Stawki za przyłączanie stacji ładowania samochodów elektrycznych

Stawki za przyłączanie stacji ładowania samochodów elektrycznych
Fot. National Grid
REKLAMA

Urząd Regulacji Energetyki zatwierdził wnioski operatorów systemów dystrybucyjnych dotyczące przyłączania do ich sieci stacji ładowania samochodów elektrycznych. W przypadku czterech największych OSD tegoroczne stawki przyłączeń są z reguły identyczne, co wprost wynika z zapisów ustawy o elektromobilności, jednak w niektórych przypadkach się różnią.

Prezes URE zatwierdził w dniu 27 lutego zmiany taryf dla czterech z pięciu największych operatorów systemów dystrybucyjnych – Enea Operator, PGE Dystrybucja, Energa Operator oraz Tauron Dystrybucja. Ponadto nadal prowadzone jest postępowanie w sprawie wniosku innogy Stoen Operator.

Zgłoszone przez operatorów i zatwierdzone przez Prezesa URE zmiany dotyczą zamieszczonych w taryfie regulacji odnośnie przyłączenia do sieci infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego oraz ogólnodostępnych stacji ładowania.

URE informuje, że w znowelizowanych taryfach uwzględnione zostały stawki opłat za przyłączenie infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego oraz ogólnodostępnych stacji ładowania do sieci o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV.

W przypadku przyłączenia takiej infrastruktury oraz stacji ładowania do sieci o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV i nie wyższym niż 110 kV, opłatę ustala się na podstawie jednej szesnastej rzeczywistych nakładów poniesionych na realizację przyłączenia.

Zgodnie ze wspomnianą ustawą przez „ogólnodostępną stację ładowania” rozumie się „stację ładowania dostępną na zasadach równoprawnego traktowania dla każdego użytkownika pojazdu elektrycznego, pojazdu hybrydowego i pojazdu silnikowego niebędącego pojazdem elektrycznym w rozumieniu ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym”.

Z kolei przez „infrastrukturę ładowania drogowego transportu publicznego” definiuje się „punkty ładowania lub tankowania wodoru wraz z niezbędną dla ich funkcjonowania infrastrukturą towarzyszącą, przeznaczone do ładowania lub tankowania, w szczególności autobusów zeroemisyjnych, wykorzystywanych w transporcie publicznym”.

Zgodnie z ustawą o elektromobilności, za przyłączenie podmiotów z grup przyłączeniowych II, III i VI, przyłączanych do sieci o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV, pobierana będzie opłata obliczona jako 1/4 rzeczywistych nakładów poniesionych na realizację przyłączenia.

Ponadto za przyłączenie infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego oraz ogólnodostępnych stacji ładowania do sieci o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV i nie wyższym niż 110 kV pobierana ma być opłata obliczona jako 1/16 rzeczywistych nakładów na przyłączenie.

PGE Dystrybucja

W przypadku PGE Dystrybucja za przyłączenie podmiotów z grup przyłączeniowych IV i V do sieci o napięciu nie wyższym niż 1 kV opłata będzie obliczana jako iloczyn stawek wskazanych niżej opłat oraz mocy przyłączeniowej określonej w umowie.

Dla grupy IV, V i VI (gdy jest budowane przyłącze) stawki w PGE Dystrybucja wyniosą 28,36 zł/kW za przyłączenie napowietrzne oraz 62,24 zł/kWh za przyłączenie kablowe.

W przypadku grupy VI – w przypadku podłączenia do istniejącej sieci – stawki wyniosą po 7,87 zł/kW zarówno za przyłącze napowietrzne jak i kablowe.

Z kolei za przyłączenie infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego oraz ogólnodostępnych stacji ładowania, do sieci o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV opłaty dla grup IV, V i VI (gdy budowane jest przyłącze) wyniosą 7,09 zł/kW – dla przyłącza napowietrznego, a także 15,56 zł/kW dla przyłącza kablowego.

W przypadku podłączenia do istniejącej sieci dla grupy VI stawka wyniesie w obu przypadkach 1,97 zł/kW.

Inne stawki będą stosowane przez PGE Dystrybucję w sytuacji, gdy długość przyłącza przekracza 200 metrów od infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego oraz ogólnodostępnych stacji ładowania, przyłączanych do sieci o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV. Wówczas za budowę przyłącza dodatkowe stawki wyniosą za każdy metr powyżej 200 metrów 8,36 zł dla przyłącza kablowego oraz 6,18 zł dla przyłącza napowietrznego.

Tauron Dystrybucja

W przypadku tego operatora za przyłączenie podmiotów z grupy IV, V, a także VI – gdy jest budowane przyłącze, do sieci o napięciu nie wyższym niż 1 kV stawki wyniosą 44,91 zł/kW za przyłączenie napowietrzne oraz 61,60 zł/kWh za przyłączenie kablowe.

W przypadku grupy VI – w przypadku podłączenia do istniejącej sieci – stawki wyniosą po 7,87 zł/kW zarówno za przyłącze napowietrzne jak i kablowe.

Z kolei za przyłączenie infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego oraz ogólnodostępnych stacji ładowania do sieci o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV opłaty dla grup IV, V i VI (gdy budowane jest przyłącze) wyniosą 11,22 zł/kW – dla przyłącza napowietrznego, a także dla przyłącza kablowego 15,40 zł/kW.

W przypadku podłączenia do istniejącej sieci dla grupy VI stawka wyniesie w obu przypadkach 1,97 zł/kW.

W przypadku budowy przyłącza ponad 200 metrów, wówczas za budowę przyłącza dodatkowe stawki wyniosą dla grup IV, V, a także dla przyłączanych do sieci poniżej 1 kV podmiotów z grupy VI za każdy metr powyżej 200 metrów dla przyłącza kablowego 33,45 zł oraz 24,7 zł dla przyłącza napowietrznego.

Dodatkowo, w przypadku budowy przyłącza dłuższego niż 200 metrów, od infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego oraz ogólnodostępnych stacji ładowania, przyłączanych do sieci poniżej 1 kV, za każdy metr ponad 200 m pobierane będzie dodatkowo 8,36 zł/kW dla przyłącza kablowego oraz 6,18 zł dla przyłącza napowietrznego.

Enea Operator

W przypadku tego operatora za przyłączenie podmiotów z grupy IV, V, a także VI (gdy jest budowane przyłącze) do sieci o napięciu nie wyższym niż 1 kV stawki wyniosą 45,41 zł/kW za przyłączenie napowietrzne oraz 65,79 zł/kWh za przyłączenie kablowe.

W przypadku grupy VI – w przypadku podłączenia do istniejącej sieci – stawki wyniosą po 7,87 zł/kW zarówno za przyłącze napowietrzne jak i kablowe.

Z kolei za przyłączenie infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego oraz ogólnodostępnych stacji ładowania, do sieci o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV opłaty dla grup IV, V i VI (gdy budowane jest przyłącze) wyniosą 11,35 zł/kW – dla przyłącza napowietrznego, a także dla przyłącza kablowego 16,45 zł/kW.

W przypadku podłączenia do istniejącej sieci dla grupy VI stawka wyniesie w obu przypadkach 1,97 zł/kW.

W przypadku budowy przyłącza ponad 200 metrów, wówczas za budowę przyłącza dodatkowe stawki wyniosą dla grup IV, V, a także dla przyłączanych do sieci poniżej 1 kV podmiotów z grupy VI za każdy metr powyżej 200 metrów dla przyłącza kablowego 33,45 zł oraz 24,7 zł dla przyłącza napowietrznego.

Dodatkowo, w przypadku budowy przyłącza dłuższego niż 200 metrów, od infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego oraz ogólnodostępnych stacji ładowania, przyłączanych do sieci poniżej 1 kV, za każdy metr ponad 200 m pobierane będzie dodatkowo 8,36 zł/kW dla przyłącza kablowego oraz 6,18 zł dla przyłącza napowietrznego.

Energa Operator

W przypadku tego operatora za przyłączenie podmiotów z grupy IV, V oraz VI – gdy jest budowane przyłącze, do sieci o napięciu nie wyższym niż 1 kV stawki wyniosą 43,78 zł/kW za przyłączenie napowietrzne oraz 47,09 zł/kWh za przyłączenie kablowe.

W przypadku grupy VI – w przypadku podłączenia do istniejącej sieci – stawki wyniosą po 7,87 zł/kW zarówno za przyłącze napowietrzne jak i kablowe.

Z kolei za przyłączenie infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego oraz ogólnodostępnych stacji ładowania, do sieci o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV opłaty dla grup IV, V i VI (gdy budowane jest przyłącze) wyniosą 10,95 zł/kW – dla przyłącza napowietrznego, a także dla przyłącza kablowego 11,77 zł/kW.

W przypadku podłączenia do istniejącej sieci dla grupy VI stawka wyniesie w obu przypadkach 1,97 zł/kW.

W przypadku budowy przyłącza ponad 200 metrów, wówczas za budowę przyłącza dodatkowe stawki wyniosą dla grup IV, V, a także dla przyłączanych do sieci poniżej 1 kV podmiotów z grupy VI za każdy metr powyżej 200 metrów dla przyłącza kablowego – 33,45 zł oraz 24,7 zł dla przyłącza napowietrznego.

Dodatkowo, w przypadku budowy przyłącza dłuższego niż 200 metrów, od infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego oraz ogólnodostępnych stacji ładowania, przyłączanych do sieci poniżej 1 kV, za każdy metr ponad 200 m pobierane będzie dodatkowo 8,36 zł/kW dla przyłącza kablowego oraz 6,18 zł dla przyłącza napowietrznego.

Zgodnie z prawem OSD mogą wprowadzić zmienione taryfy nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia ich opublikowania.

Ustawa o elektromobilności w obecnym brzmieniu wprowadza obowiązek przyłączania ogólnodostępnych stacji ładowania samochodów elektrycznych bezpośrednio do infrastruktury operatorów sieci dystrybucyjnych.

To może nie tylko spowolnić budowę nowych stacji ładowania, ale także skutkować wyłączeniem istniejących stacji, które były podłączane np. do wewnętrznych sieci centrów handlowych.

red. gramwzielone.pl

Zobacz również

Komentarze (22)

* Dodanie komentarza jest równoznaczne z akceptacją regulaminu
zyrandol |
To banda urzedasów. Znaleźli sobie następną dojną krowę. Niech sami sobie budują stacje ładowania.
aa |
Ja swoją stację zlikwidowałem z mapy ładowarek.Mam głęboko w d odbiory UDT i występowanie o przyłącze
TT |
Bez przesady, nie są to tragiczne koszty. @aa i komu zrobiłeś na złość, stacje do 3,7kW nie potrzebują żadnych zgłoszeń, a jeśli jest więcej to i tak masz 12 miesięcy na przystosowanie do ustawy więc po co ten ruch. Możliwe, że do tego czasu pojawią się kolejne nowele ustawy i wszystko się naprostuje. Zamiast tych niepotrzebnych ruchów napisz kilka maili z uwagami do ministerstwa i będzie z tego pożytek, pozdrawiam.
aa |
TT 3,7 kW ? daj spokój nie rozśmieszaj mnie.Mamy chademo 20kW.Nie mam zamiaru wykonywać nowego przylacza a tym bardziej bawić się w papierki. Dla naszych ev wystarczy obecne przyłacze
ProfZbieraczZnaczków |
TO prawda 3,7 kW to zabawka a nie stacja ładowania, Ja nie chcę stać przed stacją 12 godzin by naładować rozsądne auto, tylko chcę to zrobic w najgorszym razie w kilka godzin. Znów wszystko to jest po naszemu. No to niech sobie zrobią kilka "Rządowych Stacji" i będą tam stały na okrągło te wymuszone na spółkach państwowych 2000 aut BEV. Zaden rozsądny EM rozwój nie nastąpi - bo jak firmy będą chciały przerzucić koszty budowy tych stacji i energii na Kowalskiego, to jemu będzie się bardziej opłacało wsadzić pół bagażnika butli LPG i zapomnieć o EV do czasu jak to ktoś wyprostuje. I tak się w Polsce skonczy e mobility...
TT |
Ręce opadają bo jeszcze nikt nie przeszedł tego procesu, a już stosy podpalają pod ustawą. Ciekawe czemu jak domy budujemy to papierki nikomu nie przeszkadzają. Unormowania powstać muszą, a jak będzie zobaczymy. Jest punkt odniesienia i zmiany jest do czego przypiąć. Ustawa to jedno, którą można zmienić przy odrobinie woli, ważniejszym jest świadomość Polaków i to bardziej martwi, jest nad czym pracować. A ja bym chciał aby chociaż 3,7kW było na każdej stacji bez proszenia się, zamiast jednej chademo czy ccs co 100km, której i tak żaden z nas tam nie postawi. A 20kW w złączu chademo....
aa |
@TT Kolego.Kup sobie urządzenie za 30 tys.Udostepnij.Potem płać za odbiory UDT i stałe opłaty za przyłącze.Potem określ ile brać od chętnych za kWh.A potem na końcu podsumuj swoja charytatywna działalność.Dotarło?Nie rozumię chademo 20kW-co w tym dziwnego?
aa |
To jest nic innego jak przygrywka do wprowadzenia jakiejś akcyzy na energię wykorzystywaną do EV.
TT |
@aa "Kup sobie urządzenie za 30 tys.Udostepnij.Potem płać za odbiory UDT i stałe opłaty za przyłącze.Potem określ ile brać od chętnych za kWh.A potem na końcu podsumuj swoja charytatywna działalność.Dotarło?Nie rozumię chademo 20kW-co w tym dziwnego? " Łatwo idzie napisać ale po pierwsze bez ustawy nie ma szans na pobieranie opłat za kWh bo to sprzeczne z prawem po drugie stacja musi być sprawna i gwarantować bezpieczeństwo bo jak dotychczas to masa dzikich stacji które albo już nie czynne albo popsute albo tylko jak kierownik będzie, szef ma kluczyk albo nie bo nie. Mnożyć można takie sytuacje, które dotychczas powodowały więcej szkody niż pożytku. Konkretnie i na równych zasadach kto chce niech zarabia i zero darmoszki, a jak ktoś chce oddawać za darmo to chętnie przyjmę proszę tylko wskazać gniazdo 3 fazowe z mocą 32A na fazie a ja znajdę chętnych do opieki nad nim i to bez żadnej stacji do ładowania żadnej inwestycji tylko dostęp do gniazda 32A tak charytatywnie - kto chętny. Już od dawna nie mam złudzeń co do zamiarów państwa. 20kW w chdemo no cóż takie trochę lepsze AC ale za to fajnie wygląda i grubo kosztuje, dla jednych za mało dla drugich nieużyteczne i tyle. Też chciałbym proste zasady, bo wolność cenię sobie najbardziej stąd właśnie EV i bliski off-grid. Zobaczymy jak to będzie nie czas na ocenę.
aa |
@TT Chyba źle się zrozumieliśmy.Do tej pory udostępnialiśmy ładowanie,Obecnie już nie i nie mamy zamiaru tego robić.Przyszło Ci do głowy ,że nissany leaf i mitsubishi mają chademo a nie ccs.I te 20kW pozwalało na doładowanie ponad 100km w niecałą godzinę.A tu gniazdo 3 fazowe bez urządzenia na nic się zda.
TT |
@aa rozumiem , że masz Outlandera i ta inwestycja miała sens ale nissan to przeważnie z 6,6 kW co spokojnie zaspokaja codzienne doładowywanie w domu. Ale nie o to chodzi, rzecz w tym, że chcemy stacje z prawdziwego zdarzenia otwarte 24h normalnie płatne, dostępne tak gęsto jak to tylko możliwe. Możliwe to będzie jak się będzie opłacało bo za darmo nikt nie postawi, a do tego muszą być uregulowania prawne i bez papierków nie ruszysz. A teraz mamy darmowe stacje i co z tego jak mam wyjazd i muszę czekać w kolejce bo gość mieszka dwie ulice dalej idzie na kawkę i zajmuje stacje bo jest za darmo. Chyba nie o to chodzi, a to dopiero początek tych zmagań. Jak zaczną firmy zarabiać to i konkurencja powstanie. Ja chcę uczciwie płacić i pewnie na początku nie będzie tanio ale będzie.
aa |
@TT Nie chodzi o pojazdy którymi dysponujemy,ale o przejezdnych.Wiesz jaka jest różnica między 6,6 a 20.Tu chodzi o czas ładowania.Jak pisałem wcześniej-na nasze potrzeby wystarczy,a to ze znika punkt ładowania-trudno.
TT |
@aa - ok. pewnie, że szkoda ale może w końcu ktoś zacznie normalnie komercyjnie instalować stacje i na nich zarabiać. Sam sponsoruje wraz z kolegami stacje dla chętnych do udostępnienia w miejscach gdzie pasuje wszystkim i póki co to wszystko partyzantka. Dość często monitoruje stacje i zdaje się twoja to ta z południa gdzie ciągle "smok/g" wisi nad miastem.
aa |
@TT Chętnie zapoznam się z Waszym modelem zarabiania na stacjach ładowania.. Zakładam,że za przyłącze ok 200/mc. a tu też nie mam pewności co do energii biernej Zakładam że odbiory UDT przywalą z 500zł Zakładam 70gr/kWh koszt energii Na pewno podatek VAT i dochodowy Jaka Wam wychodzi cena za 1kWh przy ładowaniu?
TT |
@aa- napisałem, że sponsorujemy, a to oznacza zero zarobku. Korzyścią jest to, że mamy stacje w miejscach nam dogodnych bez stresu. Zarabianie na stacji to nie moja działka ja zarabiam na czym innym, a EV to przyjemności życiowe.
aa |
@TT No widzisz .Czyli nie jesteś zorientowany w kosztach funkcjonowania.Zmiany ustawowe tylko pogarszają tę sytuację.Stąd nasza decyzja o nie udostępnianiu publicznym.Chyba ,że znajdzie się sponsor !!! hehehe
TT |
@aa- kosztów sumarycznych na dzień dzisiejszy nikt dokładnie nie policzy i nie ma w tym nic dziwnego bo każdy przypadek jest inny. Nie powinien dziwić fakt, że przyłącze pod stacje będzie odpłatne bo zawsze przyłącza kosztowały z tym, że ci co mogli podpinali się pod istniejące przyłącza, które jak by nie patrzeć kosztowały również. Centra handlowe z moich orientacji mają dość ciasno limitowane przyłącza i jakiekolwiek zmiany słono kosztują ( takie było tłumaczenie jednego z kierowników centrum handlowego, któremu chcieliśmy podarować stację w zamian za przyłącze 22kW). A zmiany ustawowe jednym utrudnią innym ułatwią w kosztach również. Złotym środkiem jest sytuacja gdzie polityka nie miesza się do biznesu, ale to nierealne.
aa |
@TT Akurat mamy przyłącze 40kW-63A.Za przyłącza powyżej płaci się jak za zboże.Stąd ładowarka na max 40A.,bo przy 63A firma stanie.Tylko .że to przyłącze mamy od ponad 30 lat.Teraz mamy niby występować o kolejne i ponosić dodatkowe opłaty stałe plus dodatkowe przeglądy UDT.Dziękujemy i postoimy hehe.Mamy własne 4 EV i dla nas wystarczy.Znajdź mi szybką ładowarkę na trasie Wa-wa-Kraków.
TT |
@aa- poczytaj może jednak coś się zmieni. Trzeba naciskać. http://motoryzacja.wnp.pl/pspa-elektromobilnosc-skorzysta-na-nowelizacji-ustawy-o-biokomponentach-i-biopaliwach,319061_1_0_0.html
aa |
@TT Powtórzę jeszcze raz.Po za utrudnieniami nie zmieni się nic-przynajmniej w naszej sytuacji.To jest robione pod Bigenergy,a nie pod Kowalskiego.Nie mamy zamiaru bawić się w biurokrację tylko dlatego aby pomóc naładować się przejezdnym.Pomijam fakt,że tak jak w przypadku wiatraków i obecnie PV,te złodzieje przywalą jakimiś opłatami-predzej czy później.Na razie własne samochody ładujemy bez zbędnych kosztów i niech tak zostanie.Nowe przyłącza tylko dla stacji ładowania dadzą narzędzie do opodatkowania energii do EV i o to tu chodzi.Trzeba być ślepym aby tego nie zauwazać.
Radzio |
Kasa na stacjach ładowania nie jest taka tragiczna... bez przesady! Byliśmy ostatnio wracajac z urlopu u znajomych na Slowacji i kumpel wlasnie ładował auto na Greenway'u. Stawki sa naprawde bardzo "normalne". U nas z tego co slyszalem maja byc podobne na ich stacjach, wiec przestańmy wreszcie narzekać a cieszmy się, że coś sie dzieje w temacie elektromobilnosci, bo poki co tylko my odstajemy jak zwykle w Europie
gosc - 234 |
w polsce wschodniej mazowsza wogule niema zadnej stacji ladowania samochodow elektrycznych sie nie zobaczy nigdzie wogule zadnej gminie i wsij mazowsza calego na obwodnicy minsk maz i gminie kaluszyn az do siedlce i terespol zaden samochod elektryczny sie nie naladuje wogule - polski rzad pis tak wlasnie wprowadza - elektromobilnosc w polsce i nie dba o rozbudowe stacji ladowania samochodow elektryczny w polsce calej i mazowszu wschodnim calym na wyjedzie z warszawy w kierunku minsk maz , lublin , zakret , milosna stara , wesla , sulejowek , okuniew , dobre , wegrow , gmina chalinow , cis , debe wielkie , wiazowna , majdan , guraszka . duchnow , wiazowna , i od kaluszyna , bojmie , siedlce , mordy , losice , kornica , janow podlaski , komarno , sarnaki , serpelice , biala podlaska , miedzyrzec podl , parczew , radzyn podl . gminy mazowsza wschodniego - lesna podlaska , szpaki , siemiatycze i gminy oscienne mazowsza wschodniego , garwolin , ryki , pulawy , lublin

Giełda OZE

zlecę montaże ok 200 kw mikro instalacji PV

Zlecę montaż ok 200 kw mikro instalacji PV ( 3 x 5 kw , 2 x 6 kw , 2 x 7 kw , 6 x 9 kw , 2 x 15 k czytaj dalej...

Poszukuje dla klienta projektów dochodowych

Witam poszukuje dla klienta projektów dochodowych rentownych farmy słoneczne wiatra czytaj dalej...

Oferta współpracy w zakresie inwestycji w OZE

OFERTA WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE INWESTYCJI W OZE - najwyższy standard, atrakcyjna cena, szybkie terminy czytaj dalej...

Kupimy projekty farm wiatrowych lub funkcjonujące farmy wiatrowe

Kupimy: 1) projekty farm wiatrowych od 2 MW do wybudowania na nowych turbinach wiatrowych z pozwo czytaj dalej...