Dotacje na kogenerację na Mazowszu

Dotacje na kogenerację na Mazowszu
Fot. Weltec
REKLAMA

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego rozpoczął się nabór wniosków na unijne dofinansowanie do inwestycji w wysokosprawną kogenerację, w tym wykorzystującą odnawialne źródeł energii. Do podziału jest ponad 10 mln zł.

Rozpoczęty wczoraj nabór wniosków dotyczy działania 4.2 „Efektywność energetyczna”, typ projektów „Budowa lub przebudowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w kogeneracji”

W konkursie nr RPMA.04.02.00-IP.01-14-084/18 unijne dotacje mogą wesprzeć  inwestycje polegające na budowie, rozbudowie jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji, w tym wykorzystujących OZE, a także na  przebudowie jednostek wytwarzania ciepła, w wyniku której jednostki te zostaną zastąpione jednostkami wytwarzania energii w wysokosprawnej kogeneracji – zgodnie definicją „wysokosprawnej kogeneracji” w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r.

Zgodnie z tą dyrektywą, wysokosprawna kogeneracja musi spełniać warunek, zgodnie z którym produkcja w jednostkach kogeneracyjnych powinna zapewniać oszczędność energii pierwotnej w wysokości co najmniej 10 proc. w porównaniu z wartościami referencyjnymi dla rozdzielonej produkcji ciepła i energii elektrycznej. W tej dyrektywie znajdziemy też zapis, zgodnie z którym produkcja w małoskalowych jednostkach kogeneracyjnych i jednostkach mikrokogeneracyjnych, zapewniająca oszczędność energii pierwotnej, może kwalifikować się jako wysokosprawna kogeneracja.

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie projektu w ramach konkursu są JST, ich związki i stowarzyszenia; jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną; jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną; przedsiębiorstwa; dostawcy usług energetycznych w rozumieniu dyrektywy 2012/27/UE; podmioty lecznicze działające w publicznym systemie ochrony zdrowia; instytucje kultury; szkoły wyższe; spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, TBS-y; kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych; organizacje pozarządowe; a także PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne.

Budżet konkursu sięga 10,72 mln zł. W przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną oraz realizowanych w ramach pomocy de minimis maksymalny poziom dofinansowania wynosi 80 proc. kosztów kwalifikowanych.

Nabór będzie prowadzony do 4 stycznia 2019 r. Rozstrzygnięcie przewidziano na maj przyszłego roku.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.

Zobacz również

Komentarze

* Dodanie komentarza jest równoznaczne z akceptacją regulaminu

Giełda OZE

elektrownia wiatrowa 1MW - projekt wraz z turbiną

Sprzedam projekt elektrowni wiatrowej wraz z generatorem - opcja pod klucz. Lokalizacja: woj. lubel czytaj dalej...

Micon NM 60 woj. Lubelskie. Projekt. Sprzedam

Sprzedam projekt pod Micona NM 60 wieża ok 76m. woj. Lubelskie. pow. Lublin. Proszę o kontakt tel. B czytaj dalej...

poszukuje dochodowych rentownych projektów

Poszukuje dochodowego rentownej inwestycji oraz finansowania wiatrak, farmy słoneczne czytaj dalej...

Szafa bateryjna

Witam, poszukuję otwartych szaf/rack bateryjnych dla baterii Pylontech. Więcej informacji mailowo l czytaj dalej...