Powstanie krajowy system weryfikacji biomasy

Powstanie krajowy system weryfikacji biomasy
EREC press
REKLAMA
W ubiegłym tygodniu doszło do spotkania przedstawicieli Urzędu Regulacji Energetyki, rządu i reprezentantów sektora producentów biomasy, którego celem było przygotowanie jednolitych standardów weryfikacji biomasy energetycznej. 

W zorganizowanym z inicjatywy URE spotkaniu z przedstawicielami instytucji skupiających producentów biomasy dla energetyki zawodowej, do którego doszło 14 sierpnia, wziął udział Maciej Bando, wiceprezes Urzędu Regulacji Energetyki oraz Katarzyna Szwed-Lipińska, Dyrektor Departamentu Systemów Wsparcia w URE, a także m.in. Janusz Pilitowski, Dyrektor Departamentu Energetyki Odnawialnej w Ministerstwie Gospodarki oraz Elżbieta Jerzak, Dyrektor Biura Cukru i Biopaliw w Agencji Rynku Rolnego.

- Szczególną uwagę poświęcono działaniom elektrowni i elektrociepłowni wobec producentów biomasy. Praktyki tych przedsiębiorstw energetycznych nasuwają bowiem wątpliwości, co do zgodności z obowiązującym prawem. Kolejną istotną kwestią była sytuacja dotycząca wniosków o wydanie świadectw pochodzenia. Przedstawiciele URE zaproponowali stworzenie krajowego systemu weryfikacji biomasy. Miałby on odegrać istotną rolę w procesie rozpoznawania wniosków o wydanie świadectw pochodzenia dla jednostek wytwarzających energię elektryczną z biomasy, przyczyniłby się do usprawnienia i przyspieszenia postępowań dotyczących weryfikacji źródeł pozyskania oraz kwalifikacji tego surowca - informuje Urząd Regulacji Energetyki, dodając, że uczestnictwo w systemie byłoby dobrowolne. 

Kolejne spotkanie mające na celu opracowanie systemu weryfikacji biomasy energetycznej zaplanowano na przyszły miesiąc. Gotowość do jego współtworzenia zadeklarowały już Ministerstwo Gospodarki oraz Agencja Rynku Rolnego. 

- Wypracowanie jednolitych standardów weryfikacji biomasy stanowić będzie cenny impuls do jak najszybszego podjęcia działań legislacyjnych, zmierzających do nadania w przyszłości projektowanym rozwiązaniom określonych ram prawnych - komentuje powody powołania systemu weryfikacji biomasy Maciej Bando, wiceprezes URE. 

gramwzielone.pl

Zobacz również

Komentarze

* Dodanie komentarza jest równoznaczne z akceptacją regulaminu

Giełda OZE

4x1MW PV

3x1MW + 0,87MW Elektrownie Słoneczne z Pozwoleniem na budowę. Przyłącz na działce. Cena netto zawi czytaj dalej...

Poszukujemy firmy instalatorskie (sektor OZE)

Poszukujemy firmy instalatorskie do współpracy biznesowej przy budowie instalacji PV na terenie całe czytaj dalej...

Kupimy projekty farm PV w fazie RTB

Jesteśmy zainteresowani kupnem projektów farm PV, które uzyskały pozwolenie na przyłączenie do sieci czytaj dalej...

Panele Tier1 - Astronergy CHSM dla projektów

Oferujemy moduły Tier1 Astronergy poli/monokrystaliczne. Tylko ilości kontenerowe. Marka uzyskała s czytaj dalej...