Senat przyjął ustawę o elektromobilności bez poprawek

Senat przyjął ustawę o elektromobilności bez poprawek
Foto. Senat.gov.pl
REKLAMA

W dniu dzisiejszym Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych  informuje Obserwatorium Rynku Paliw Alternatywnych.

Za przyjęciem nowego prawa głosowało 61 senatorów, 27 było przeciw, zaś 2 wstrzymało się od głosu. Głosowało 90 senatorów.

W porównaniu do wersji ustawy uchwalonej przez Sejm, izba wyższa polskiego parlamentu nie wprowadziła żadnych zmian, o co zawnioskowała w dniu wczorajszym senacka Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności.

Zdaniem rządu, wdrożenie poprawek spowodowałoby przedłużenie procesu legislacyjnego i w konsekwencji naraziłoby Polskę na kary finansowe ze strony Komisji Europejskiej w związku z opóźnieniem w implementacji do krajowego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/94/UE z dnia 22 października 2014 r. w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych.

Można się jednak spodziewać, że w niedalekim czasie po wejściu ustawy w życie, zostanie ona znowelizowana. Konieczność wprowadzenia zmian sygnalizują zarówno parlamentarzyści, jak i organizacje społeczne oraz przedstawiciele branży.

Ustawa oczekuje teraz na podpis prezydenta.

Obserwatorium Rynku Paliw Alternatywnych

Zobacz również

Komentarze (1)

* Dodanie komentarza jest równoznaczne z akceptacją regulaminu
alladyn-solar-batt |
Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych została przyjęta przez Senat bez poprawek. Powstanie 6 tys. punktów ładowania samochodów elektrycznych. Nie będzie jednak kontrowersyjnej opłaty w wysokości do 30 zł za wjazd samochodów z silnikiem spalinowym do stref czystego transportu, które będą mogły powstać w gminach. __________________________________________________________________ Rząd w Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju założył, że do 2025 r. po polskich drogach ma jeździć milion pojazdów elektrycznych. Nowe regulacje prawne mają stymulować rozwój elektromobilności w Polsce oraz zastosowanie w transporcie paliw alternatywnych. Chodzi głównie o energię elektryczną oraz gaz ziemny – zarówno skroplony (LNG), jak i sprężony (CNG). Ustawa wdraża też do polskiego prawa dyrektywę europejską w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych. Jakie zmiany wprowadza nowa ustawa? __________________________________________________________________ Ustawa przewiduje system zachęt: - zniesienie akcyzy na samochody elektryczne i hybrydy plug-in (PHEV), -zwolnienie ich z opłat za parkowanie, - większe odpisy amortyzacyjne dla firm. __________________________________________________________________ Zakłada też budowę sieci bazowej infrastruktury dla paliw alternatywnych w aglomeracjach, na obszarach gęsto zaludnionych oraz wzdłuż transeuropejskich drogowych korytarzy transportowych, co ma pozwolić na swobodne przemieszczanie się pojazdów napędzanych tymi paliwami. __________________________________________________________________ Ustawa przewiduje, że do końca 2020 roku powstanie: - 6 tys. punktów ładowania energią elektryczną o normalnej mocy, - 400 punktów ładowania energią elektryczną o dużej mocy, - 70 punktów tankowania CNG. __________________________________________________________________ Strefy czystego transportu Ustawa zakłada też możliwość tworzenia przez samorządy stref czystego transportu. Odpowiedni zapis głosi, że na obszarze zwartej zabudowy mieszkaniowej z koncentracją budynków użyteczności publicznej można ustanowić strefę czystego transportu, do której ogranicza się wjazd pojazdów innych niż elektryczne i napędzane wodorem oraz - pod pewnymi warunkami - napędzane gazem ziemnym. __________________________________________________________________ Zrezygnowano jednocześnie z kontrowersyjnego pomysłu wprowadzenia opłat w wysokości do 30 zł dziennie za wjazd pojazdów z silnikami spalinowymi do stref czystego transportu.

Giełda OZE

Sprzedam pellet przemysłowy 17 kj/kg

Sprzedam pellet drzewny przemysłowy z mieszaniny trociny oraz odpadów z produkcji mebli i płyt wiór czytaj dalej...

Nowy nabór dotacji OZE do 85% w Woj. Lubuskim.

Katana Konsulting zaprasza firmy i jednostki samorządu terytorialnego w dniach od 26 listopada 2018 czytaj dalej...

Kredyty pomostowe do dotacji na budowę biogazowni.

Katana Konsulting zaprasza wszystkich Wnioskodawców aplikujących obecnie o bezzwrotne dotacje unijne czytaj dalej...

Sprzedam Projekt elektrowni słonecznej 0,5 MW z wygraną aukcją (398 zł za 1 MWh) wraz z gruntem oraz projekt 0,5 MW z gruntem, 30 km od Wrocławia

Oferta sprzedaży100 % udziałów w spółce Perpetum Energia sp z o.o. Właściciela Elektrown isłonecznej czytaj dalej...