Kogeneracja biomasowa – innowacja w energetyce na miarę XXI wieku

Kogeneracja biomasowa – innowacja w energetyce na miarę XXI wieku
Fot. AURUM
REKLAMA

Czy można w prosty sposób zarządzać systemem zasilania i ogrzewania budynków, redukując przy tym koszty pozyskania energii nawet o 70 proc? Warszawska firma AURUM ENERGY, udoskonalając metodę produkcji energii z wykorzystaniem procesu gazyfikacji biomasy, udowania, że tak.

W komedii "Alternatywy 4" Stanisława Barei, w odcinku „Dwudziesty stopień zasilania”, w czasie srogiej zimy mieszkańcy bloku muszą poradzić sobie z brakiem ciepła w kaloryferach. Ratunku szukają na własną rękę. Wspólnym wysiłkiem organizują więc parową lokomotywę, węgiel i podłączają się do węzła ciepłowniczego w bloku. W końcu w mieszkaniach robi się ciepło.

Dziś dwudziesty stopień zasilania brzmi anegdotycznie, choć trzy lata temu, w sierpniu 2015 roku, mieliśmy okazję przypomnieć sobie, że zagrożenie dostaw zasilania jest realne także w obecnej rzeczywistości.   

Nie zmieniło się jednak jedno – własna modułowa elektrociepłownia może nas uniezależnić od dostaw energii ze źródeł zewnętrznych. I zapewni przy tym spore oszczędności.

Kogeneracja to jedna z najczystszych technologii produkcji energii elektrycznej i cieplnej.

Wybrane paliwo (gaz ziemny, biogaz, czy gaz ze zgazowanej biomasy) trafia do silnika, w którym jest spalane. Następnie energia mechaniczna zamieniana jest w prądnicy sprzężonej z silnikiem na energię elektryczną, natomiast ciepło wytwarzane przez blok silnika oraz spaliny, może być wykorzystane pod dowolną postacią, jako chłód, para technologiczna, olej termalny, gorące powietrze czy gorąca woda.  

W tradycyjnej elektrowni, której głównym produktem jest energia elektryczna, ciepło – ze względu na duże odległości dzielące potencjalnych odbiorców, zawierające ponad połowę energii dostarczonej w paliwie – stanowi odpad ulatujący do atmosfery. To wielkie marnotrawstwo, które nie tylko wpływa negatywnie na środowisko, ale zwiększa też cenę energii w naszych domach i firmach – tłumaczy Bartosz Ścisłowicz, prezes zarządu spółki AURUM ENERGY. – W modułowej elektrociepłowni wykorzystywane są dwa strumienie energii. Pozwala to ograniczyć zużycie paliwa i straty o połowę oraz zredukować dodatkowo szkodliwą emisję CO2.

W instalacji kogeneracyjnej, w zależności od mocy urządzenia, z dostarczonej 1 kWh energii pierwotnej w postaci gazu ziemnego, biogazu lub innego paliwa gazowego, możemy uzyskać od 29 do nawet 48 proc. energii elektrycznej. Dodatkowo, dzięki produkcji w miejscu zużycia, zagospodarowujemy strumień ciepła pod dowolną postacią, zawierający od 40 do 60 proc. energii niesionej w gazie.

Ograniczając zużycie paliwa lub zamieniając źródło węglowe na gaz ziemny, teoretycznie droższy, dzięki wykorzystaniu kogeneracji, w praktyce obniżamy koszty zakupu energii. To zaś przyczynia się do poprawy jakości powietrza i likwidacji smogu, tak często zalegającego w naszych miastach.   

Innowacyjna gazyfikacja

Zyski z kogeneracji są spore. – Oferowane urządzenia, projektowane i budowane od podstaw przez nasz zespół, poprzez zastosowane w nich technologie, pozwalają w prosty sposób zarządzać systemem zasilania i ogrzewania obiektów przemysłowych oraz budynków mieszkalnych, redukując koszty pozyskania energii nawet do 70 proc – wylicza Bartosz Ścisłowicz. – Oznacza to, że cała inwestycja szybko staje się dochodowa. Z naszych analiz wynika, że w zależności od profilu klienta, zwrot z inwestycji może nastąpić w okresie od dwóch do pięciu lat. To dużo wyższa rentowność niż w przypadku instalacji fotowoltaicznych lub wiatrowych. Warto także dodać, że naszą ofertą udowadniamy że wykorzystanie kogeneracji jest w polskich warunkach możliwe, nawet bez jakiegokolwiek wsparcia w postaci dotacji.

Najbardziej obiecująca wydaje się być możliwość wykorzystania procesu gazyfikacji biomasy do produkcji czystej, odnawialnej energii elektrycznej i cieplnej.

Kogeneracja jest technologią, która umożliwia produkcję przez ponad 8000 h w ciągu roku. Stanowi zatem idealne uzupełnienie lub wręcz podstawę funkcjonalną klastrów energii, które w założeniu mają wytwarzać energię na potrzeby odbiorców lokalnych, wykorzystujących inne, mniej stabilne, pracujące okresowo źródła wytwórcze takie jak fotowoltaika czy elektrownie wiatrowe, a w porównaniu z technologią biogazową wymaga dużo mniejszej powierzchni zabudowy i paliwa o szerszej dostępności – podkreśla Bartosz Ścisłowicz.

Zgazowanie jest procesem konwersji termochemicznej pozwalającym na przekształcenie biomasy w gaz palny, który może być zastosowany jako nośnik energii w wielu technologiach. Jego wykorzystanie ograniczone jest niską jakością. Aby uzyskać gaz o odpowiednich parametrach, prowadzone zarówno w Polsce jak i za granicą prace badawcze koncentrują się na jego oczyszczaniu – usuwaniu lub przekształcaniu składników niepożądanych.

Jak tłumaczy Ścisłowicz, AURUM ENERGY w opracowanej technologii koncentruje się na uzyskaniu gazu o właściwych parametrach bez potrzeby stosowania drogich i rozbudowanych układów czyszczących. Skuteczność opracowanego zespołu potwierdzono w instalacji pilotażowej, uzyskując czyste paliwo gazowe, spełniające normy narzucane przez dostawców silników spalinowych. 

Innowacyjny projekt wpisuje się w promowane zarówno w Polsce jak i na świecie czyste technologie energetyczne. Zapewnia ciągłą produkcję, nie wymagającą magazynowania. Charakteryzuje się przy tym znacznie wyższym wskaźnikiem rentowności. Co równie istotne, w kontekście zagrożeń w ograniczeniu dostaw energii argument zapewnienia bezpieczeństwa ma w przypadku wielu branż priorytetowe znaczenie. 

Dla kogo to jest?

Technologia kogeneracji, również biomasowej, przeznaczona jest dla bardzo szerokiego grona odbiorców. To zarówno zakłady pracy, cukrownie, szklarnie, mleczarnie, obiekty handlowe czy usługowe (szkoły, pływalnie), a także lokalne kotłownie osiedlowe. – Nie ma ograniczeń w zakresie lokalizacji – tłumaczy Bartosz Ścisłowicz. – Wszystko zależy od tego, jakie potrzeby ma odbiorca, każdy przypadek rozpatrujemy indywidualnie i proponujemy rozwiązania, które przyniosą największe oszczędności. 

Elektryczność wytwarzana przez agregaty kogeneracyjne może być zużywana zarówno na potrzeby własne obiektu, w którym urządzenie jest zainstalowane, a także sprzedawana do sieci energetycznej. Energię cieplną możemy wykorzystać do ogrzewania jak i do przygotowania ciepłej wody użytkowej lub ciepła technologicznego. Możliwa jest również produkcja chłodu na potrzeby klimatyzacji z zastosowaniem agregatów ad- lub absorbcyjnych zasilanych gorącą wodą lub spalinami. Agregaty kogeneracyjne mogą również służyć jako zapasowe źródła energii elektrycznej, tam gdzie zasilanie musi być dostarczane nieprzerwanie przez całą dobę.

System jest bardzo elastyczny dzięki zastosowaniu magazynu – bufora gorącej wody, a także dzięki możliwości wyboru priorytetu działania – produkcji ciepła lub energii elektrycznej – przekonuje Bartosz Ścisłowicz. – W sytuacji, kiedy energia elektryczna jest droższa, produkujemy ją na potrzeby własne podobnie jak ciepło, a kiedy nie jest możliwe jego pełne wykorzystanie, ładujemy bufor.

Jak to działa?

Proces wdrożenia projektu modułowej elektrociepłowni rozpoczynamy od analizy profilu energetycznego potencjalnego partnera. Pozwala to na identyfikację wszystkich obszarów, w których możliwe jest uzyskanie oszczędności i zaproponowanie rozwiązań które przyniosą największe korzyści. Priorytetem, prócz bezpieczeństwa dostaw energii, jest obniżenie kosztów funkcjonowania całego systemu. Niższe koszty pozyskania mediów zwiększają przewagę nad konkurencją, dlatego warto szukać rozwiązań w tym zakresie. Po uzyskaniu niezbędnych danych przygotowujemy model finansowy określający zasadność inwestycji. Na każdym etapie realizacji przedsięwzięcia przejmujemy większość zadań, aby nasz partner mógł się skupić na podstawowej działalności – mówi Bartosz Ścisłowicz.

W związku z realizacją projektu kogeneracji biomasowej AURUM ENERGY zaprasza do współpracy partnera generującego zapotrzebowanie na energię elektryczną i cieplną. Spółka dostarczy nieodpłatnie zespół urządzeń wytwórczych w celu przeprowadzenia długookresowych testów instalacji. Bezpośrednią korzyścią dla potencjalnego partnera będzie możliwość ograniczenia kosztów zaopatrzenia w energię, poprawa bezpieczeństwa produkcji oraz zmniejszenia oddziaływania na środowisko.   

AURUM – MODUŁOWA ELEKTROCIEPŁOWNIA / BROSZURA [PDF]

Zapraszamy do kontaktu:

www.aurum-energy.com   /   biuro@aurum-energy.com  /  +48 508 200 850artykuł sponsorowany

Zobacz również

Giełda OZE

Finansowanie farm PV oraz wiatrowych z wygranymi aukcjami.

Katana Konsulting zaprasza Inwestorów kupujących gotowe projekty OZE z wygranymi aukcjami do aplikow czytaj dalej...

Kupimy projekty farm fotowoltaicznych na każdym etapie zaawansowania

Firma realizująca projekty farm fotowoltaicznych kupi projekty instalacji fotowoltaicznych na każdym czytaj dalej...

Firma z branży OZE wydzierżawi działki pod farmy fotowoltaiczne - obszar całego kraju

Firma realizująca farmy fotowoltaiczne wydzierżawi działki niezacienione pod budowę farm fotowoltaic czytaj dalej...

Preferencyjne pożyczki dla projektów z wygranymi aukcjami.

Katana Konsulting zaprasza Inwestorów planujących realizację projektu samodzielnie do aplikowania czytaj dalej...