Preferencyjne pożyczki na termomodernizację i OZE w woj. łódzkim

Preferencyjne pożyczki na termomodernizację i OZE w woj. łódzkim
Foto. Som Energia Cooperativa, flickr cc
REKLAMA

Spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe, TBS-y i samorządy z województwa łódzkiego mogą występować do Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego i Alior Banku po preferencyjne finansowanie na ogrzewanie swoich budynków. Łódzkie to kolejne województwo, w którym preferencyjne finansowanie na inwestycje energooszczędne będzie przyznawane z udziałem Banku Gospodarstwa Krajowego.

Wczoraj przedstawiciele Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego i Alior Banku w obecności marszałka województwa łódzkiego Witolda Stępnia podpisali umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, który udostępni na inwestycje w termomodernizację 80 mln zł.

Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego będzie dysponować budżetem 30 mln zł, a Alior Bank pozostałą kwotą 50 mln zł. Obie instytucje będą udzielać pożyczek do wysokości 3 mln zł na preferencyjnych warunkach, które będzie można przeznaczyć na termomodernizacje budynków. Okres spłaty pożyczek może sięgać 15 lat.

Możliwe będzie sfinansowanie w ten sposób wymiany okien, drzwi czy wyposażenia obiektów na energooszczędne, założenie nowych systemów grzewczych, ocieplenie ścian szczytowych czy instalacja źródeł energii odnawialnej. 

Marszałek województwa łódzkiego Witold Stępień zadeklarował, że dzięki realizacji tego programu liczy na termomodernizację ponad 60 budynków.

Fundusze na ten cel pochodzą z unijnego projektu Jeremie 2, a mogą o nie ubiegać się samorządy, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, Towarzystwa Budownictwa Społecznego oraz jednostki sektora finansów publicznych.

Łódzkie to kolejne województwo, w którym wdrażany jest program preferencyjnego finansowania na inwestycje związane z termomodernizacją, w który angażuje się Bank Gospodarstwa Krajowego.

Kilka dni wcześniej podobna umowa została zawarta przez BGK z władzami województwa małopolskiego i Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego.

Wartość pożyczki w woj. małopolskim, którą będzie można przeznaczyć m.in. na montaż instalacji OZE, wyniesie od 100 tys. do 3,2 mln złotych. Jej przyznanie poprzedzi audyt energetyczny, którego celem jest oszacowanie efektów modernizacji. Im wyższe zyski energii przyniesie termomodernizacja, tym oprocentowanie pożyczki będzie niższe. Może wynieść od 0,15 do 0,5 proc.

Budżet programu w woj. małopolskim wynosi 32 mln zł, jednak istnieje możliwość podwojenia tej sumy. W tym przypadku fundusze pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Z kolei pod koniec listopada ubiegłego roku BGK podpisał umowę z władzami województwa wielkopolskiego. To porozumienie uruchomiło zwrotne finansowanie z Unii Europejskiej na inwestycje w efektywność energetyczną sektora publicznego i mieszkaniowego oraz na rewitalizację obszarów problemowych w regionie. 

Na ten cel przeznaczone będzie w Wielkopolsce łącznie prawie 203,8 mln zł, w tym 173,23 mln zł ze środków unijnych oraz 30,57 mln zł w postaci wkładu własnego.

Dofinansowanie na efektywność energetyczną w budownictwie w woj. wielkopolskim można pozyskać w ramach RPO z działania 3.2 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”.

red. gramwzielone.pl

Zobacz również

Komentarze

* Dodanie komentarza jest równoznaczne z akceptacją regulaminu

Giełda OZE

Kancelaria kupi projekty dla klienta- dużej korporacji PV

Kupimy projekty PV o mocy od 0.8-1 MW tylko (!) po aukcji . Oferty przyjmujemy tylko od właścicieli czytaj dalej...

Sprzedam projekty pV

Posiadamy projekty pV w różnej fazie rozwoju, poszukujemy inwestora zainteresowanego nawiązaniem wsp czytaj dalej...

Poszukujemy inwestorów do współpracy przy realizacji projektówPV

Poszukujemy inwestorów chcących uczestniczyć w realizacji projektów PV na aukcje w roku 2019-2020 po czytaj dalej...

Finansowanie farm PV oraz wiatrowych z wygranymi aukcjami.

Katana Konsulting zaprasza Inwestorów kupujących gotowe projekty OZE z wygranymi aukcjami do aplikow czytaj dalej...