Ceny świadectw pochodzenia energii odnawialnej

Ostatnia aktualizcja: 01:15
Legenda
OZEX_A (PMOZE_A) Cena średnia ważona wolumenem ze wszystkich transakcji kontraktem PMOZE_A na sesji giełdowej.
OZEX (PMOZE) Cena średnia ważona wolumenem ze wszystkich transakcji kontraktem PMOZE na sesji giełdowej.
KECX (PMEC) Cena średnia ważona wolumenem ze wszystkich transakcji kontraktem PMEC na sesji giełdowej.
KGMX (PMGM) Cena średnia ważona wolumenem ze wszystkich transakcji kontraktem PMGM na sesji giełdowej.
KMETX (PMMET) Cena średnia ważona wolumenem ze wszystkich transakcji kontraktem PMMET na sesji giełdowej.
BGX (PMBG) Cena średnia ważona wolumenem ze wszystkich transakcji kontraktem PMBG na sesji giełdowej.
KECX (PMEC-2013_P) Cena średnia ważona wolumenem ze wszystkich transakcji kontraktem PMEC-2013_P na sesji giełdowej.
KGMX (PMGM-2013_P) Cena średnia ważona wolumenem ze wszystkich transakcji kontraktem PMGM-2013_P na sesji giełdowej.
KMETX (PMMET-2013_P) Cena średnia ważona wolumenem ze wszystkich transakcji kontraktem PMMET-2013_P na sesji giełdowej.
PMOZE Prawa majątkowe do świadectw pochodzenia dla energii elektrycznej wyprodukowanej w OZE, której określony w świadectwie pochodzenia okres produkcji rozpoczął się przed 1 marca 2009 roku.
PMOZE_A Prawa majątkowe do świadectw pochodzenia dla energii elektrycznej wyprodukowanej w OZE, której określony w świadectwie pochodzenia okres produkcji rozpoczął się od 1 marca 2009 roku.
PMGM Prawa majątkowe do świadectw pochodzenia dla energii elektrycznej wyprodukowanej w kogeneracji opalanej paliwami gazowymi lub o łącznej zainstalowanej mocy elektrycznej do 1 MW.
PMMET Prawa majątkowe do świadectw pochodzenia dla energii elektrycznej wyprodukowanej w kogeneracji opalanej metanem uwalnianym i ujmowanym przy dołowych robotach górniczych w czynnych, likwidowanych lub zlikwidowanych kopalniach węgla kamiennego lub gazem uzyskiwanym z przetwarzania biomasy.
PMEC Prawa majątkowe do świadectw pochodzenia dla energii elektrycznej wyprodukowanej w pozostałych jednostkach kogeneracyjnych.
Data Oznacza dzień obrotu.
Wolumen (MWh) Wolumen, na podstawie którego został wyliczony dany indeks.
Cena (PLN/MWh) Cena jednostkowa za MWh wyrażona w złotych.
CZW. WT.
25/06 30/06
OZEX_A PLN/MWh 109.49 106.51
MWh 56 551.46 59 370.38
OZEX_A_TP PLN/MWh 173.73 157.16
MWh 282 802.56 331 357.56
OZEX_A_POLPX PLN/MWh 163.03 149.46
MWh 339 354.02 390 727.94
 

Giełda OZE

KAżdy projekt wiatrowy do 2 MW

Kupimy każdy projekt wiatrowy do 2MW, gotowy i niedokończony. Decyzja w 24 godziny czytaj dalej...

EFEKT ZACHĘTY

Bez efektu zachęty nie dostaniesz zielonych certyfikatów. Jeśli rozpoczynasz budowę po lipcu 2014 ro czytaj dalej...

SODAR Analiza wietrzności w cenie pomiaru wiatru

Wykonujemy pomiary i analizy z wykorzystaniem sodara. W pełni bankowalne dane. czytaj dalej...

SODAR pomiary wiatru do 500 metrów

Pomiar zgody z najnowszymi wytycznymi bankowymi. Bezpłatne doradztwo, dobór rodzajów pomiaru do lok czytaj dalej...