Wyniki aukcji dla biomasy CHP i biogazu we Francji

Wyniki aukcji dla biomasy CHP i biogazu we Francji
Fot. EREC, flickr cc
REKLAMA

Francuski rząd przeprowadził już kolejną aukcję przeznaczoną dla inwestorów planujących budowę kogeneracyjnych elektrowni biomasowych lub biogazowych. Uzyskane ceny pokazują, że będzie to znacznie droższy sposób produkcji energii niż ze źródeł energii obejmowanych przez Paryż wsparciem w ramach aukcji dla wiatru czy PV.

Nowy system aukcji dla biomasy i biogazu Francuzi ogłosili w lutym 2016 r. Przyjęto, że w ciągu trzech lat obędą się trzy aukcje na łączną moc 180 MWe. Przyjęto, że wsparcie – w postaci dodatkowego wynagrodzenia do sprzedawanej energii na okres 20 lat – obejmie co roku kogeneracyjne instalacje o jednostkowej mocy w przedziale 300 kW-25 MW wykorzystujące biomasę drzewną o łącznej mocy 50 MW (w tym 10 MW dla systemów o mocy jednostkowej do 3 MW) oraz instalacje biogazowe o jednostkowej mocy ponad 500 kW na łączną moc 10 MW.

Pierwszą aukcję przeprowadzono w sierpniu 2016 r., a jej wyniki podano dopiero w marcu kolejnego roku. Zgłoszono 41 projektów na łączną moc 156 MW. Nagrodzono 14 z nich, z czego 12 biomasowych i dwa biogazowe. Średnia, przysługująca na 20 lat taryfa dla zwycięskich projektów wyniosła 122 EUR/MWh.

Teraz francuskie ministerstwo ekologii i sprawiedliwej transformacji podaje wyniki już kolejnej tego rodzaju aukcji, w której wystartowało 45 projektów na łączną moc 176,8 MW.

Wsparciem objęto 11 projektów o łącznej mocy 52,9 MW. 9 z tych projektów dotyczyło biomasy, a dwa biogazu. Francuskie ministerstwo podaje, że te instalacje mają produkować co roku 400 GWh energii elektrycznej oraz ciepło w ilości odpowiadającej 1 TWh rocznie.

Średnia cena w przypadku zakwalifikowanych projektów biomasowych o jednostkowej mocy do 3 MW wyniosła 137 EUR/MWh – wobec ceny 149 EUR/MWh dla tej samej grupy inwestycji wspartych w poprzedniej aukcji.

Średnia dla wszystkich projektów z ostatniej aukcji wyniosła natomiast 122,5 EUR/MWh. To cena zbliżona do uzyskanej w wyniku wcześniejszej aukcji.

Aplikacje do kolejnej aukcji będą przyjmowane w dniach 29 czerwca – 31 sierpnia br.

Wcześniej, w połowie ubiegłego roku Pałac Elizejski przeprowadził też aukcje dla projektów zakładających zastąpienie generacją biomasową na łącznie 40 MW instalacji produkujących energię z gazu naturalnego.

Francuzi przeprowadzili aukcje dla elektrowni biomasowych także w latach 2003, 2006, 2009 i 2010 – wsparciem objęto 84 projekty na łączną moc 1,218 GW. Decydowała nie tylko zgłoszona cena energii, ale także m.in. plan zaopatrzenia w substrat, sprawność procesu generacji czy lokalizacja.

Obecnie potencjał wszystkich źródeł OZE we Francji zbliża się do poziomu 48,7 GW, z czego 2,8 GW zainstalowano w roku 2017.

Cel Francji na 2020 r. to zwiększenie produkcji zielonej energii do 23 proc. krajowego zapotrzebowania. Według Eurostatu, w 2016 r. Francuzi osiągnęli poziom 16 proc.

red. gramwzielone.pl

Zobacz również

Komentarze

* Dodanie komentarza jest równoznaczne z akceptacją regulaminu

Giełda OZE

Finansowanie farm PV oraz wiatrowych z wygranymi aukcjami.

Katana Konsulting zaprasza Inwestorów kupujących gotowe projekty OZE z wygranymi aukcjami do aplikow czytaj dalej...

Kupimy projekty farm fotowoltaicznych na każdym etapie zaawansowania

Firma realizująca projekty farm fotowoltaicznych kupi projekty instalacji fotowoltaicznych na każdym czytaj dalej...

Firma z branży OZE wydzierżawi działki pod farmy fotowoltaiczne - obszar całego kraju

Firma realizująca farmy fotowoltaiczne wydzierżawi działki niezacienione pod budowę farm fotowoltaic czytaj dalej...

Preferencyjne pożyczki dla projektów z wygranymi aukcjami.

Katana Konsulting zaprasza Inwestorów planujących realizację projektu samodzielnie do aplikowania czytaj dalej...