Pierwsza wspólnota mieszkaniowa z dofinansowaniem z POIiŚ

Pierwsza wspólnota mieszkaniowa z dofinansowaniem z POIiŚ
Fot. Gramwzielone.pl (C)
REKLAMA

Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe w całej Polsce wydadzą 152 mln zł na głęboką kompleksową modernizację energetyczną wielorodzinnych budynków mieszkaniowych. Projekty otrzymają w sumie 101 mln zł unijnego wsparcia, które przyznał NFOŚiGW w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Pierwszą umowę podpisano z krakowską wspólnotą mieszkaniową.

Jak informuje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wspólnota mieszkaniowa przy ulicy Skarbińskiego 2 w Krakowie zrealizuje termomodernizacyjne przedsięwzięcie za 3,05 mln zł.

Unijne dofinansowanie z poddziałania 1.3.2 "Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym" wyniesie 2,1 mln zł.

Zakres prac małopolskiego projektu obejmuje m.in. ocieplenie ścian zewnętrznych, stropodachu wentylowanego i stropu piwnic, a także wymianę okien i drzwi balkonowych, wejściowych i piwnicznych oraz wymianę instalacji c.o. wraz z modernizacją węzła cieplnego, budowę centralnej instalacji c.w.u. zasilanej z miejskiej sieci ciepłowniczej i wymianę oświetlenia na energooszczędne w częściach wspólnych.

Szacowane efekty przedsięwzięcia to roczny spadek emisji gazów cieplarnianych o 210,05 tony równoważnika CO2/rok, zmniejszenie zużycia energii pierwotnej o 2780,80 GJ/rok, zmniejszenie zużycia energii końcowej o 2985,35 GJ/rok, a ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej wyniesie średnio 10,18 MWh/rok, a energii cieplnej 2948,66 GJ w skali roku.

NFOŚiGW informuje, że to pierwsza z osiemnastu zaplanowanych do podpisania umów w ramach rozstrzygniętego konkursu na dofinansowanie z poddziałania 1.3.2 POIiŚ 2014-2020. Wśród nich najdroższy będzie projekt z województwa warmińsko-mazurskiego za 48 mln zł. Tamtejsza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zakrzewo” otrzyma ponad 33 mln zł unijnego wsparcia na termomodernizację.

Kosztowne będą też przedsięwzięcia Spółdzielni Mieszkaniowej Ujeścisko w województwie pomorskim – koszt tej inwestycji to 19 mln zł, a dofinansowanie wyniesie 13 mln zł, Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Energetyk” z woj. dolnośląskiego (koszty całkowite – blisko 18 mln zł, dofinansowanie z UE – 11,5 mln zł) oraz Spółdzielni Mieszkaniowej Opole (koszt całkowity – 12,7 mln zł, dofinansowanie – 8 mln zł). Natomiast na ok. 11 mln zł wyceniono projekty Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Praga” (województwo mazowieckie) i Spółdzielni Mieszkaniowej „Przylesie” (województwo pomorskie), które mogą liczyć na dofinansowanie w wysokości po ok. 7,6 mln zł. 

W sumie osiemnaście zakwalifikowanych do dofinansowania przedsięwzięć pochłonie 152 mln zł, przy czym otrzymają unijne wsparcie w wysokości 102,6 mln zł, w tym 24,4 mln zł to dotacje, a 76,2 mln zł to pożyczki. Ponadto beneficjenci mogą liczyć na częściowe umorzenie udzielonej pomocy zwrotnej. Chodzi o tzw. premię inwestycyjną, którą można odzyskać w zależności od oszczędności energii uzyskanej w wyniku realizacji inwestycji.

Kolejne umowy z poddziałania 1.3.2 NFOŚiGW ma podpisać do końca marca br.

red. gramwzielone.pl

Zobacz również

Komentarze

* Dodanie komentarza jest równoznaczne z akceptacją regulaminu

Giełda OZE

Dzierżawa działki pod fotowoltaikę

Wydzierżawię działkę 3,5 ha pod farmę fotowoltaiczną. Działka zlokalizowana ok 100 km od Warszawy, w czytaj dalej...

Generalny wykonawca farm fotowoltaicznych

Jesteśmy wykonawcą dużych farm fotowoltaicznych. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w budowie dużyc czytaj dalej...

Sprzedam projekt 3 x Vestas V80 woj. Łódzkie

Sprzedam projekt 3 x Vestas V80 woj. Łódzkie. Otwarty dziennik budowy. Zapraszam czytaj dalej...

Zlecę zaprojektowanie farmy PV 2MW

proszę o podanie ceny (+-) i terminu realizacji na w/w adres czytaj dalej...