskiej 3A, należy się zarejestrować do 12 lutego pod tym linkiem.

red. gramwzielone.pl

Zobacz również

Komentarze

* Dodanie komentarza jest równoznaczne z akceptacją regulaminu

Giełda OZE

Turbiny Wiatrowe, Projekty, Budowa i Finansowanie

Vestas, Enercon - Turbiny, Projekty zgodne z Ustawą Odległościową, "Realizacje pod klucz" czytaj dalej...

Wydzierżawię działkę pod farmę fotowoltaiczną

Wydzierżawimy działki niezacienione pod farmy fotowoltaiczne. Brak miejscowego planu zagospodarowani czytaj dalej...

Prefkwalifikacje do aukcji, promesy, koncesje, technical due diligence

Oferujemy przygotowanie wniosków: - o wydanie zaświadczenia o dopuszczeniu do udziału w aukcji; - o czytaj dalej...

Vestasy V80, 100m wieza

Vestasy V-80, 2000kW, 80m lopaty, 100 m WIEZA, top stan techniczny, w lecie 2018 do demontazu, be czytaj dalej...