10,6 mln zł dotacji na OZE i termomodernizację na Mazowszu

10,6 mln zł dotacji na OZE i termomodernizację na Mazowszu
Foto. Som Energia Cooperativa, flickr cc
REKLAMA

Unijne dotacje w wysokości 10,6 mln zł trafią do gmin z województwa mazowieckiego, które zrealizują projekty z zakresu odnawialnych źródeł energii (działanie 4.1) i poprawy efektywności energetycznej w budynkach (działanie 4.2).

Beneficjentem dotacji z działania 4.1 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Mazowieckiego 2014-2020 jest gmina Nadarzyn, która dzięki pozyskaniu środków unijnych do końca tego roku w indywidualnych budynkach mieszkalnych zamontuje instalacje powietrznych pomp ciepła, kolektorów słonecznych oraz paneli fotowoltaicznych. 

Zakres inwestycji w gminie Nadarzyn obejmie wykonanie dokumentacji projektowej dla każdego budynku, zakup i dostawę urządzeń oraz wykonanie kompletnych instalacji. Partnerami w projekcie są – Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Michała Archanioła w Młochowie, Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Kostowcu oraz Parafia Rzymskokatolicka p.w. Najświętszej Maryi Panny Wspomożenia Wiernych w Kostowcu. Całkowita wartość inwestycji w gminie Nadarzyn sięgnie niemal 7,49 mln zł przy kwocie unijnego dofinansowania na poziomie 5,99 mln zł.

Gmina Mszczonów pozyskała dotację z działania 4.2 w wysokości 2,81 mln zł na termomodernizację budynków użyteczności publicznej. Wartość inwestycji to 3,95  mln zł i obejmie ona ocieplenie ścian zewnętrznych, dachów i stropodachów, wymianę okien i drzwi, instalacji centralnego ogrzewania oraz oświetlenia na energooszczędne. Poza tym przebudowane zostaną systemy grzewczy i wentylacji wraz z rekuperacją, a także zostaną zamontowane panele fotowoltaiczne.

W Zielonce dzięki ponad 1,1 mln zł wsparcia z funduszy UE, z działania 4.2., przeprowadzona zostanie termomodernizacja budynku szkoły podstawowej. Inwestycja obejmie ocieplenie ścian zewnętrznych, dachów i stropodachów, wymianę okien i drzwi, instalacji centralnego ogrzewania oraz oświetlenia na energooszczędne, przebudowę systemu grzewczego i wentylacji wraz z rekuperacją, a także montaż systemu fotowoltaicznego. Całkowita wartość inwestycji to 2,79 mln zł.

Gmina Pokrzywnica pozyskała dotację z działania 4.2 w wysokości 0,4 mln zł na warty 0,52 mln zł projekt kompleksowej termomodernizacji szkoły podstawowej w Pokrzywnicy z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii. W ramach projektu zastaną zainstalowane m.in. kocioł na biomasę oraz instalacja fotowoltaiczna.

Beneficjentem dotacji z działania 4.2 dla RPO woj. mazowieckiego jest ponadto gmina Kołbiel, która wykona termomodernizację budynku szkoły podstawowej w Rudzienku. Ten projekt również zakłada montaż instalacji fotowoltaicznej, a jego wartość to 0,45 mln zł, przy czym unijna dotacja sięga 0,28 mln zł. 

red. gramwzielone.pl

Zobacz również

Komentarze

* Dodanie komentarza jest równoznaczne z akceptacją regulaminu

Giełda OZE

Finansowanie farm PV oraz wiatrowych z wygranymi aukcjami.

Katana Konsulting zaprasza Inwestorów kupujących gotowe projekty OZE z wygranymi aukcjami do aplikow czytaj dalej...

Kupimy projekty farm fotowoltaicznych na każdym etapie zaawansowania

Firma realizująca projekty farm fotowoltaicznych kupi projekty instalacji fotowoltaicznych na każdym czytaj dalej...

Firma z branży OZE wydzierżawi działki pod farmy fotowoltaiczne - obszar całego kraju

Firma realizująca farmy fotowoltaiczne wydzierżawi działki niezacienione pod budowę farm fotowoltaic czytaj dalej...

Preferencyjne pożyczki dla projektów z wygranymi aukcjami.

Katana Konsulting zaprasza Inwestorów planujących realizację projektu samodzielnie do aplikowania czytaj dalej...