Pierwszy dzień notowań błękitnych certyfikatów na TGE bez transakcji

Pierwszy dzień notowań błękitnych certyfikatów na TGE bez transakcji
Biogazownia rolnicza w Brzeżnie. Foto. Polskie Stowarzyszenie Producentów Biogazu Rolniczego
REKLAMA

Wczoraj na Towarowej Giełdzie Energii uruchomiono notowania nowego rodzaju praw majątkowych ( PMOZE_BIO) związanych z produkcją energii elektrycznej z biogazowni rolniczych, potocznie nazywanych błękitnymi certyfikatami. Nie odnotowano jednak żadnej transakcji.

W związku z nowelizacją ustawy o odnawialnych źródłach energii i wydzieleniem osobnego obowiązku OZE dla energii z biogazowni rolniczych, 6 września br. Towarowa Giełda Energii wprowadziła do obrotu na Rynku Praw Majątkowych nowy instrument dla produkcji energii elektrycznej z biogazu rolniczego o nazwie PMOZE-BIO.

Od wczoraj na Towarowej Giełdzie Energii przedmiotem obrotu instrumentem PMOZE-BIO są prawa majątkowe, które wynikają ze świadectw pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej z biogazu rolniczego (tzw. błękitnych certyfikatów) od 1 lipca 2016 r.

Notowania będą odbywały się w sposób analogiczny do całego Rynku Praw Majątkowych: w systemie kursu jednolitego i w systemie notowań ciągłych we wtorki i czwartki, natomiast transakcje pozasesyjne w poniedziałki i środy.

Podstawą prawną do wprowadzenia instrumentu jest art. 44 ust.1a pkt.1) ustawy z dnia 20 lutego 2016 r. o odnawialnych źródłach energii oraz art. 14 ust.2 ustawy z dnia 22 czerwca 2016 roku o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw.

Zgodnie z zapisami nowelizacji ustawy o OZE, która weszła w życie 1 lipca 2016 r., w II półroczu 2016 r. zostaje wydzielony obowiązek zakupu świadectw pochodzenia energii  z biogazowni rolniczych i wyniesie on 0,65 proc. W zakresie zakupu świadectw z pozostałych OZE obowiązek wyniesie w tym czasie 14,35 proc. 

Zobowiązane podmioty mogą realizować obowiązek OZE m.in. poprzez zakup odpowiedniej ilości certyfikatów za pośrednictwem Towarowej Giełdy Energii.

W ramach rozporządzenia Ministra Energii mającego wejść w życie z dniem 30 listopada 2016 r. proponuje się określenie obowiązku OZE na 2017 r. poprzez wydzielenie osobnego obowiązku zakupu świadectw pochodzenia za energię produkowaną w biogazowniach rolniczych, który miałby wynieść 0,5 proc. Natomiast obowiązek zakupu zielonych certyfikatów od operatorów pozostałych odnawialnych źródeł energii na 2017 r. ma być zmniejszony do 15,5 proc.

Taki poziom obowiązku OZE na 2017 r., zaproponowany ostatnio w projekcie rozporządzenia Ministra Energii, różni się od zapisów ostatniej nowelizacji ustawy o OZE, która mówi o podniesieniu obowiązku zakupu i umarzania świadectw pochodzenia w 2017 r. do poziomu odpowiednio 0,65 proc. dla biogazowni i 19,35 proc. dla pozostałych OZE.

gramwzielone.pl

Zobacz również

Komentarze (3)

* Dodanie komentarza jest równoznaczne z akceptacją regulaminu
olo |
Coś czuję, że cena błękitnych poszybuje powyżej 250 zł...
Jan |
Do olo - w tej chwili kontakty na 6 m to około 280 zł.na dzień dzisiejszy żadna biogazownia nie dostała jeszcze certyfikatu
Henio |
Biogazownie w polsce nie powstaną zapomnijcie! Ten biznes się nie opłaca! Lepiej inwrestować w fotowoltaikę dla każdego domu i przedsiębiorcy!

Giełda OZE

Poszukuję Inwestora 2MW PV i 2MW Biogazownia

Inwestycja zlokalizowna w okolicach Zielonej Gory, posiadamy 3 lokalizacje pod biogazownie łącznie m czytaj dalej...

Sprzedam 600 kW PV na dachu

Sprzedam spółkę celową. 600 kW PV na dachu z przyznaną dotacją i wygraną aukcją. czytaj dalej...

Biogazownię rolniczą

Sprzedam biogazownię rolniczą o mocy 0,8 MWh czytaj dalej...

Sprzedam projekt PV 0,99 MW

Chcielibyśmy zaproponować Państwu sprzedaż projektu elektrowni fotowoltaicznej o mocy 0,99 MW. Proje czytaj dalej...