Dotacje na termomodernizację. Kolejne umowy z NFOŚiGW

Dotacje na termomodernizację. Kolejne umowy z NFOŚiGW
Fot. NFOŚiGW
REKLAMA

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zawarł kolejnych dziewięć umów o dofinansowanie projektów polegających na termomodernizacji budynków użyteczności publicznej. Koszt wszystkich przedsięwzięć to ponad 103 mln zł, z czego unijne dotacje w ramach poddziałania 1.3.1 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 razem przekroczą kwotę 76 mln zł.

Jak informuje NFOŚiGW, unijne wsparcie otrzymają Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie i Lublinie – Komenda Wojewódzkiej Policji w Lublinie zrealizuje dwa przedsięwzięcia: pierwsze w Lublinie, a drugie w Łukowie, Opolu Lubelskim, Hrubieszowie i Poniatowej – a także Zakład Karny w Gębarzewie, Areszt Śledczy w Tarnowskich Górach, Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie, Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie oraz Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu.

W sumie zostanie poddanych termomodernizacji aż 58 obiektów o łącznej powierzchni 120 922,59 m2, co w sumie szacunkowo będzie kosztowało 103 548 055,94 zł, z czego unijne wsparcie to kwota 76 486 862,59 zł.

Termomodernizacja Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie dotyczyć będzie 29 budynków o łącznej powierzchni 23 925,19 m2, z czego 19 budynków mieści się w Krakowie, natomiast 10 zlokalizowanych jest w innych miejscowościach województwa małopolskiego. Szacowane efekty tego przedsięwzięcia to: roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – 1 664,76 Mg CO2/rok, zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych – 5 300 172,22 kWh/rok, zmniejszenie zużycia energii końcowej – 22 881,67 GJ/rok, ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej – 28,32 MWh/rok oraz ilość zaoszczędzonej energii cieplnej – 22 779,73 GJ/rok. Inwestycja będzie kosztowała 23 454 010,96 zł, z czego unijne dofinansowanie opiewa na kwotę 19 935 909,31 zł.

W ramach dwóch projektów Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie termomodernizacji poddanych zostanie osiem budynków, o łącznej powierzchni 17 619,80 m2.

Pierwszy z projektów polegać będzie na termomodernizacji czterech obiektów Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Szacowane efekty tego przedsięwzięcia to: roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – 522,43 Mg CO2/rok, zmniejszenie zużycia energii końcowej – 5 857,57 GJ/rok, ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej – 293,78 MWh/rok, ilość zaoszczędzonej energii cieplnej – 4 776,86 GJ/rok oraz zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych – 2 396 380 kWh/rok. Koszt inwestycji to 15 758 804,18 zł, z czego dofinansowanie unijne to 13 389 883,55 zł.

Drugi projekt dotyczyć będzie termomodernizacji Komend Powiatowych Policji w Łukowie, Opolu Lubelskim i Hrubieszowie oraz Komisariatu Policji w Poniatowej. Efektami przedsięwzięcia będą: roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – 494,64 Mg CO2/rok, zmniejszenie zużycia energii końcowej – 4 772 GJ/rok, ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej – 409 MWh/rok, ilość zaoszczędzonej energii cieplnej – 3300 GJ/rok oraz zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych – 2 273 611 kWh/rok. Koszt realizacji inwestycji szacuje się na 6 441 944,85 zł, z czego dofinansowanie unijne opiewać będzie na kwotę 6 310 177,35 zł.

Termomodernizacją Zakładu Karnego w Gębarzewie objętych będzie osiem budynków położonych w Gębarzewie, o łącznej powierzchni 8 808 m2. Dzięki realizacji przedsięwzięcia szacowany spadek emisji gazów cieplarnianych wyniesie – 2 035 MgCO2/rok, a zmniejszenie zużycia energii końcowej – 16 887 GJ/rok. Koszty całkowite zadania to 9 807 317,45 zł, w tym udział dofinansowania UE to kwota 6 360 493,30 zł.

Z kolei w ramach termomodernizacji Aresztu Śledczego w Tarnowskich Górach kompleksową modernizacją energetyczną objęty będzie obiekt o powierzchni 2 834,55 m2. Dzięki unijnemu wsparciu zrealizowane będą cele: szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – 343,46 tony równoważnika CO2, zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych – 958 644,44 kWh/rok, zmniejszenie zużycia energii końcowej – 2 161,29 GJ/rok, ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej – 39,4 MWh/rok oraz ilość zaoszczędzonej energii cieplnej – 2 021,49 GJ/rok. Szacowane koszty inwestycji to 2 661 217 zł, z czego dofinansowanie UE to 2 262 034,45 zł.

Termomodernizacja Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie dotyczyć będzie dwóch budynków o łącznej powierzchni 16 598,35 m2. Szacowane efekty tego przedsięwzięcia to: roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – 331,99 Mg CO2/rok, zmniejszenie zużycia energii końcowej – 2 297,27 GJ/rok, zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych – 1 154 095,1 kWh/rok, ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej – 292,50 MWh/rok oraz ilość zaoszczędzonej energii cieplnej – 1 244,27 GJ/rok. Koszt inwestycji to 2 886 199,50 zł, z czego środki UE to 1 442 445,59 zł.

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim zmodernizuje budynek Urzędu o powierzchni 11 795,20 m2. Dzięki unijnemu dofinansowaniu osiągnięte zostaną cele: szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – 542,26 Mg CO2/rok, zmniejszenie zużycia energii końcowej – 5 813,82 GJ/rok, zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych – 1 700 675 kWh/rok, ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej – 186 MWh/rok, ilość zaoszczędzonej energii cieplnej – 5 144,29 GJ/rok. Planowany koszt inwestycji to 25 001 114 zł, z czego dofinansowanie UE to 19 648 625,50 zł.

W ramach projektu Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie zmodernizowane zostaną dwa budynki dydaktyczne uczelni o łącznej powierzchni 1 471,58 m2. Dzięki realizacji przedsięwzięcia osiągnięte zostaną cele: zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych – 611 391,66 kWh/rok, zmniejszenie zużycia energii końcowej – 1135,99 GJ/rok, ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej – 171,902 MWh/rok, ilość zaoszczędzonej energii cieplnej – 517,14 GJ/rok oraz szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – 186,23 Mg CO2/rok. Inwestycja kosztować będzie 2 881 900,44 zł, z czego środki unijne wynosić będą 1 988 101,93 zł.

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu zrealizuje projekt polegający na modernizacji energetycznej siedmiu budynków o łącznej powierzchni 37 869,92 m2. Przedsięwzięcie przyczyni się do realizacji celów: zmniejszenia zużycia energii końcowej – 6 981,82 GJ/rok, zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych – 4 029 205,55 kWh/rok, ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej – 887,06 MWh/rok, ilość zaoszczędzonej energii cieplnej – 3 788,42 GJ/rok oraz szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – 1 191,33 Mg CO2/rok. Koszt inwestycji to 14 655 547,56 zł, z czego dofinansowanie unijne to 5 149 191,61 zł.

red. gramwzielone.pl

Zobacz również

Komentarze

* Dodanie komentarza jest równoznaczne z akceptacją regulaminu

Giełda OZE

Projekty PV - 1MW pod aukcje i dotacje

Sprzedam projekty PV o mocy do 1MW w warmińsko-mazurskim pod dotacje - nabór do końca listopada 2017 czytaj dalej...

Szukamy partnerów do projektów PV

Posiadamy pakiet 50 projektów na różnych etapach zaawansowania, od decyzji administracyjnych do proj czytaj dalej...

Sprzedam Farmę Wiatrową

Witam, Sprzedam farmę wiatrową składającą się z 2 wiatraków typu Enercon E-53 (moc 800kW każdy), pos czytaj dalej...

SZUKAM DZIAŁKI POD DZIERŻAWĘ FARMY FOTOWOLTAICZNEJ

Podlaskie, Warminsko-Mazurskie, Mazovieckie, Lodzkie czytaj dalej...