Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe z szansą na dofinansowanie na OZE

Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe z szansą na dofinansowanie na OZE
Fot. Veolia
REKLAMA

Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe mają szansę na pozyskanie unijnego dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, w ramach poddziałania 1.3.2 Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym. 

W ramach poddziałania 1.3.2 wsparcie mogą uzyskać projekty z zakresu głębokiej, kompleksowej modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkaniowych.

Dofinansowane mogą zostać następujące projekty: ocieplenie przegród zewnętrznych obiektu; wymiana oświetlenia na energooszczędne; przebudowa systemów grzewczych lub podłączenie bardziej efektywnego energetycznie i ekologicznie źródła ciepła; instalacja/przebudowa systemów chłodzących; budowa lub przebudowa systemów wentylacji i klimatyzacji; zastosowanie automatyki pogodowej; zastosowanie systemów zarządzania energią w budynku; budowa lub przebudowa wewnętrznych instalacji odbiorczych oraz likwidacja dotychczasowych nieefektywnych źródeł ciepła; instalacja mikrogeneracji lub mikrotrigeneracji na potrzeby własne; a także instalacja OZE w modernizowanych energetycznie budynkach, jeśli to wynika z przeprowadzonego audytu energetycznego

Ponadto dofinansowane mogą zostać działania polegające na opracowaniu projektów modernizacji energetycznej stanowiących element projektu inwestycyjnego; instalacja indywidualnych liczników ciepła, chłodu oraz ciepłej wody użytkowej; modernizacja instalacji wewnętrznych ogrzewania i ciepłej wody użytkowej; instalacja zaworów podpionowych i termostatów; tworzenie zielonych dachów i „żyjących, zielonych ścian”; przeprowadzenie audytów energetycznych jako elementu projektu inwestycyjnego.

Wnioskodawcami poddziałania 1.3.2 mogą być spółdzielnie mieszkaniowe (forma prawna: kod 140) i wspólnoty mieszkaniowe (forma prawna: kod 085) – w obu przypadkach ze wskazanych obszarów w Strategiach ZIT miast wojewódzkich – z wyłączeniem Strategii ZIT Subregionu Centralnego województwa śląskiego –oraz z miast subregionalnych wskazanych w kontraktach terytorialnych, a także z miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze.

NFOŚiGW zastrzega, że wnioskodawca nie może ubiegać o dofinansowanie projektu, jeśli uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

Na głęboką, kompleksową modernizację energetyczną wielorodzinnych budynków mieszkaniowych w ramach działania 1.3.2 zarezerwowano 300 mln zł.

Minimalna wartość projektu mogącego ubiegać się o dofinansowanie to 3 mln zł. 

NFOŚiGW będzie przyjmował wnioski od 31 marca do 29 maja br. Rozstrzygnięcie konkursu przewidziano na listopad 2017 r.

Narodowy Fundusz informuje, że jako instytucja wdrażająca poddziałanie 1.3.2 planuje organizację szkolenia dla potencjalnych wnioskodawców. Zaplanowano je na II kwartał br.

W pierwszym naborze wniosków w ramach podzdziałania 1.3.2 złożono 39 wniosków na łączną kwotę 229 mln zł, które obecnie podlegają ocenie.

red. gramwzielone.pl

Zobacz również

Komentarze (1)

* Dodanie komentarza jest równoznaczne z akceptacją regulaminu
Dar |
Sporo kasy trzeba szykować na opracowanie kompletnego wniosku wg wytycznych NF....... a sukces 50/50

Giełda OZE

Enercon E-40/6.6.44

1 x Enercon E-40/6.6.44 -- Rok produkcji 2002 -- Wysokość wieży : 65 m -- Rotor : czytaj dalej...

CANADIAN SOLAR CS-3K280P innowacyjne moduły 280W poly

Przyjmujemy zamówienia na duże dostawy (1MW) w IQ 2018 r. innowacyjnych modułów polikrystalicznych ( czytaj dalej...

Panele BAUER 265W, cena 0,39E/Wp, okazja!

Witam, Oferta sprzedaży paneli produkcji niemieckiej firmy BAUER. Moc 265W. Polikrystaliczne. Okazy czytaj dalej...

Na sprzedaż - polska dystrybucja - Q Cells, Ja Solar

Do natychmiastowego odbioru. Wysokie stany magazynowe!!! Darmowy odbiór w 75 oddziałach Grodno S.A. czytaj dalej...