Biomasa dla elektrowni tylko od leśników

Biomasa dla elektrowni tylko od leśników
Fot. Agentur für Erneuerbare Energien e.V
REKLAMA

Ministerstwo Energii przygotowało projekt rozporządzenia nt. udziału biomasy rolniczej w biomasie wykorzystywanej w energetyce. Na zgłoszenie uwag w ramach konsultacji ME dało dwa dni. Uwagi można zgłaszać tylko do jutra.

Minister energii uzyskał możliwość określenia w drodze rozporządzenia wielkości minimalnego udziału wagowego biomasy pochodzenia rolniczego w łącznym udziale wagowym biomasy poprzez art. 60a ust 3. ustawy o odnawialnych źródłach energii.

Korzystając z tej możliwości, ME przygotowało projekt rozporządzenia, proponując minimalny udział wagowy biomasy pochodzenia rolniczego na poziomie 0 proc. w łącznym udziale wagowym biomasy dla instalacji spalania wielopaliwowego, dedykowanych instalacji spalania wielopaliwowego, dedykowanych instalacji spalania biomasy oraz układów hybrydowych, w których biomasa, stanowiąca odpady lub pozostałości pochodzenia biologicznego z leśnictwa i związanych działów przemysłu, jest spalana w miejscu ich powstania.

ME zaznacza, że ostatnia nowelizacja ustawy o OZE wprowadza, w art. 60a ust 2, minimalny udział wagowy biomasy pochodzenia rolniczego, w łącznym udziale wagowym biomasy dla instalacji spalania wielopaliwowego oraz dedykowanych instalacji spalania wielopaliwowego o mocy zainstalowanej elektrycznej wyższej niż 5 MW (na poziomie 85 proc.) oraz dla dedykowanych instalacji spalania biomasy oraz układów hybrydowych o mocy zainstalowanej elektrycznej wyższej niż 20 MW (na poziomie 10 proc.).

Resort energii opracowując przedmiotowy projekt rozporządzenia, analizując dostępne dane i informacje, nie znalazł podstaw do określenia wielkości udziału, o którym mowa w art. 60a ust. 2 ustawy w zakresie, w jakim instalacje spalają stanowiące biomasę odpady lub pozostałości pochodzenia biologicznego z leśnictwa i związanych działów przemysłu, spalanych w miejscu ich powstania, na poziomie innym niż wynikającym z przepisów obowiązujących bezpośrednio przed wejściem w życie art. 60a ust. 2 ustawy (tj. rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 października 2012 r.) – komentuje Ministerstwo Energii.

Jak wskazuje resort energii, określenie wielkości przedmiotowego udziału na poziomie wyższym niż zaproponowany – zdaniem ME – będzie w praktyce oznaczało brak możliwości uznania energii wytwarzanej w określonych instalacjach spalających pozostałości z przemysłu przetwarzającego produkty z produkcji leśnej, spalanych w miejscu ich powstania, jako energii z odnawialnych źródeł energii upoważniającej wytwórcę tej energii do otrzymania świadectwa pochodzenia energii potwierdzającego jej wytworzenie z odnawialnych źródeł energii, o którym mowa w art. 44 ust. 1 ustawy. – Taki stan rzeczy nie był intencją ustawodawcy przy wprowadzaniu art. 60a ust. 2 do ustawy – ocenia resort energii, ktróry zresztą przygotował projekt ostatniej nowelizacji ustawy o OZE.

Rozporządzenie ma zacząć obowiązywać dzień po dniu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. W projekcie rozporządzenia nie wskazuje się jednak daty jego wejścia w życie.

Do tego czasu mają zostać utrzymane regulacje zgodne z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 18 października 2012 r.

red. gramwzielone.pl

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o

Zobacz również

Komentarze (2)

* Dodanie komentarza jest równoznaczne z akceptacją regulaminu
Kf |
Dobra zmiana. Lasy Państwowe mają monopol na biomasę. Super... Będą windować cenę. Poza tym Ci co posadzili wierzbę energetyczną i inne takie dostają w dup... Super rząd. Tchórzewski i inni tacy rozpierdzielą wszystko...
Kuba |
Ja to troche inaczej rozumien (no chyba że się mylę). Jeżeli jest podany minimalny udział to znaczy że minimum tyle musi być w spalanym wolumenie. Jeżeli minimalny udział biomasy rolniczej wynosi 0 to nie oznacza, że nie wolno jej dodawać. Po prostu nie ma obowiązku jej kupowania, ale zawsze mozna to zrobić. Poza tym, wierzba to chyba nie jesty bimasa rolnicza (a może jednak nie mam racji)?

Giełda OZE

4x1MW PV

3x1MW + 0,87MW Elektrownie Słoneczne z Pozwoleniem na budowę. Przyłącz na działce. Cena netto zawi czytaj dalej...

Poszukujemy firmy instalatorskie (sektor OZE)

Poszukujemy firmy instalatorskie do współpracy biznesowej przy budowie instalacji PV na terenie całe czytaj dalej...

Kupimy projekty farm PV w fazie RTB

Jesteśmy zainteresowani kupnem projektów farm PV, które uzyskały pozwolenie na przyłączenie do sieci czytaj dalej...

Panele Tier1 - Astronergy CHSM dla projektów

Oferujemy moduły Tier1 Astronergy poli/monokrystaliczne. Tylko ilości kontenerowe. Marka uzyskała s czytaj dalej...