Nowe Prawo energetyczne, nowe problemy z uzyskaniem świadectw kogeneracji?

Nowe Prawo energetyczne, nowe problemy z uzyskaniem świadectw kogeneracji?
Biogaz-Tech press
REKLAMA
Ministerialny projekt ustawy Prawo Energetyczne może sprawić, że jednostkom kogeneracji opalanym gazami specjalnymi lub biogazem rolniczym trudniej będzie uzyskać odpowiednie świadectwa pochodzenia energii z kogeneracji. W praktyce mogą liczyć tylko na „czerwone” lub „fioletowe” certyfikaty – alarmują przedstawiciele TÜV SÜD Polska.
 
Projekt ustawy Prawo Energetyczne z dnia 8.10.2012 r. w artykule 132 ust. 2 ujmuje jednostki kogeneracji, które mogą wnioskować o świadectwa pochodzenia energii z kogeneracji. Oprócz całkowicie nowej jednostki kogeneracji – jaką jest jednostka rozpoczynająca wytwarzanie energii elektrycznej nie wcześniej niż dnia 1 stycznia 2013 r. - na miejscu jednostki kogeneracji opalanej paliwami gazowymi pojawiła się jednostka kogeneracji opalana wyłącznie gazem ziemnym wysokometanowym lub zaazotowanym (natomiast w Uzasadnieniu do Ustawy – prawo energetyczne nadal jest mowa w tym miejscu o paliwach gazowych).

- W praktyce oznacza to, że zawężono liczbę jednostek kogeneracji, które mogłyby ubiegać się o tzw. „żółte” świadectwa z kogeneracji. Jak dotąd, o taki rodzaj świadectwa mogły starać się jednostki, które opalane były nie tylko gazem ziemnym, lecz także innymi rodzajami gazu palnego (w tym gazami specjalnymi uznanymi za paliwa gazowe Komunikatem Prezesa URE z dnia 23.10.2007 r.) dostarczanymi za pomocą sieci gazowej, a także biogazem rolniczym. Nowy zapis spowoduje, że jednostki które dotąd były opalane gazami specjalnymi i mogły wnioskować o „żółte” świadectwa będą mogły jedynie pozyskiwać świadectwa tzw. „czerwone”, natomiast jednostki opalane biogazem rolniczym co najwyżej pozyskiwać z kogeneracji świadectwa tzw. „fioletowe” - wyjaśnia Marek Marcisz, specjalista ds. energetyki firmy certyfikującej TÜV SÜD Polska. 

Zmianę tą najbardziej odczują biogazownie, które wytwarzają biogaz rolniczy i spalają go w swoich jednostkach kogeneracji. Pomimo że spełniają wymogi pozwalające na produkcję biogazu rolniczego i stanowią stabilne źródło energii elektrycznej i ciepła, zostaną odsunięte od odpowiednio wysokiego wsparcia. Koszt produkcji energii elektrycznej w biogazowniach jest bardzo wysoki za sprawą rosnących cen substratów. Niestety, nowe prawo energetyczne zmniejszy im poziom wsparcia z kogeneracji z ok. 125 zł/MWh (za świadectwa „żółte”) do ok. 60 zł/MWh (za świadectwa „fioletowe”):

- Być może zmiana przepisów ma na celu pobudzenie systemu świadectw pochodzenia z biogazu rolniczego, co zmusi biogazownie do wprowadzania biogazu rolniczego do gazowej sieci dystrybucyjnej, a co za tym idzie, do poniesienia kolejnych kosztów związanych z utrzymywaniem odpowiednio wysokich parametrów jakościowych biogazu
- dodaje Marek Marcisz.

materiał prasowy

Zobacz również

Komentarze

* Dodanie komentarza jest równoznaczne z akceptacją regulaminu

Giełda OZE

Atrakcyjne finansowanie budowy farm fotowoltaicznych i wiatrowych

Pragnę przedstawić możliwość alternatywnego pozyskania finansowania z funduszy kapitałowych. Fundusz czytaj dalej...

Ekipy do montażu PV województwo kujawsko-pomorskie

Poszukuję ekip do montażu na cały październik, praca w województwie kujawsko-pomorskim. Projekt para czytaj dalej...

Oferta sprzedazy PV 1MW+wygrana aukcja 387 PLN/MW + grunt

Oferta sprzedazy PV☼1MW+wygrana aukcja 387 PLN/MW + grunt Sprzedamy 100% udziałów w spółce celowej, czytaj dalej...

Sprzedam projekt PV 1mw woj. podlaskie

Sprzedam projekt pv z pozwoleniem na budowę na terenie woj. podlaskiego o mocy 1 MW czytaj dalej...