Gliwickie Biuro Projektów Budownictwa Przemysłowego Projprzem S.A.

Consulting Liczba odsłon: 408

Adres: Prymasa Stefana Wyszyńskiego 11

Miasto: Gliwice

Kraj: Polska

Telefon: +48 32 7882 000

E-mail: office@gbpbp.eu

Strona internetowa: www.gbpbp.eu

Gliwickie Biuro Projektów Budownictwa Przemysłowego Projprzem S.A. dostarcza, od 70 lat rozwiązania inżynieryjne dla najbardziej wymagających klientów. Mając na uwadze budżet Inwestora, potrafimy zachować doskonały balans między funkcjonalnością, formą i efektywnością ekonomiczną, zarówno na etapie budowy jak i dalszej eksploatacji inwestycji. Nasza wielobranżowa kadra składająca się, z wybitnych inżynierów jest najlepszym przykładem jak lokalna firma spełnia oczekiwania globalnych inwestorów, pracując zgodnie z ich standardami. Obecnie zatrudniamy ponad 100 inżynierów specjalizujących się w następujących dziedzinach: konstrukcja i architektura, instalacje elektryczne i teletechniczne, instalacje mechaniczne (sanitarne), infrastruktury drogowej i kolejowej oraz instalacji technologicznych. Wykonujemy wielobranżowe projekty budowlane i wykonawcze w zakresie budowy nowych obiektów jak i rozbudowy oraz przebudowy obiektów istniejących. W skład kompleksowego zakresu opracowań wchodzą także prace studialne, analizy i dokumentacje przedprojektowe (w tym; dokumentacja geotechniczna, raport oddziaływania na środowisko, operat wodno-prawny, analizy akustyczne, itd.), koncepcje programowo-przestrzenne oraz pełna dokumentacja projektowa i techniczna. Jako Generalny Wykonawca, Inżynier Kontraktu / Inwestor Zastępczy, świadczymy kompleksowe usługi wynikające bezpośrednio z warunków kontraktowych realizując roboty budowlane, sprawując nadzór techniczny i jakościowy nad sposobem wykonania prac budowlanych, jak również prowadzimy nadzór nad całością dokumentacji sporządzanej przez wykonawcę, sprawowanie kontroli prawidłowości stosowania procedur oraz dopełnienie w tym zakresie wszelkich formalności. Dodatkowo oferujemy; szeroki zakres prac consultingowych (ekspertyzy, opinie, orzeczenia techniczne). Dostarczane rozwiązania projektowe wspierane są narzędziami z zakresu zarządzania ryzykiem, modelowania przestrzennego oraz sytemu value engineering, dzięki czemu zwiększamy wartość dodaną, wpływając na zwrot kapitału inwestycyjnego.

Giełda OZE

4x1MW PV

3x1MW + 0,87MW Elektrownie Słoneczne z Pozwoleniem na budowę. Przyłącz na działce. Cena netto zawi czytaj dalej...

Poszukujemy firmy instalatorskie (sektor OZE)

Poszukujemy firmy instalatorskie do współpracy biznesowej przy budowie instalacji PV na terenie całe czytaj dalej...

Kupimy projekty farm PV w fazie RTB

Jesteśmy zainteresowani kupnem projektów farm PV, które uzyskały pozwolenie na przyłączenie do sieci czytaj dalej...

Panele Tier1 - Astronergy CHSM dla projektów

Oferujemy moduły Tier1 Astronergy poli/monokrystaliczne. Tylko ilości kontenerowe. Marka uzyskała s czytaj dalej...