100-116835Ustawa o efektywności energetycznej coraz bliżej/Portal zielonej energii/SERWISY TEMATYCZNE/DOM ENERGOOSZCZĘDNY/GWZ21/100057/100047/100049/260<p style="margin-top:0px;margin-right:0px;margin-bottom:8px;margin-left:0px;font-size:11px;padding-top:0px;padding-right:0px;padding-bottom:0px;padding-left:0px;line-height:17px;color:rgb(91,99,103);font-family:Arial;"> <strong style="margin-top:0px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;margin-left:0px;"><span style="margin-top:0px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;margin-left:0px;font-size:small;">Sejm przyjął projekt <em style="margin-top:0px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;margin-left:0px;">ustawy o efektywności energetycznej, </em>przygotowany przez Ministerstwo Gospodarki. {więcej}</span></strong></p> <p style="margin-top:0px;margin-right:0px;margin-bottom:8px;margin-left:0px;font-size:11px;padding-top:0px;padding-right:0px;padding-bottom:0px;padding-left:0px;line-height:17px;color:rgb(91,99,103);font-family:Arial;"> <span style="margin-top:0px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;margin-left:0px;font-size:small;">Nowe rozwiązania pomogą zracjonalizować ceny energii dla odbiorców końcowych oraz zwiększą konkurencyjność polskich przedsiębiorstw na rynku europejskim, szczególnie w sektorach o wysokiej energochłonności.</span></p> <p style="margin-top:0px;margin-right:0px;margin-bottom:8px;margin-left:0px;font-size:11px;padding-top:0px;padding-right:0px;padding-bottom:0px;padding-left:0px;line-height:17px;color:rgb(91,99,103);font-family:Arial;"> <span style="margin-top:0px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;margin-left:0px;font-size:small;">Ustawa wprowadza system tzw. <em style="margin-top:0px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;margin-left:0px;">białych certyfikatów</em>, czyli świadectw efektywności energetycznej, opierających się na istniejących systemach wsparcia kogeneracji oraz odnawialnych źródeł energii (tzw. czerwonych i zielonych certyfikatów). Na firmy sprzedające energię elektryczną, gaz ziemny lub ciepło odbiorcom końcowym zostanie nałożony  obowiązek pozyskania określonej liczby certyfikatów. Świadectwa mogą otrzymać m.in. przedsiębiorstwa, które zmniejszyły zużycie energii dzięki inwestycjom w nowoczesne technologie. Organem wydającym i umarzającym świadectwa efektywności energetycznej będzie Prezes Urzędu Regulacji Energetyki.</span></p> <p style="margin-top:0px;margin-right:0px;margin-bottom:8px;margin-left:0px;font-size:11px;padding-top:0px;padding-right:0px;padding-bottom:0px;padding-left:0px;line-height:17px;color:rgb(91,99,103);font-family:Arial;"> <span style="margin-top:0px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;margin-left:0px;font-size:small;">Projekt zakłada też włączenie jednostek sektora publicznego (rządowych i samorządowych) w realizacje zadań na rzecz efektywności energetycznej. Będą one zobowiązane  do stosowania co najmniej dwóch środków poprawy efektywności energetycznej z katalogu zawartego w projekcie ustawy. Do katalogu włączono m.in. przeprowadzenie audytów energetycznych budynków eksploatowanych przez te jednostki.</span></p> <p style="margin-top:0px;margin-right:0px;margin-bottom:8px;margin-left:0px;font-size:11px;padding-top:0px;padding-right:0px;padding-bottom:0px;padding-left:0px;line-height:17px;color:rgb(91,99,103);font-family:Arial;"> <span style="margin-top:0px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;margin-left:0px;font-size:small;">Zgodnie z ustawą, minister gospodarki ma także opracować <em style="margin-top:0px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;margin-left:0px;">Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej. </em>Dokument będzie zawierał m.in. opis planowanych programów i przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej w poszczególnych sektorach gospodarki oraz analizę i ocenę ich wykonania. Plan ma być przygotowywany co 3 lata i przedstawiony do zatwierdzenia Radzie Ministrów. Jednym z zadań ministra gospodarki będzie również zorganizowanie kampanii informacyjno-szkoleniowej oraz promującej wprowadzenie innowacyjnych technologii.</span></p> <p style="margin-top:0px;margin-right:0px;margin-bottom:8px;margin-left:0px;font-size:11px;padding-top:0px;padding-right:0px;padding-bottom:0px;padding-left:0px;line-height:17px;color:rgb(91,99,103);font-family:Arial;">  </p> <p style="margin-top:0px;margin-right:0px;margin-bottom:8px;margin-left:0px;font-size:11px;padding-top:0px;padding-right:0px;padding-bottom:0px;padding-left:0px;line-height:17px;color:rgb(91,99,103);font-family:Arial;"> <span style="margin-top:0px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;margin-left:0px;font-size:x-small;"><span style="margin-top:0px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;margin-left:0px;color:rgb(192,192,192);">źródło: Ministerstwo Gospodarki</span></span><br />  </p>1Reporter GWZ2012-02-21 18:14:0501index,follow,noarchive2011-03-07 18:12:222012-02-21 18:14:051j=pl;k=serwisy-tematyczne;p=dom-energooszczedny;a=260;a=ustawa_o_efektywnosci_energetycznej;a=energooszczednosc;a=efektywnosc_energooszczednaustawa o efektywności energetycznej:energooszczędność:efektywność energooszczędna:115970/files/cumulus/1/__hidden/cms_document_fields/613502b54cdde430c3f576d3226f1025.jpg115970,11000360ustawa-o-efektywnosci-energetycznej-coraz-blizej1159702012-02-21 18:14:050*1-11*1256-11*10-11*115970-11*Ustawa o efektywności energetycznej coraz bliżej0/index/serwisy-tematyczne/dom-energooszczedny/1j=pl&k=serwisy-tematyczne&p=dom-energooszczedny&a=260&t=ustawa_o_efektywnosci_energetycznej,energooszczednosc,efektywnosc_energooszczedna0ustawa-o-efektywnosci-energetycznej-coraz-blizej115970=1,100115970Ustawa o efektywności energetycznej coraz bliżej0.....ustawa-o-efektywnosci-energetycznej-coraz-blizej.dhtml10004910001Reporter0Portal zielonej energiiSERWISY TEMATYCZNEDOM ENERGOOSZCZĘDNYReporter GWZGWZ101repo115970reporter@gwz.pl1010Reporter GWZreporter1Reporter