Dotacje na efektywność energetyczną z POIiŚ. Szkolenie w NFOŚiGW

Dotacje na efektywność energetyczną z POIiŚ. Szkolenie w NFOŚiGW
Fot. NFOŚiGW
REKLAMA

Trwa nabór na unijne dofinansowanie na projekty związane ze zwiększeniem efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach. Do rozdysponowania jest 100 mln zł. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 15 lutego br. zaprasza dużych przedsiębiorców na bezpłatne szkolenie z prawidłowego przygotowania wniosków.

Jak zapewnia NFOŚiGW, to jedna z niewielu okazji na zdobycie praktycznej wiedzy dotyczącej trwającego konkursu z działania 1.2 "Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach". Tematem spotkania z ekspertami Funduszu będą między innymi harmonogram konkursu, kryteria wyboru projektów, instrukcja wypełniania wniosku, zasady ich oceny, metodyka sporządzania audytów energetycznych, a także procedury zawierania umów z wykonawcami.

To już trzeci konkurs w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko z działania 1.2. Nabór rozpoczął się 31 stycznia i potrwa do 30 marca 2018 r. Budżet ze środków Funduszu Spójności w ramach konkursu wynosi 100 mln zł. Maksymalny udział dofinansowania w postaci pomocy zwrotnej – wraz z możliwością uzyskania premii inwestycyjnej – w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu jest ustalany zgodnie z przepisami pomocy publicznej, jednak nie może przekroczyć 75 proc.

Dofinansowanie może być udzielone jedynie dużym przedsiębiorstwom lub podmiotom będącym dostawcami usług energetycznych w rozumieniu dyrektywy 2012/27/UE działającym na rzecz dużych przedsiębiorstw (forma prawna – kod 019, kod 023, kod 115, kod 116, kod 117, kod 118, kod 120, kod 121, kod 124, kod 140).

W ramach działania 1.2 wsparcie mogą uzyskać przedsięwzięcia wynikające z przeprowadzonego audytu energetycznego przedsiębiorstwa, zgodne z rozoprządzeniem ministra energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowego wykazu przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, mających na celu poprawę efektywności energetycznej, a wprowadzających zmiany technologiczne w istniejących obiektach, instalacjach i urządzeniach technicznych.

Jak informuje NFOŚiGW, chodzi o takie działania jak przebudowa linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie; głęboka, kompleksowa modernizacja energetyczna budynków w przedsiębiorstwach; zastosowanie technologii efektywnych energetycznie w przedsiębiorstwach przez przebudowę lub wymianę na energooszczędne urządzenia i instalacje technologiczne, oświetlenie oraz ciągi transportowe linii produkcyjnych; budowa lub przebudowa lokalnych źródeł ciepła – w tym wymiana źródła na instalację OZE; a także zastosowanie technologii odzysku energii wraz z systemem wykorzystania energii ciepła odpadowego w ramach przedsiębiorstwa.

Na szkolenie, które odbędzie się w siedzibie Narodowego Funduszu w Warszawie przy ul. Konstruktorskiej 3A, należy się zarejestrować do 12 lutego pod tym linkiem.

red. gramwzielone.pl

Zobacz również

Komentarze

* Dodanie komentarza jest równoznaczne z akceptacją regulaminu

Giełda OZE

Sprzedam pellet przemysłowy 17 kj/kg

Sprzedam pellet drzewny przemysłowy z mieszaniny trociny oraz odpadów z produkcji mebli i płyt wiór czytaj dalej...

Nowy nabór dotacji OZE do 85% w Woj. Lubuskim.

Katana Konsulting zaprasza firmy i jednostki samorządu terytorialnego w dniach od 26 listopada 2018 czytaj dalej...

Kredyty pomostowe do dotacji na budowę biogazowni.

Katana Konsulting zaprasza wszystkich Wnioskodawców aplikujących obecnie o bezzwrotne dotacje unijne czytaj dalej...

Sprzedam Projekt elektrowni słonecznej 0,5 MW z wygraną aukcją (398 zł za 1 MWh) wraz z gruntem oraz projekt 0,5 MW z gruntem, 30 km od Wrocławia

Oferta sprzedaży100 % udziałów w spółce Perpetum Energia sp z o.o. Właściciela Elektrown isłonecznej czytaj dalej...