URE: nadal brakuje rozporządzenia dot. drewna energetycznego

URE: nadal brakuje rozporządzenia dot. drewna energetycznego
Fot. Kyden, flickr cc
REKLAMA

W nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii z czerwca 2016 r. wprowadzono nową definicję drewna wykorzystywanego na cele energetyczne, której spełnienie powinno kwalifikować energię wyprodukowaną z wykorzystaniem drewna do obięcia systemem wsparcia dla OZE. Od tamtego czasu resort środowiska nie przyjął jednak rozporządzenia, które określiłoby cechy tzw. drewna energetycznego.

Urząd Regulacji Energetyki wyjaśnia sytuację, z którą mają do czynienia producenci energii z biomasy drzewnej. Zgodnie z definicją wpisaną do nowelizacji ustawy o OZE, która weszła w życie 1 lipca 2016 r., wykorzystywane przez nich drewno powinno spełniać definicję tzw. drewna energetycznego. Problem w tym, że Ministerstwo Środowiska nadal nie przyjęło rozporządzania określającego cechy drewna energetycznego.

Zgodnie z aktualną wersją ustawy o OZE, świadectwa pochodzenia nie powinny przysługiwać za wytworzenie energii elektrycznej, w którym wykorzystano drewno inne niż „drewno energetyczne”. Podobne ograniczenie występuje w nowym systemie wsparcia producentów energii odnawialnej, czyli w systemie aukcyjnym, do którego zalicza się wytwarzanie energii z wykorzystaniem drewna zakwalifikowanego tylko jako drewno energetyczne.

Według wersji ustawy o OZE obowiązującej od połowy ubiegłego roku, za drewno energetyczne uważany jest „surowiec drzewny, który ze względu na cechy jakościowo-wymiarowe i fizykochemiczne posiada obniżoną wartość techniczną i użytkową uniemożliwiającą jego przemysłowe wykorzystanie”.

Pojęcie drewna energetycznego ma zastąpić funkcjonującą wcześniej definicję drewna pełnowartościowego.

W ustawie brakuje jednak bardziej szczegółowej specyfikacji drewna energetycznego, a taką powinno zawierać wydane na podstawie ustawy rozporządzenie Ministerstwa Środowiska.

W aktualnym stanie prawnym, mimo dwukrotnego wystąpienia skierowanego w tej sprawie do Ministra Środowiska, wskazującego na konsekwencje braku aktu wykonawczego określającego szczegółowe cechy jakościowo-wymiarowe i fizykochemiczne drewna energetycznego, delegacja zawarta w przywołanym art. 119a ustawy OZE nie została wykonana – informuje URE.

Urząd wnioskuje, że w takiej sytuacji, do czasu implementowania rozporządzenia określającego szczegółowe cechy jakościowowymiarowe i fizykochemiczne drewna energetycznego, „posiłkowe zastosowanie w zakresie parametryzacji drewna energetycznego a contrario winny znaleźć przepisy określające cechy jakościowe drewna pełnowartościowego, które ponad wszelką wątpliwość, w aktualnym stanie prawnym, nie może być wykorzystywane jako drewno energetyczne”.

Urząd Regulacji Energetyki zaznacza, że wobec braku rozporządzenia określającego cechy drewna energetycznego, nadal będzie stosować dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 9a ust. 9 ustawy Prawo energetyczne, przy czym nie dłużej niż przez okres 24 miesięcy od dnia wejścia w życie rozdziału 4 ustawy o OZE, czyli do połowy 2018 r.

Chodzi o rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 października 2012 r. zawierające definicję drewna pełnowartościowego, w myśl której jest to "drewno spełniające wymagania jakościowe określone w normach określających wymagania i badania dla drewna wielkowymiarowego liściastego, drewna wielkowymiarowego iglastego oraz drewna średniowymiarowego dla grup oznaczonych jako S1, S2 i S3 oraz materiał drzewny powstały w wyniku procesu celowego rozdrobnienia tego drewna".

Wyjaśniony przez URE, obecny stan prawny ma znaczenie choćby dla producentów energii z biomasy drzewnej, którzy występują o zielone certyfikaty. Urząd zaznacza, że składane przez nich wnioski o wydanie świadectw pochodzenia za energię wytworzoną od 1 stycznia 2017 r. powinny zostać uzupełnione o „wyjaśnienia wskazujące na niewykorzystanie w okresach rozliczeniowych objętych wnioskami o wydanie świadectw pochodzenia, drewna pełnowartościowego, zawierające w szczególności zestawienia dostawców biomasy pochodzenia leśnego wykorzystanej w danych okresach rozliczeniowych, wraz ze wskazaniem źródeł jej pochodzenia, pozwalające na dokonanie odpowiedniej klasyfikacji drewna/materiału drzewnego”.

red. gramwzielone.pl

Zobacz również

Komentarze (4)

* Dodanie komentarza jest równoznaczne z akceptacją regulaminu
Seb |
A to ciekawe, spółeczki państwowe dalej współspalają jednak mimo że mówili że się nie opłaca przy tej cenie ZC? Śmierdzi szwindlem
alladyn-solar-batt |
,,Problem w tym, że Ministerstwo Środowiska nadal nie przyjęło rozporządzania określającego cechy drewna energetycznego" - kilkukrotnie pisałem tutaj m.in., że Rząd NIE jest partnerem wobec OZE - tylko jednostką torpedująco-opóźniającą wszelkie działania w zakresie OZE, które byłyby POZA kontrolą rządowych namiestników. Rząd ma takiego ,,pomysła" by to ,,ich ludzie" tworzyli i zarobkowania na OZE - nawet gdyby oznaczało to wieloletnie zwłoki w rozwoju całych branż. Wyszli z założenia, że skoro całych segmentów rynku OZE nie uda im się opanować i w pełni kontrolować to należy tak kształtować wydawanie i nie wydawanie przepisów by ,,nasi" mieli narzędzia i podstawy prawne, a inni.... się nie liczą albowiem nie jedzą nam z ręki. Indywidualiści choćby świetni byli w biznesie wróżą kłopoty mając w zwyczaju posługiwanie się rachunkiem ekonomicznym i rozsądkiem, które akurat z polityką (tym się obecny rząd zajmuje) nie mają wiele wspólnego.
Ganz |
Szkoda gadać Całemu zamieszaniu winne są Lasy Państwowe to na ich poronione pomysły wprowadzono zmianę pojęć i teraz mają swojego ministra i nie potrafią załatwić sprawy. LP miały taki poroniony pomysł że biomasa będzie jechała do jednostek tylko z utworzonych przez nich placów energetycznych i po tym jak się zorientowali że na tonę biomasy za 150 zł potrzeba 2 m3 drewna za 220 zł, zajmowanie się rozporządzeniem jest już zbędne. Drewnem energetycznym ma być drewno które po trzykrotnym wystawieniu na aukcji nie znajdzie nabywcy a pan T z LP do dymisji
Rolnik |
Drewno to jedno, a biomasa lokalna to drugie - tu też brak rozporządzenia ! To nie jest przypadek, komuś na tym bardzo zależy... No, zgadnijcie, komu ? Cóż to za minister rolnictwa, którego nie obchodza miliony ton słomy i innej biomasy co roku sie marnujace zamiast zmniejszać bilans CO2 i poprawiac stan kasy rolników, w ramach "dobrej zmiany" ?

Giełda OZE

Dzierżawa pod Farmę Fotowoltaiczną

Wydzierżawimy działki niezacienione pod farmy fotowoltaiczne. Teren równy, bez rowów i miejsc zalewo czytaj dalej...

Kredyt

Szukam prywatnego inwestora, który udzieli pożyczki w wysokości 75000 euro do połowy 2019 roku na ni czytaj dalej...

Ring Fundamentowy Vestas V80

Do sprzedania Ring fundamentowy Vestas V80. W razie pytań proszę o kontakt: +48 690 984 216 +48 czytaj dalej...

Kupie projekty PV z wygraną aukcją

Witam, poszukujemy projektów PV z wygrana aukcją zarówno większe pakiety jak i pojedyncze projekty. czytaj dalej...