URE przypomina o obowiązku audytu energetycznego

URE przypomina o obowiązku audytu energetycznego
Fot. Schneider Electric
REKLAMA

Wchodząca jutro w życie ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej nakłada na duże przedsiębiorstwa obowiązek sporządzania audytów energetycznych.

Urząd Regulacji Energetyki z tej okazji przypomina, że zgodnie z ustawą o efektywności energetycznej, audyt energetyczny przedsiębiorstwa jest procedurą mającą na celu przeprowadzenie szczegółowych i potwierdzonych obliczeń dotyczących proponowanych przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej oraz dostarczenie informacji o potencjalnych oszczędnościach energii.

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa ma być prowadzony co 4 lata przez „podmiot niezależny od audytowanego przedsiębiorcy, posiadający wiedzę oraz doświadczenie zawodowe w przeprowadzaniu tego rodzaju audytu bądź ekspert audytowanego przedsiębiorcy, jeżeli nie jest on bezpośrednio zaangażowany w audytowaną działalność tego przedsiębiorcy”.

Urząd Regulacji Energetyki informuje, że audyt należy przeprowadzić na podstawie aktualnych, reprezentatywnych, mierzonych i możliwych do zidentyfikowania danych dotyczących zużycia energii oraz, w przypadku energii elektrycznej, zapotrzebowania na moc.

Audyt powinien zawierać szczegółowy przegląd zużycia energii w budynkach lub zespołach budynków, w instalacjach przemysłowych oraz w transporcie, odpowiadających łącznie za co najmniej 90 proc. całkowitego zużycia energii przez przedsiębiorstwo.

Ponadto audyt powinien opierać się, o ile to możliwe, na analizie kosztowej cyklu życia budynku lub zespołu budynków oraz instalacji przemysłowych, a nie na okresie zwrotu nakładów tak, aby uwzględnić oszczędności energii w dłuższym okresie, wartości rezydualne inwestycji długoterminowych oraz stopy dyskonta.

Przedsiębiorca zobowiązany do wykonania audytu energetycznego ma po raz pierwszy przeprowadzić audyt w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy (tj. od 1 października 2016 r.) a następnie zawiadomić URE o przeprowadzonym audycie w terminie 30 dni od dnia jego przeprowadzenia.

Do zawiadomienia należy dołączyć informację o możliwych do uzyskania oszczędnościach energii wynikających z przeprowadzonego audytu energetycznego przedsiębiorstwa.

Przedsiębiorca ma obowiązek przechowywania do celów kontrolnych dane związane z audytem energetycznym przedsiębiorstwa przez okres 5 lat.

Kogo dotyczy obowiązek wykonania audytu energetycznego?

W myśl ustawy o efektywności energetycznej, zobowiązanym do przeprowadzenia audytu, lub do zlecenia jego przeprowadzenia, są przedsiębiorcy, którzy w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniali średniorocznie co najmniej 250 pracowników lub osiągnęli roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych przekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro lub sumy aktywów ich bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat przekroczyli równowartości 43 mln euro.

Nowy obowiązek nie dotyczy mikroprzedsiębiorców oraz firm z sektora MŚP. Ponadto zwolnienie obejmuje przedsiębiorców, którzy wdrożyli system zarządzania energią określony w Polskiej Normie dotyczącej systemów zarządzania energią, wymagań i zaleceń użytkowania, lub wdrożyli system zarządzania środowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS), a dodatkowo w ramach tych wdrożeń musieli przeprowadzić audyt energetyczny. 

red. gramwzielone.pl 

Zobacz również

Komentarze (1)

* Dodanie komentarza jest równoznaczne z akceptacją regulaminu
IXI |
Powstał kolejny biznes audytowy.

Giełda OZE

Sprzedam inwestycję wiatrową

Sprzedam elektrownie wiatrową. roczna produkcja ok 3500 MWh. atrakcyjna cena. czytaj dalej...

kupie projekt

Zdecydowanie kupię projekt elektrowni wiatrowej pod Vestasa V90, V80 lub Enercona E66 lub E70 czytaj dalej...

Projekt z pozwoleniem PV 499kW świetokrzyskie

Projekt z pozwoleniem na budowę, decyzja środowiskową, opłaconym przyłączem. gotowa dokumentacja do czytaj dalej...

Dotacje w Wielkopolsce na OZE

Do końca sierpnia jest szansa dla przedsiębiorców na Zdobycie Dotacji na OZE. Zdecydowanych przedsię czytaj dalej...