Premia termomodernizacyjna. Rekordowe wyniki w lipcu

Premia termomodernizacyjna. Rekordowe wyniki w lipcu
Fot. Rockwool
REKLAMA

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa podało, że w ubiegłym miesiącu zanotowano najwyższe od trzech lat efekty funkcjonowania rządowego programu wsparcia termomodernizacji i remontów.

Rządowy program termomodernizacji i remontów jest finansowany ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów, zasilanego środkami budżetowymi. Operatorem programu jest Bank Gospodarstwa Krajowego.

Wsparcie polega na pokryciu części kosztów inwestycji termomodernizacyjnej lub remontowej. 

W ubiegłym miesiącu BGK przyznał 335 premii na łączną kwotę 21,5 mln zł, co pozwoli na realizację inwestycji o wartości 125,3 mln zł w związku z remontami lub termomodernizacją budynków, w których znajduje się 8,9 tys. mieszkań.

Według stanu na koniec lipca br., w ramach realizacji programu termomodernizacji i remontów przyznano w bieżącym roku 1 519 premii na kwotę 90,4 mln zł w związku z realizacją inwestycji o wartości 559,3 mln zł. W termomodernizowanych i remontowanych budynkach znajduje się 40,1 tys. mieszkań.

Podstawą prawną Funduszu Termomodernizacji i Remontów jest ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów

Resort infrastruktury zaznacza, że głównym beneficjentem programu są osoby zamieszkujące we wspólnotach mieszkaniowych i spółdzielniach mieszkaniowych.

O dofinansowanie projektu w ramach premii termomodernizacyjnej mogą się ubiegać właściciele lub zarządcy również budynków użyteczności publicznej stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego służących do wykonywania przez nie zadań publicznych, lokalnych sieci ciepłowniczych oraz lokalnych źródeł ciepła.

Celem Funduszu jest pomoc finansowa dla inwestorów realizujących przedsięwzięcia termomodernizacyjne i remontowe oraz wypłata rekompensat dla właścicieli budynków mieszkalnych, w których były lokale kwaterunkowe. Formą pomocy w przypadku działań polegających na poprawie efektywności energetycznej jest premia termomodernizacyjna.

Wysokość premii termomodernizacyjnej wynosi 20 proc. kwoty kredytu wykorzystanego na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, jednak nie może wynosić więcej niż 16 proc. kosztów poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego i dwukrotności przewidywanych rocznych oszczędności kosztów energii, ustalonych na podstawie audytu energetycznego.

W ramach obsługi Funduszu Termomodernizacji i Remontów Bank Gospodarstwa Krajowego podejmuje decyzje o przyznaniu premii, a po spełnieniu warunków do jej wypłaty dokonuje przekazania premii.

red. gramwzielone.pl

Zobacz również

Komentarze

* Dodanie komentarza jest równoznaczne z akceptacją regulaminu

Giełda OZE

Enercon E-40/6.6.44

1 x Enercon E-40/6.6.44 -- Rok produkcji 2002 -- Wysokość wieży : 65 m -- Rotor : czytaj dalej...

CANADIAN SOLAR CS-3K280P innowacyjne moduły 280W poly

Przyjmujemy zamówienia na duże dostawy (1MW) w IQ 2018 r. innowacyjnych modułów polikrystalicznych ( czytaj dalej...

Panele BAUER 265W, cena 0,39E/Wp, okazja!

Witam, Oferta sprzedaży paneli produkcji niemieckiej firmy BAUER. Moc 265W. Polikrystaliczne. Okazy czytaj dalej...

Na sprzedaż - polska dystrybucja - Q Cells, Ja Solar

Do natychmiastowego odbioru. Wysokie stany magazynowe!!! Darmowy odbiór w 75 oddziałach Grodno S.A. czytaj dalej...