NCBiR prowadzi nabór wniosków w programie INNOMOTO

NCBiR prowadzi nabór wniosków w programie INNOMOTO
Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju prof. dr hab. inż. Maciej Chorowski. Fot. NCBiR
REKLAMA

Do 10 lipca 2018 r. trwa przyjmowanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach programu INNOMOTO. Głównym celem programu jest wzrost konkurencyjności i innowacyjności polskiego sektora motoryzacyjnego w perspektywie roku 2026 informuje Obserwatorium Rynku Paliw Alternatywnych.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi 1 mln zł, zaś wartość maksymalna – 30 mln zł. Instytucją udzielającą wsparcia jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Łączny budżet programu ustalono na 300 mln zł.

Konkurs został skierowany do przedsiębiorstw, jak również do konsorcjów przedsiębiorstw rozwijających projekty z sektora motoryzacyjnego w regionach słabiej rozwiniętych (tj. z wyłączeniem województwa mazowieckiego).

Maksymalna wartość dofinansowania nie może przekroczyć dla przedsiębiorstwa na jeden projekt: 1) 20 mln euro – jeżeli projekt obejmuje głównie badania przemysłowe; 2) 15 mln euro – jeżeli projekt obejmuje głównie eksperymentalne prace rozwojowe, 3) 200 tys. euro na prace przedwdrożeniowe w zakresie pomocy de minimis (wartość brutto pomocy łącznie z wartością innej pomocy de minimis przyznanej w okresie 3 lat podatkowych); 4) 2 mln euro na prace przedwdrożeniowe w zakresie usług doradczych dla MŚP.

Wnioski mogą być składane wyłącznie za pośrednictwem systemu informatycznego IP poprzez stronę internetową pod tym adresem. Szczegółowe zasady składania wniosku w systemie informatycznym IP zostały określone w instrukcji dostępnej pod tym linkiem.

Obserwatorium Rynku Paliw Alternatywnych

Zobacz również

Komentarze (1)

* Dodanie komentarza jest równoznaczne z akceptacją regulaminu
AST |
Konkurs dla swoich i państwowych firm. Powrót do komuny. Najwyższy czas zakończyć tę farsę z agencjami, funduszami rozwoju itp.

Giełda OZE

Dzierżawa działki pod fotowoltaikę

Wydzierżawię działkę 3,5 ha pod farmę fotowoltaiczną. Działka zlokalizowana ok 100 km od Warszawy, w czytaj dalej...

Generalny wykonawca farm fotowoltaicznych

Jesteśmy wykonawcą dużych farm fotowoltaicznych. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w budowie dużyc czytaj dalej...

Sprzedam projekt 3 x Vestas V80 woj. Łódzkie

Sprzedam projekt 3 x Vestas V80 woj. Łódzkie. Otwarty dziennik budowy. Zapraszam czytaj dalej...

Zlecę zaprojektowanie farmy PV 2MW

proszę o podanie ceny (+-) i terminu realizacji na w/w adres czytaj dalej...