Jak badać efektywność projektu biogazowni?

Jak badać efektywność projektu biogazowni?
Conergy press
REKLAMA

O kluczowych elementach modelu inwestycyjnego projektu biogazowni rolniczej, w tym o analizach finansowych, rentowności i ryzyka pisze Andrzej Ebinger.

W artykule zawarłem istotne elementy związane z przygotowaniem modelu inwestycyjnego projektu budowy biogazowni rolniczej, zawierającym analizę finansową wraz z analizą rentowności inwestycji oraz analizą ryzyka na poziomie kluczowych zmiennych projektu oszacowanych w pieniądzu.

Uwagi zawarte w artykule odnoszą się do projektów przygotowywanych przeze mnie i analizowanych modeli przygotowywanych przez inne firmy. Na wstępie warto zaznaczyć, że przygotowanie tzw. wsadu do budowy modelu i zdefiniowanie danych bazowych jest przez wiele organizacji bardzo różnorodne. Na tym etapie warto zaznaczyć kilka istotnych elementów – przyjęcie odpowiedniej stopy dyskonta, metoda oszacowania ilości wyprodukowanego biogazu (biometanu) i oszacowanie przychodów ze sprzedaży „kolorowych” świadectw pochodzenia energii.

Osobiście jestem przekonany, że jako stopę dyskonta dla projektu powinno się przyjąć średnioważony koszt kapitału (WACC – Weighted Average Cost of Capital) zaangażowanego do finansowania inwestycji, odzwierciedlający faktyczną strukturę finansowania projektu. Niestety w dużej części przypadków do dyskontowania przepływów pieniężnych stosuje się „korporacyjną stopę dyskonta”, która tak naprawdę odzwierciedla strukturę finansowania dla całej firmy (lub grupy kapitałowej) a nie projektu.

Często też dla projektów dotyczących wytwarzania „energii zielonej” stosuje się te same stopy, które są przyjmowane dla projektów rozwojowych i modernizacyjnych związanych z wytwarzaniem energii metodą konwencjonalną. Czyżby oczekiwana stopa zwrotu z kapitału własnego dla obu tych przypadków była przez inwestora taka sama? Każdy z nas przecież zdaje sobie sprawę, że projekty realizowane z obszaru OZE bez wsparcia (kolorowe świadectwa pochodzenia energii, dotacje, preferencyjne kredyty) po prostu się „nie domykają” NPV<0, IRR jest mniejsze od stopy dyskonta.

Zobacz również

Komentarze

* Dodanie komentarza jest równoznaczne z akceptacją regulaminu

Giełda OZE

elektrownia wiatrowa 1MW - projekt wraz z turbiną

Sprzedam projekt elektrowni wiatrowej wraz z generatorem - opcja pod klucz. Lokalizacja: woj. lubel czytaj dalej...

Micon NM 60 woj. Lubelskie. Projekt. Sprzedam

Sprzedam projekt pod Micona NM 60 wieża ok 76m. woj. Lubelskie. pow. Lublin. Proszę o kontakt tel. B czytaj dalej...

poszukuje dochodowych rentownych projektów

Poszukuje dochodowego rentownej inwestycji oraz finansowania wiatrak, farmy słoneczne czytaj dalej...

Szafa bateryjna

Witam, poszukuję otwartych szaf/rack bateryjnych dla baterii Pylontech. Więcej informacji mailowo l czytaj dalej...