Ceny świadectw pochodzenia energii odnawialnej

Ostatnia aktualizcja: 02:37
Legenda
OZEX_A (PMOZE_A) Cena średnia ważona wolumenem ze wszystkich transakcji kontraktem PMOZE_A na sesji giełdowej.
OZEX (PMOZE) Cena średnia ważona wolumenem ze wszystkich transakcji kontraktem PMOZE na sesji giełdowej.
KECX (PMEC) Cena średnia ważona wolumenem ze wszystkich transakcji kontraktem PMEC na sesji giełdowej.
KGMX (PMGM) Cena średnia ważona wolumenem ze wszystkich transakcji kontraktem PMGM na sesji giełdowej.
KMETX (PMMET) Cena średnia ważona wolumenem ze wszystkich transakcji kontraktem PMMET na sesji giełdowej.
BGX (PMBG) Cena średnia ważona wolumenem ze wszystkich transakcji kontraktem PMBG na sesji giełdowej.
KECX (PMEC-2013_P) Cena średnia ważona wolumenem ze wszystkich transakcji kontraktem PMEC-2013_P na sesji giełdowej.
KGMX (PMGM-2013_P) Cena średnia ważona wolumenem ze wszystkich transakcji kontraktem PMGM-2013_P na sesji giełdowej.
KMETX (PMMET-2013_P) Cena średnia ważona wolumenem ze wszystkich transakcji kontraktem PMMET-2013_P na sesji giełdowej.
PMOZE Prawa majątkowe do świadectw pochodzenia dla energii elektrycznej wyprodukowanej w OZE, której określony w świadectwie pochodzenia okres produkcji rozpoczął się przed 1 marca 2009 roku.
PMOZE_A Prawa majątkowe do świadectw pochodzenia dla energii elektrycznej wyprodukowanej w OZE, której określony w świadectwie pochodzenia okres produkcji rozpoczął się od 1 marca 2009 roku.
PMGM Prawa majątkowe do świadectw pochodzenia dla energii elektrycznej wyprodukowanej w kogeneracji opalanej paliwami gazowymi lub o łącznej zainstalowanej mocy elektrycznej do 1 MW.
PMMET Prawa majątkowe do świadectw pochodzenia dla energii elektrycznej wyprodukowanej w kogeneracji opalanej metanem uwalnianym i ujmowanym przy dołowych robotach górniczych w czynnych, likwidowanych lub zlikwidowanych kopalniach węgla kamiennego lub gazem uzyskiwanym z przetwarzania biomasy.
PMEC Prawa majątkowe do świadectw pochodzenia dla energii elektrycznej wyprodukowanej w pozostałych jednostkach kogeneracyjnych.
Data Oznacza dzień obrotu.
Wolumen (MWh) Wolumen, na podstawie którego został wyliczony dany indeks.
Cena (PLN/MWh) Cena jednostkowa za MWh wyrażona w złotych.
CZW. WT.
04/02/2016 09/02/2016
OZEX_A PLN/MWh 117.84 117.80
MWh 64 552.33 53697.54
OZEX_A_TP PLN/MWh 147.25 143.34
MWh 63 066.07 476865.91
OZEX_A_POLPX PLN/MWh 132.37 140.76
MWh 127 618.40 530563.45

Giełda OZE

Kupię Projekt pod Farmę Fotowoltaiczną do 2MW w woj. Dolnośląskim

Kupię Projekt pod Farmę Fotowoltaiczną do 2MW w woj. Dolnośląskim czytaj dalej...

Kupię Projekt pod Elektrownie Wiatrowe do 5MW w woj. Dolnośląskim

Kupię Projekt pod Elektrownie Wiatrowe do 5MW w woj. Dolnośląskim czytaj dalej...

Kupię Projekt na Vestas V 80 lub V 90

Kupię Projekt na Vestas V 80 lub V 90 z prawomocnym pozwoleniem na budowę. czytaj dalej...

Kupię Turbinę Wiatrową Vestas V 80 2MW

Kupię Turbinę Wiatrową Vestas V 80 2MW czytaj dalej...