Smart metering. W Polsce już 450 tys. inteligentnych liczników

Smart metering. W Polsce już 450 tys. inteligentnych liczników
rwe 3231221
REKLAMA
Komisja Europejska zachęca państwa członkowskie Unii Europejskiej do przekształcania sieci elektroenergetycznej w sieć inteligentną (ISE). Elementem tego jest m.in. wyposażenie konsumentów energii w inteligentne liczniki zdalnego odczytu. W niektórych krajach wdrożenie to jest już na zaawansowanym poziomie, podczas gdy w innych jeszcze się nie rozpoczęło. Jak na tym europejskim tle prezentuje się Polska?

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie efektywności energetycznej (2012/27/UE) uznaje rozwój sieci elektroenergetycznej wyposażonej w inteligentne opomiarowanie za jeden ze sposobów zwiększenia efektywności energetycznej w Unii Europejskiej. W 2012 roku w obecnych państwach Wspólnoty oraz w Szwajcarii i Norwegii prowadzonych było około 280 projektów – badawczych, demonstracyjnych i wdrożeniowych – związanych z ISE oraz około 90 związanych z inteligentnym opomiarowaniem;  łączna wartość inwestycji w te projekty szacowana jest na około 1,8 miliarda euro – podaje raport Smart Grids projects in Europe: lessons learned and current developments opublikowany w kwietniu 2013 roku przez Wspólne Centrum Badawcze (Joint Research Centre) Komisji Europejskiej.

Krajem najbardziej zaawansowanym w Europie pod względem wdrożenia ISE są Włochy. Proces ten rozpoczęto tam już w 2001 roku. Dotychczas we włoskich gospodarstwach domowych zainstalowano ponad 30 milionów liczników zdalnego odczytu. Do pionierów wdrożenia należy również Szwecja, gdzie do 2009 roku w inteligentne liczniki wyposażona została większość konsumentów energii. Raport Wspólnego Centrum Badawczego wskazuje, że pod względem inwestycji związanych z ISE i inteligentnym opomiarowaniem, kraje Europy Zachodniej znacznie wyprzedzają państwa położone w środkowej i wschodniej części naszego kontynentu.

W Polsce z nowych liczników korzystają mieszkańcy kilku miast, m.in. Kalisza czy Władysławowa. Wdrożenie stopniowo obejmuje kolejne obszary. W inteligentne liczniki w najbliższych latach zostaną wyposażeni m.in. mieszkańcy Wrocławia, Torunia czy warszawskiej dzielnicy Praga-Południe. Ogółem do tej pory zainstalowano w Polsce ok. 450 tys. takich urządzeń.

Eksperci podkreślają, że wdrażanie inteligentnych sieci w kraju rozpoczęło się stosunkowo niedawno. Przekonują, że nie odbiega ono znacząco od przebiegu wdrażania ISE w innych krajach Unii Europejskiej. – W wielu z nich, podobnie jak w Polsce, za wdrożenie odpowiedzialni byli dystrybutorzy energii, a sam proces w pierwszej kolejności obejmował większych odbiorców, a dopiero później gospodarstwa domowe – komentuje Robert Stelmaszczyk, prezes Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej (PTPiREE). – Technologicznie Polska postawiła na interoperacyjność urządzeń, dzięki czemu docelowo łatwo będzie można zapewnić wymienność elementów systemu.

Dyrektywy unijne nakładają na Polskę obowiązek wyposażenia w inteligentne liczniki co najmniej 80 proc. konsumentów energii do 2020 roku. W chwili obecnej liczba zainstalowanych liczników jest różna w poszczególnych regionach Polski. Robert Stelmaszczyk podkreśla, że Operatorzy Systemu Dystrybucyjnego (OSD), którzy są odpowiedzialni za proces wdrożenia, deklarują, że dotrzymają ww. terminu. – Operatorzy z wszystkich grup energetycznych zbierają doświadczenia. Na chwilę obecną nie ma podstaw, by obawiać się, że Polsce nie uda się zrealizować wymogu instalacji liczników zdalnego odczytu u 80 proc. odbiorców do 2020 r. – przekonuje.


Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej

Zobacz również

Komentarze

* Dodanie komentarza jest równoznaczne z akceptacją regulaminu

Giełda OZE

4x1MW PV

3x1MW + 0,87MW Elektrownie Słoneczne z Pozwoleniem na budowę. Przyłącz na działce. Cena netto zawi czytaj dalej...

Poszukujemy firmy instalatorskie (sektor OZE)

Poszukujemy firmy instalatorskie do współpracy biznesowej przy budowie instalacji PV na terenie całe czytaj dalej...

Kupimy projekty farm PV w fazie RTB

Jesteśmy zainteresowani kupnem projektów farm PV, które uzyskały pozwolenie na przyłączenie do sieci czytaj dalej...

Panele Tier1 - Astronergy CHSM dla projektów

Oferujemy moduły Tier1 Astronergy poli/monokrystaliczne. Tylko ilości kontenerowe. Marka uzyskała s czytaj dalej...